282362
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
282362
Godt årsresultat for bankene
statistikk
2017-02-14T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Banker og kredittforetak

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall. Millioner kroner1
Desember 2015Desember 2016Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 754 4264 913 7263,4
Netto renteinntekter64 62270 4189,0
Resultat før skatt49 07954 30710,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 030 3232 027 985-0,1
Netto renteinntekter17 56014 400-18,0
Resultat før skatt15 2734 882-68,0

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Banker, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Sum renteinntekter og lignende inntekter119 64228 44956 34384 425113 714
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner105 77225 10849 94375 745101 515
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer10 7162 4344 8456 8199 961
Andre renteinntekter3 1549081 5551 8612 238
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader55 02011 43321 92031 99643 296
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner38 1826 99713 71020 20127 348
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital12 6693 0686 0929 06612 096
Andre rentekostnader4 1691 3682 1192 7303 852
 
Netto renteinntekter64 62217 01634 42352 42970 418
 
Netto provisjonsinntekter16 8474 1638 42612 65916 970
Provisjonsinntekter22 2115 45311 14216 72522 446
Provisjonskostnader5 3641 2902 7174 0675 476
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta3015141 9544 5417 063
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-5 3311 4982 0791 525-1 271
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning-1 880148-263480975
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta3 3724671 4852 9474 535
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter4 139-1 599-1 347-4112 823
 
Sum andre driftsinntekter18 4292 67710 74412 23117 922
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning4 4951611 6701 8823 754
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper4 6605024 3094 2916 565
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)9 2742 0134 7646 0577 603
 
Sum administrasjonskostnader34 7659 17518 21326 71935 734
Lønn og andre personalkostnader21 0445 98611 55216 77421 912
Andre administrasjonskostnader13 7213 1896 6619 94513 822
 
Sum andre driftskostnader11 5982 6474 8806 5319 330
Avskrivninger og nedskrivninger2 5526821 5052 1242 952
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)9 0461 9663 3764 4076 378
 
Resultat før tap53 83612 54832 45348 60967 308
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.4 7572 0595 6179 35913 001
Tap på utlån4 5561 9705 4268 86112 178
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)20189191498823
 
Resultat før skatt49 07910 49026 83639 25054 307
Andre resultatkomponenter-660-25-31-40
Skattekostnad12 1532 2285 3508 36611 309
 
Resultat etter skatt36 9208 32221 46130 85342 959

Tabell 2 
Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Finansieringsselskaper, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Sum renteinntekter og lignende inntekter9 6062 5285 1467 78210 597
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner9 6032 5275 1457 78010 595
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer00010
Andre renteinntekter20112
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader2 4006241 2341 8912 643
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner2 1125751 1321 7362 433
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital8019365878
Andre rentekostnader208306697132
 
Netto renteinntekter7 2061 9043 9125 8917 954
 
Netto provisjonsinntekter513101243365453
Provisjonsinntekter2 9777051 5522 4403 155
Provisjonskostnader2 4656051 3102 0762 702
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta474202560
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer....000
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta714161726
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter40-93834
 
Sum andre driftsinntekter480114235354530
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning2..111
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper10111
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)477114234352528
 
Sum administrasjonskostnader2 3036151 1751 7712 463
Lønn og andre personalkostnader1 4133927221 1071 489
Andre administrasjonskostnader890222454664974
 
Sum andre driftskostnader1 1862955959021 269
Avskrivninger og nedskrivninger1824295142203
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)1 0042535007601 066
 
Resultat før tap4 7571 2132 6403 9635 265
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.700159462741868
Tap på utlån7851615528381 004
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-85-2-89-97-136
 
Resultat før skatt4 0571 0532 1773 2214 397
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad9142655308301 314
 
Resultat etter skatt3 1447891 6472 3913 082

Tabell 3 
Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Kredittforetak, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Sum renteinntekter og lignende inntekter46 75810 55420 95031 30541 860
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner45 51610 09920 12530 08340 161
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer2 0674067841 0041 452
Andre renteinntekter-8255041218247
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader29 1996 77913 43120 22327 460
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner4 1518721 7332 6763 738
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital29 7987 33714 05121 63631 217
Andre rentekostnader-4 750-1 430-2 354-4 089-7 496
 
Netto renteinntekter17 5603 7757 51911 08214 400
 
Netto provisjonsinntekter-2 188-425-845-1 226-1 571
Provisjonsinntekter1433581139183
Provisjonskostnader2 3314609261 3651 754
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta4 594773-1 048-2 338-3 863
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer-13 4292 4814 01013 46112 977
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning....000
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta-1 214-315-810-821-129
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter19 237-1 393-4 248-14 978-16 711
 
Sum andre driftsinntekter14393100108
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning70667
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)838794101
 
Sum administrasjonskostnader4 1349841 9972 7503 448
Lønn og andre personalkostnader398102190284371
Andre administrasjonskostnader3 7368831 8072 4663 077
 
Sum andre driftskostnader496133281418572
Avskrivninger og nedskrivninger208162532
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)476125265393540
 
Resultat før tap15 3503 0103 4414 4495 055
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.77606378173
Tap på utlån77606378173
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)..........
 
Resultat før skatt15 2732 9503 3784 3714 882
Andre resultatkomponenter-104..-76-62-33
Skattekostnad4 0057428271 0821 188
 
Resultat etter skatt11 1642 2092 4753 2273 660

Tabell 4 
Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)

Statlige låneinstitutt, resultat. Millioner kroner (akkumulert)
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Sum renteinntekter og lignende inntekter7 1481 6253 2064 4806 286
Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder og kredittinstitusjoner7 1481 6253 2064 4806 286
Renter o.l. inntekter av sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer..........
Andre renteinntekter..........
 
Sum rentekostnader og lignende kostnader7 6991 7533 4754 8996 713
Rentekostnader o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner7 6701 7463 4614 8806 685
Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital..........
Andre rentekostnader297131928
 
Netto renteinntekter-551-128-268-419-427
 
Netto provisjonsinntekter-46-12-23-36-47
Provisjonsinntekter1336812
Provisjonskostnader6015294459
 
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer og valuta22-4-8-16-13
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer..........
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdpapirer med variabel avkastning190-1-11
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta2-4-7-15-14
Netto verdiendring og gevinst/tap andre finansielle instrumenter..........
 
Sum andre driftsinntekter26 6028 24712 00419 98827 564
Inntekter av aksjer o.a. verdipapirer med variabel avkastning0..000
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og konsernselskaper..........
Andre driftsinntekter (inkl. gevinst v/salg av anleggsmidler)26 6028 24712 00419 98827 564
 
Sum administrasjonskostnader1 7904217861 1851 651
Lønn og andre personalkostnader1 4033335478471 184
Andre administrasjonskostnader38788239338467
 
Sum andre driftskostnader23 3997 56810 55117 73224 215
Avskrivninger og nedskrivninger21126
Andre driftskostnader (inkl. tap v/salg av anleggsmidler)23 3967 56710 55017 73124 210
 
Resultat før tap8381143686001 210
 
Sum tap på utlån og garantier m.v.1 016893124381 124
Tap på utlån1 017893094361 122
Tap på garantier (inkl. kredittap på verdipapirer)-1..222
 
Resultat før skatt-179255616286
Andre resultatkomponenter..........
Skattekostnad..........
 
Resultat etter skatt-179255616286

Om statistikken

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Balanseregnskapet, måned og år
Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsperioden (måned og år). De viktigste balansepostene presenteres sektorfordelt.

Resultatregnskapet, kvartal
Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i løpet av regnskapsperioden. Kvartalsvis presenteres dataene som akkumulerte tall fra årsskiftet.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og (art (i resultatregnskapet))

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i banker og finansieringsforetaks balanseoppstilling deles inn i ensartede hovedgrupper: Eksempler på slike grupper er utlån, bankinnskudd, obligasjoner, aksjer mv.

Debitor- og kreditorsektor (i balanseregnskapet)
Låntaker og långiver klassifiseres etter institusjonell sektorgruppering, basert på nasjonalregnskapets regelverk. Se spesifikasjonssidene som rapportørene bruker vedrørende:
Sektorgruppering

Debitor- og kreditornæring (i balanseregnskapet)
Basert på regelverket i næringsstandarden grupperes enkelte finansobjekter etter debitors eller kreditors næringstilhørighet. Næringsgruppering er beskrevet på spesifikasjonssidene:
Næringsgruppering

Inntekts- og kostnadsarter (i resultatregnskapet)
Inntekter og kostnader artsinndeles basert på nasjonalregnskapets regelverk. Renteinntekter og rentekostnader er et eksempel på dette.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Banker og kredittforetak
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig balanse publiseres 5 uker etter, kvartalsresultat 8 uker etter og årlig aggregerte fylkesfordelte utlån og innskudd 6 måneder etter rapportperioden.

Internasjonal rapportering

Rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant.

