282364
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
282364
statistikk
2017-05-18T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Banker og kredittforetak

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall. Millioner kroner1
Mars 2016Mars 2017Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 822 8565 023 0624,2
Netto renteinntekter17 01618 4638,5
Resultat før skatt10 49013 51628,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 010 4242 072 2543,1
Netto renteinntekter3 7753 742-0,9
Resultat før skatt2 9501 162-60,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter28 44956 34384 425113 72929 247
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner25 10849 94375 745101 53026 061
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer2 4344 8456 8199 9612 565
Andre renteinntekter9081 5551 8612 238621
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader11 43321 92031 99643 29610 784
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner6 99713 71020 20127 3486 863
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital3 0686 0929 06612 0962 857
Andre rentekostnader1 3682 1192 7303 8521 065
 
Netto renteinntekter17 01634 42352 42970 43218 463
 
Netto provisjonsinntekter4 1638 42612 65916 9684 324
Provisjonsinntekter5 45311 14216 72522 4465 784
Provisjonskostnader1 2902 7174 0675 4781 460
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta5141 9544 5417 0661 956
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer1 4982 0791 525-1 271492
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning148-263480978161
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta4671 4852 9474 535630
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-1 599-1 347-4112 823673
 
Sum andre driftsinntekter2 67710 74412 23117 9231 787
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning1611 6701 8823 755134
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper5024 3094 2916 565588
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)2 0134 7646 0577 6031 065
 
Sum administrasjonskostnader9 17518 21326 71935 6959 395
Lønn og andre personalkostnader5 98611 55216 77421 8725 826
Andre administrasjonskostnader3 1896 6619 94513 8233 569
 
Sum andre driftskostnader2 6474 8806 5319 3292 260
Avskrivninger og nedskrivninger6821 5052 1242 952644
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)1 9663 3764 4076 3771 616
 
Resultat før tap12 54832 45348 60967 36514 874
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.2 0595 6179 35913 0081 358
Tap på utlån1 9705 4268 86112 185970
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)89191498823388
 
Resultat før skatt10 49026 83639 25054 35713 516
Andre resultatkomponenter60-25-3103
Skattekostnad2 2285 3508 36611 3653 009
 
Resultat etter skatt8 32221 46130 85342 99310 510

Tabell 2 
Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter2 5285 1467 78210 5262 627
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner2 5275 1457 78010 5242 627
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer00100
Andre renteinntekter01120
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader6241 2341 8912 615671
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner5751 1321 7362 405618
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital1936587818
Andre rentekostnader30669713234
 
Netto renteinntekter1 9043 9125 8917 9111 956
 
Netto provisjonsinntekter10124336545266
Provisjonsinntekter7051 5522 4403 155668
Provisjonskostnader6051 3102 0762 703602
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta42025605
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..0000
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta141617262
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-938343
 
Sum andre driftsinntekter114235354530125
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning..111..
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper01110
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)114234352528125
 
Sum administrasjonskostnader6151 1751 7712 457649
Lønn og andre personalkostnader3927221 1071 487428
Andre administrasjonskostnader222454664970221
 
Sum andre driftskostnader2955959021 268328
Avskrivninger og nedskrivninger429514220149
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)2535007601 066280
 
Resultat før tap1 2132 6403 9635 2281 174
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.159462741825258
Tap på utlån161552838964260
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-2-89-97-139-2
 
Resultat før skatt1 0532 1773 2214 403916
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad2655308301 333223
 
Resultat etter skatt7891 6472 3913 070693

Tabell 3 
Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter10 55420 95031 30541 86010 718
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner10 09920 12530 08340 16110 231
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer4067841 0041 452349
Andre renteinntekter5041218247139
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader6 77913 43120 22327 4606 976
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner8721 7332 6763 713914
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital7 33714 05121 63631 2425 774
Andre rentekostnader-1 430-2 354-4 089-7 496289
 
Netto renteinntekter3 7757 51911 08214 4003 742
 
Netto provisjonsinntekter-425-845-1 226-1 571-468
Provisjonsinntekter358113918345
Provisjonskostnader4609261 3651 754513
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta773-1 048-2 338-3 918-1 664
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer2 4814 01013 46112 977-18
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..0000
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-315-810-821-129-219
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter-1 393-4 248-14 978-16 766-1 427
 
Sum andre driftsinntekter3931001083
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning06670
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)387941013
 
Sum administrasjonskostnader9841 9972 7503 448329
Lønn og andre personalkostnader102190284371105
Andre administrasjonskostnader8831 8072 4663 077224
 
Sum andre driftskostnader133281418572124
Avskrivninger og nedskrivninger81625329
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)125265393540115
 
Resultat før tap3 0103 4414 4495 0001 160
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.606378173-3
Tap på utlån606378173-3
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt2 9503 3784 3714 8271 162
Andre resultatkomponenter..-76-62-33-6
Skattekostnad7428271 0821 175284
 
Resultat etter skatt2 2092 4753 2273 619872

Tabell 4 
Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Sum renteinntekter og lignende inntekter1 6253 2064 4806 2861 551
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner1 6253 2064 4806 2861 551
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader1 7533 4754 8996 7131 712
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner1 7463 4614 8806 6851 704
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader71319288
 
Netto renteinntekter-128-268-419-427-161
 
Netto provisjonsinntekter-12-23-36-47-12
Provisjonsinntekter368123
Provisjonskostnader1529445915
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta-4-8-16-130
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning0-1-11..
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-4-7-15-140
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter8 24712 00419 98827 5648 823
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning..000..
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)8 24712 00419 98827 5648 823
 
Sum administrasjonskostnader4217861 1851 651414
Lønn og andre personalkostnader3335478471 184311
Andre administrasjonskostnader88239338467104
 
Sum andre driftskostnader7 56810 55117 73224 2158 031
Avskrivninger og nedskrivninger11263
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)7 56710 55017 73124 2108 028
 
Resultat før tap1143686001 210205
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.893124381 124147
Tap på utlån893094361 122147
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..222..
 
Resultat før skatt25561628658
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt25561628658

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. Se spesifikasjonssidene som rapportørene bruker vedrørende:
Sektorgruppering

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. Næringsgruppering er beskrevet på spesifikasjonssidene:
Næringsgruppering

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader artsinndeles basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Internasjonal rapportering

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant.

Bakgrunn

Formål og historie

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsunderlag både for penge- og kredittpolitikken og grunnlag for den offisielle statistikken samt inngår i kredittindikator og pengemengde. Dataene inngår som sentral datakilde i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. Viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper samt i internasjonal rapportering.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av de oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven).

EØS-referanse

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.
Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.
Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96
Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsserier; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS
Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene (fullt ut eller forenklet), mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1.januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år. Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger næringsfordeles og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

 

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat?id=3521

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB