92589_tabell_104020
92589_tabell_104020
statistikk
2013-03-20T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
false

Lønn, alle ansatte2012

Innhold

Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte per heltidsekvivalent, etter næringshovedområde. Kroner og endring i prosent
2011 2012
Årslønn (kr) Prosentvis endring fra året før (prosent) Årslønn (kr) Prosentvis endring fra året før (prosent)
Alle områder 453 000 4,1 470 900 4,0
Fiskeoppdrett 442 700 3,7 451 800 2,1
Olje og gassutvinning 696 100 4,6 725 100 4,2
Industri 451 700 4,6 472 300 4,6
Kraftforsyning 544 200 4,7 556 000 2,2
Vann, avløp og renovasjon 424 200 6,4 444 200 4,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 427 500 2,7 441 600 3,3
Varehandel 406 300 3,6 419 400 3,2
Samferdsel 445 000 3,9 460 600 3,5
Hotell og restaurant 321 100 2,5 330 100 2,8
Informasjon og kommunikasjon 581 000 4,9 606 800 4,4
Finanstjenester 643 300 6,6 643 300 0,0
Omsetning og drift av fast eiendom 532 500 6,0 559 100 5,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 576 300 4,1 601 800 4,4
Forretningsmessig tjenesteyting 383 800 4,8 395 200 3,0
Undervisning 440 600 4,2 456 200 3,5
Helse- og sosialtjenester 395 100 4,4 412 100 4,3
Kultur, underholdning og fritid 406 900 2,9 425 200 4,5
Personlige tjenester 408 100 2,7 421 600 3,3
Staten 470 100 4,4 489 600 4,1
Kommune og fylkeskommune 416 300 4,0 436 800 4,9
Helseforetak 471 300 4,3 488 100 3,6