Bakgrunn

Formål og historie

Regnskapsoppgavene fra banker og finansieringsforetak danner et grunnlag for tilsynet med institusjonene og finansmarkedene. Dataene er informasjonsunderlag både for penge- og kredittpolitikken og grunnlag for den offisielle statistikken samt inngår i kredittindikator og pengemengde. Dataene inngår som sentral datakilde i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet. Regnskapsdataene benyttes direkte i internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. Regnskapsrapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå og delvis Norges Bank.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes som input i andre statistikker, samt analyse og tilsyn. Viktigste brukere utover SSB er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet, finansnæringen og media. I tillegg inngår statistikken i bl.a. nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet og i finansielle sektorregnskaper samt i internasjonal rapportering.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics". Statistikken er også tilpasset flere av de oppdateringene som er gjort i disse standardene.

Statistikken fra finansinstitusjonene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Regnskapsstatistikken for banker og finansieringsforetak blir innhentet med hjemmel i lov om tilsynet av kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Rapportering fra Norges Bank og statlige låneinstitutter blir innhentet bl.a. med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 (statistikkloven).

EØS-referanse

Følgende er relevant for statistikken:

Rådsdirektiv 635/86 Regnskapsdirektiv for banker og andre kredittinstitusjoner.

Rådsdirektiv 2006/48/EF Tilsynsdirektiv om adgang til å starte opp og drive kredittvirksomhet.

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.
Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.
Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96
Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.
Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på balanse- og resultatregnskapsdata for Norges Bank, bankene, de statlige låneinstituttene, kredittforetakene og finansieringsselskapene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge (Norsk og juridisk enhet).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på avstemte regnskapsdata fra finansinstitusjonene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsdataene. Alle data innrapporteres via Altinn. Rapportørene får automatiske tilbakemeldinger om opplagte feil og mulige feil i innrapportere data. Feil skal rettes innen 2 dager. I forbindelse med bearbeiding av tallene i Statistisk sentralbyrå kan rapportørene få spørsmål om å kontrollere tall som ikke omfattes av de automatiske tilbakemeldingene. Korreksjoner fra rapportørene mottas fortløpende.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for finansinstitusjonene er basert på gjeldende regnskapsforskrifter. Brudd i tidsserier og inkonsistens mellom innrapporterte tall og selskapenes offisielle regnskap kan forekomme ved endringer i regnskapslov og i de forskriftene som gjelder for finansinstitusjonene. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsserier; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS
Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene (fullt ut eller forenklet), mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Utlånsforskriften
Utlånsforskriften trådte i kraft 1.januar 2005 og førte til en mindre endring i målingen av verdien på utlån og garantier i regnskapet og da et mindre brudd i tidsseriene for utlån og tapsnedskrivninger. Forskriften er tilpasset IFRS og Norsk Regnskapsstandard, og påvirker utlånstidsseriene i begrenset grad. Det var også et brudd i tidsserien for lån i 1992 på grunn av endrede regnskapsregler.

Endringer i presentasjonen av statistikken
Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. Eksempelvis ble rammelån med pant i bolig skilt ut som egen spesifikasjon f.o.m. januar 2006 og førte til en reduksjon i nedbetalingslån med pant i bolig og kasse-, drifts- og brukskreditt.

Strukturendringer i finanssektoren
Det er flere nyetableringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år. Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til større brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører et brudd i regnskapsstatistikken for banker og finansforetak fra og med mars 2012.

En rekke foretak som tidligere ble klassifisert som ikke-finansielle foretak er nå flyttet over til finansielle foretak. Utlån til disse foretakene skal ikke lenger næringsfordeles og er derfor ikke lenger inkludert i statistikken for utlån etter næring. Det er særlig næringen faglig og finansiell tjenesteyting som er påvirket, ettersom mange av foretakene som er flyttet over til finansielle foretak tidligere falt inn under denne næringen.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken
I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer, men førte også til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring. Dette gjør at sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 på månedsbasis, og før og etter mai 2010 på årsbasis, er vanskelig for flere næringer.

Obligasjoner med fortrinnsrett
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF er obligasjoner utstedt i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller i annen fast eiendom. Disse obligasjonene har fortrinnsrett før annen gjeld og kalles ofte boligobligasjoner fordi de gis med pant i en boliglånsportefølje.

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten låner ut statspapirer til bankene med sikkerhet i, eller i bytte mot, OMF. Bankene kan erverve OMF enten i markedet eller direkte fra kredittforetak som er autorisert til å utstede OMF.

 

Etter åpningen for å utstede obligasjoner med fortrinnrett og lanseringen av tiltakspakken, har en rekke nye kredittforetak blitt etablert, og større låneporteføljer har blitt flyttet mellom banker og kredittforetak

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

*Feil i rapportørenes regnskaper

*Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til regnskapsrapportene og til mottakere hos rapportørene og hos myndighetene

*Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper

*Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner

*Mangelfullt utførte oppgaver fra rapportørene

*Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korreksjonssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Det betyr at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store, viktige endringer vil imidlertid bli kommentert ved publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat?id=3521

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB