263842
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar
263842
Økte premieinntekter for skadeforsikring
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Skadeforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Livsforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 1,1 prosent i samme periode.

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtallstabell. Bransjestatistikk forsikring
Totalt
20142015
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto92 80991 794
Utbetalte erstatninger, brutto46 78349 242
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter63 46565 702
Erstatningskostnader42 63746 057

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
20112012201320142015
 
Forfalte premier71 69082 10281 76592 80991 794
 
Livs- og pensjonsforsikringer71 69082 10281 76592 80991 794
Individuell kapitalforsikring8 0048 72810 97613 07915 835
Individuell rente og pensjonsforsikring1 9472 0611 9942 1162 186
Foretakspensjonsordninger....16 05216 58315 420
Innskuddspensjonsordninger58 55168 01649 15957 22354 525
Tjenestepensjonsordninger......95159
Gruppeliv2 0122 1132 2512 1932 163
Ulykkesforsikring1 1761 1841 3321 5201 506
 
Utbetalte erstatninger, brutto40 34544 19045 11346 78349 242
 
Livs- og pensjonsforsikringer40 34544 19045 11346 78349 242
Individuell kapitalforsikring6 8948 3517 6106 8978 192
Individuell rente og pensjonsforsikring7 4557 5217 0456 8746 783
Foretakspensjonsordninger....11 65712 48713 290
Innskuddspensjonsordninger24 29926 53116 89718 45319 039
Tjenestepensjonsordninger......-47-54
Gruppeliv1 4371 4271 4501 4361 347
Ulykkesforsikring260360454683647

Tabell 2 
Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
20112012201320142015
Premieinntekter54 58057 51460 14263 46565 702
 
Landbaserte bransjer - privat29 76630 93732 42734 59434 920
Kombinerte forsikringer9 0269 4499 68710 68210 770
Villaforsikringer5 4976 1405 8896 3756 061
Hjemforsikringer1 4931 3521 5911 8332 177
Hytteforsikringer9768481 0431 1301 137
Andre forsikringer innen kombinerte forsikringer1 0611 1091 1641 3441 394
Motorvognforsikringer15 23715 75116 77517 44717 253
Trafikkforsikringer6 9046 5986 9106 8947 191
Andre forsikringsarter8 3339 1539 86510 55310 062
Fritidsbåtforsikringer719731713713677
Ulykkesforsikringer2 0111 9382 0132 2482 319
Reiseforsikringer2 1132 3242 4922 6522 937
Øvrige landbaserte forsikringer - privat660745746853964
 
Landbaserte bransjer - næringsliv16 88617 77618 04518 62619 497
Industriforsikring2 2471 7662 7832 9103 338
Kombinerte forsikringer i mellommarkedet (inkl. avbrudd)3 5344 0373 4253 3823 490
Motorvognforsikringer - næringsliv2 2112 5732 2232 2742 778
Trafikkforsikringer (ansvar)1 0929339301 0981 273
Andre forsikringsarter (kasko, minikasko mv.)1 1191 6391 2931 1761 505
Ansvars- og garantiforsikringer1 3501 4441 5221 6641 778
Yrkesskadeforsikringer2 4082 3302 3442 3082 199
Trygghetsforsikringer1 3221 3461 2911 3961 367
Husdyrforsikringer274288348412401
Fiskeoppdrettforsikringer167142102108108
Transportforsikringer476751822847792
Ettårige risikoforsikringer2 0501 8711 9342 1792 558
Øvrige landbaserte forsikringer - næringsliv8471 2281 2531 145688
 
Sjøforsikringer4 0244 6785 1915 6106 458
Storkaskoforsikringer6521 317441448449
Kystkaskoforsikringer373366338330364
P&I-forsikringer (Protection and indemnity)2 0171 8543 2623 6894 174
Øvrige sjøforsikringer9831 1421 1501 1431 471
 
Energiforsikringer1 2941 3571 6171 6961 525
 
Luftfartsforsikringer000....
 
Inngående reassuranse1 0071 2281 1841 1681 401
Proporsjonale kontrakter8828828388791 114
Excess of loss (XL) kontrakter125345346289288
 
Kredittforsikringer339342352292273
 
Andre bransjer1 2631 1951 3271 4791 628
Naturskade764616672737797
Annet500579655743831
 
Erstatningskostnader39 52339 90641 56942 63746 057
 
Landbaserte bransjer - privat20 90720 91221 49122 65122 776
Kombinerte forsikringer7 0966 4766 5207 4997 514
Villaforsikringer4 4333 7854 3254 6044 612
Hjemforsikringer1 1401 3091 0291 2681 338
Hytteforsikringer706583596762695
Andre forsikringer innen kombinerte forsikringer817799570864869
Motorvognforsikringer10 01110 44810 86710 80110 394
Trafikkforsikringer4 3093 9174 1204 1393 460
Andre forsikringsarter (Kasko, minikasko mv.)5 7026 5316 7476 6626 934
Fritidsbåtforsikringer466442417445438
Ulykkesforsikringer1 2761 2921 4051 5151 455
Reiseforsikringer1 5451 7101 7561 7902 101
Øvrige landbaserte forsikringer - privat514543526601873
 
Landbaserte bransjer - næringsliv13 02112 21813 03113 10014 255
Industriforsikringer1 8721 4252 1081 8892 539
Kombinerte forsikringer i mellommarkedet (inkl. avbrudd)2 4152 2352 0062 5702 707
Motorvognforsikringer - næringsliv1 8781 9561 9261 5172 112
Trafikkforsikringer (ansvar)1 0237508666021 036
Andre forsikringsarter (ansvar)8551 2061 0609151 076
Ansvars og garantiforsikringer8418849261 3681 478
Yrkesskadeforsikringer1 7891 6321 6501 293887
Trygghetsforsikringer1 1791 0249849981 133
Husdyrforsikringer262254285332323
Fiskeoppdrettforsikringer1237284196159
Transportforsikringer480478494643706
Ettårige risikoforsikringer1 4891 8041 9062 0231 892
Øvrige landbaserte forsikringer - næringsliv692454664271317
 
Sjøforsikringer2 6343 7003 5834 1644 811
Storkaskoforsikringer3451 217143311314
Kystkaskoforsikringer366263237313244
P&I-forsikringer (Protection and indemnity)1 2881 3012 4812 8763 099
Øvrige sjøforsikringer6359187236651 154
 
Energiforsikringer1752226036201 211
 
Luftfartsforsikringer00-20..
 
Inngående reassuranse9181 354847851925
Proporsjonale kontrakter619575780639797
Excess of loss (XL) kontrakter29978067212128
 
Kredittforsikringer5212115110952
 
Andre bransjer1 8151 3791 8631 1412 028
Naturskade1 4779321 3625431 370
Annet338447501599658

Tabell 3 
Nøkkeltall. Forsikring

Nøkkeltall. Forsikring
Totalt
20142015
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 206 3181 288 254
Premieinntekter131 726106 116
Utbetalte erstatninger, brutto47 31450 007
Resultat før tildeling til kunder og skatt6 0868 384
Verdijustert resultat31 08034 186
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler71 10650 236
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital227 769238 129
Premieinntekter63 46565 702
Erstatningskostnader47 44952 224
Resultat av ordinær virksomhet16 84115 071
Teknisk resultat8 6167 311

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20112012201320142015
Premieinntekter85 93292 00895 365131 726106 116
Forfalte premier, brutto71 69082 10281 76592 80991 794
Avgitt gjenforsikringspremie-960-1 123-981-1 081-1 201
Overføring av premiereserve fra andre15 20211 02914 58139 99815 523
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning54 59253 73959 37292 70372 567
Utbetalte erstatninger, brutto40 79644 94445 62547 31450 007
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-451-754-512-531-765
Øvrige avsetninger6281 008635713352
Overføring av premiereserve, tilleggsavsetning13 6208 54113 62445 20722 973
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger40 14883 93089 59198 38969 245
Premiereserve44 07971 46873 87873 28043 545
Øvrige avsetninger3 153374-4675 1934 319
Til/fra Kursregulsringsfond-9 4398 3469 43714 2801 616
Midler tilordnet forsikringskontrakter2 3553 7426 7435 63619 766
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-5 639-5 901-5 549-5 654-6 156
Provisjonsinntekter118538212255
Driftsinntekter fast eiendom7460324543
Øvrige driftsinntekter1 1671 2321 3201 5791 307
Lønnskostnader/honorarer2 9663 3822 9042 6432 988
Provisjonskostnader7957288289661 030
Driftskostnader fast eiendom72342
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler308335296365295
Øvrige driftskostnader2 9212 7992 9523 4233 247
 
Finansinntekter og -kostnader33 79033 99233 34134 46740 510
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater21 67924 05822 15121 95921 198
Renteinntekter andre eiendeler4 2135 8465 3115 6277 573
Utbytte og andel av over/ -underskudd6 9425 5107 1428 14713 160
Rentekostnader-9561 4221 2621 2661 421
 
Gevinster/-tap og verdiregulering-15 73622 75432 79936 6399 726
Realiserte kursgevinster/-tap-3419 0068 03613 0624 258
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis3914 38214 68320 34921 818
Obligasjoner og sertifikater-7518132913 1303 502
Finansielle derivater-1373 801-6 695-10 563-21 718
Bygninger og annen fast eiendom274-1131
Øvrig realisert gevinst/ tap1296-232143654
Netto verdiendring-15 39513 74824 76223 5775 469
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-11 3518 49621 29823 7582 455
Obligasjoner og sertifikater441-4388994 481-307
Finansielle derivater-3 1813 276-2 000-8 0631 776
Bygninger og annen fast eiendom-8-1030-4412
Øvrige verdiendringer-1 2962 4244 5343 4441 532
 
Resultat av ordinær virksomhet3 6065 1836 9936 0868 384
 
Andre resultatkomponenter23200-130-550312
 
Skattekostnader882558584620-1 747
 
Totalresultat2 7484 8256 2794 91710 443
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring2 3903 00315 2463 38217 358
Verdijustert resultat-87717 31222 45431 08034 186

Tabell 5 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20112012201320142015
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 0831 3101 1971 1921 568
 
Varige driftsmidler1 4421 2561 1601 097980
Bygninger og annen fast eiendom1 2911 1241 0561 016910
Maskiner, inventar og transportmidler1511321038170
 
Verdipapirer822 337901 037978 3901 085 3371 154 496
Aksjer, andeler og egnkapitalbevis172 325174 297169 289189 226201 952
Andeler i verdipapirfond o.l.212 774252 520285 410416 267449 229
Obligasjoner og sertifikater434 633470 415520 119476 569497 505
Finansielle derivater2 6984 1772 6953 4902 999
Andre verdipapirer-94-372878-2152 811
 
Utlån49 04251 53760 04479 62692 722
 
Øvrige fordringer7 6217 4178 2567 8856 140
Fordringer vedrørende forsikring3 0693 7915 4965 3853 540
Gjenforsikringsandel632613685813865
Andre fordringer3 9203 0132 0751 6871 735
 
Bankinnskudd og kontanter25 70731 47741 57831 18132 348
 
Sum eiendeler907 232994 0341 090 6241 206 3181 288 254
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital54 49060 59367 10673 31585 074
Innskutt egenkapital30 33631 25832 09534 41937 547
Selskapskapital7 2717 5247 5257 7707 847
Overkursfond15 51815 30915 36915 87617 849
Annen innskutt egenkapital7 5478 4249 20110 77311 850
Opptjent egenkapital24 15429 33535 01138 89647 527
Annen egenkapital24 15429 33535 01138 89647 527
 
Ansvarlig lånekapital15 43413 63814 06415 03727 631
Obligasjonslån11 52610 93411 32411 75718 061
Andre lån3 9082 7052 7403 2809 570
 
Forsikringsmessige avsetninger819 766901 389989 3301 085 1581 151 406
Premiereserve for egen regning764 396836 014910 109983 6841 038 669
Tilleggsavsetninger25 69225 80325 04831 69735 700
Kursreguleringsfond6 92815 30424 74139 02140 636
Erstatningsavsetning for egen regning6 2537 2277 9388 88510 189
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond15 46315 84020 27719 91224 280
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 0351 1491 2181 9601 932
 
Avsetninger for forpliktelser2 6502 8533 1434 4672 787
Pensjonsforpliktelser1 4791 2321 2951 4421 042
Utsatt skatt1 0951 5611 7632 9251 644
Andre avsetninger for forpliktelser766085100102
 
Øvrig gjeld14 89115 56116 98228 34221 355
Påløpte, ikke forfalte kostnader8738459391 046878
Mottatte, ikke opptjente inntekter160000
Betalt skatt27534683760
Utbytte, konsernbidrag........30
Gjeld vedrørende forsikring2 0382 6853 4926 8784 106
Annen gjeld6 94510 4369 5856 2985 876
Finansielle derivater4 7451 5622 89814 08210 405
 
Sum gjeld og egenkapital907 232994 0341 090 6241 206 3181 288 254
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper2121212122
Utlån med pant i bolig10 23613 15511 4668 65132 428
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.87 909108 834136 034163 162197 761

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20112012201320142015
 
Premieinntekter54 58057 51460 14263 46565 702
Forfalte bruttopremier62 45268 02372 25174 95578 172
Avgitt gjenforsikringspremie-6 820-9 415-10 644-10 811-12 392
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-1 206-1 445-1 867-849-329
Gjenforsikringsandel153350401170251
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger41 07340 73944 30045 69447 365
Betalte erstatninger, brutto41 55346 31843 90247 44952 224
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-4 684-6 506-5 384-6 573-6 814
Endring i erstatningsavsetning, brutto1 898-8514 1206692 859
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel755945-1 0701 092-2 213
Premierabatter og andre gevinstavtaler2002282328483
Endring i sikkerhetsavsetning mv.1 3516052 4992 9731 224
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-10 520-10 191-10 164-10 943-10 108
Provisjonsinntekter107147220386366
Driftsinntekter fast eiendom166961096256
Øvrige driftsinntekter2 7801 9432 3942 3701 524
Lønnskostnad/ honorarer5 6765 3465 4005 8284 472
Provisjonskostnader2 2572 5692 6202 4193 219
Driftskostnader av fast eiendom3217182116
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler254229292306386
Øvrige driftskostnader5 3544 2164 5575 1873 961
 
Finansinntekter /-kostnader4 8234 9714 9216 0174 842
Renteinntekter4 1494 2034 1154 1953 596
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd8048708951 9131 371
Rentekostnader1311029091125
 
Gevinster/tap og verdiregulering-1 1023 4663 8183 9951 998
Nettorealisert gevinst/ tap8171 6932591 9082 334
Netto verdiendring-1 9191 7723 5582 088-336
 
Resultat av ordinær virksomhet6 70715 02114 41716 84115 071
 
Andre resultatkomponenter-1 135701354-626-330
 
Skattekostnad2 2433 7252 7982 8823 843
 
Totalresultat3 33011 99711 97313 33310 898
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring5 8178 5297 1808 6167 311

Tabell 7 
Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20112012201320142015
Eiendeler
Immaterielle eiendeler7 2166 4016 5966 1195 815
 
Varige driftsmidler1 8461 1111 1781 2651 095
Bygninger og annen fast eiendom1 493779764770579
Maskiner, inventar og transportmidler353331414495516
 
Verdipapirer121 204127 847134 468140 058148 574
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 95719 49119 27518 60217 129
Andeler i verdipapirfond18 63821 76826 34430 19632 455
Obligasjoner og sertifikater79 41885 05087 19989 06497 586
Finansielle derivater8501 0631 0281 125998
Andre verdipapirer3414756211 071405
 
Utlån7911 0593 4164 3782 451
 
Gjenforsikringsandel12 73713 06915 17314 80717 339
 
Øvrige fordringer42 17546 96649 02454 06054 113
Fordringer vedrørende forsikring14 36715 62717 12517 86118 481
Andre fordringer27 80831 33931 89936 19935 632
 
Bankinnskudd og kontanter7 0246 5356 7267 0828 742
 
Sum eiendeler192 992202 988216 580227 769238 129
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital42 99148 90143 93647 44648 661
Innskutt egenkapital11 07811 05511 82712 01812 597
Selskapskapital4 5014 5024 4144 4674 736
Overkursfond2 5722 6052 8942 9733 366
Annen innskutt egenkapital4 0053 9494 5194 5784 495
Opptjent egenkapital31 91437 84532 10835 42936 065
Annen egenkapital31 91437 84532 10835 42936 065
 
Ansvarlig lånekapital922452521 4491 773
Obligasjonslån..1481481 3451 595
Andre lån9297104104178
 
Forsikringstekniske avsetninger132 653135 866146 672152 757160 085
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie23 71724 88026 85528 09328 910
Brutto erstatningsavsetning79 66980 35185 70187 25591 475
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler12212410510882
Sikkerhetsavsetning mv.28 77929 35832 63135 65137 968
Andre tekniske avsetninger3661 1521 3801 6491 651
 
Avsetninger for forpliktelser3 6292 9393 5844 3523 386
Pensjonsforpliktelser2 9561 9422 5913 1951 717
Utsatt skatt18312219269709
Andre avsetninger for forpliktelser655685774888961
 
Øvrig gjeld13 62715 03822 13721 76424 224
Påløpte, ikke forfalte kostnader8519641 0101 1791 393
Mottatte, ikke opptjente inntekter71121132205173
Betalbar skatt2 6783 0112 6942 5062 378
Utbytte, konsernbidrag2 6381 8186 9184 2525 007
Gjeld vedrørende forsikring2 6463 5024 2795 0125 079
Annen gjeld4 0355 0096 1326 6669 069
Finansielle derivater7096139721 9431 125
 
Sum gjeld og egenkapital192 992202 988216 580227 769238 129
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8098969695
Utlån med pant i bolig284279280310277

Tabell 8 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20112012201320142015
I alt385 099426 817454 698605 493651 181
 
Ikke-finansielle foretak122 796127 348121 907132 956133 661
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak2 5131 8011 6821 5491 064
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)120 216125 198119 549130 050131 912
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak169 921211 787232 506349 816362 479
Statlige låneinstitutter..12......
Banker1834552818
Kredittforetak..2917....
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond166 110207 758227 509343 726355 878
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak1 741352613948845
Livsforsikringsselskaper mv.6373113116317
Skadeforsikringsselskaper8079211 0481 3151 444
Finansielle hjelpeforetak1 1821 0051 3731 7481 851
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger02......
Personlige foretak mv.00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor02......
 
Utlandet92 38287 680100 286122 721155 040

Tabell 9 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
20112012201320142015
I alt434 633470 415520 119476 569497 505
 
Ikke-finansielle foretak43 00254 39367 17468 91269 223
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak15 22916 72923 94322 98322 160
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (as mv.)12 51918 90620 97324 80924 581
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak120 964142 409146 359113 932111 111
Statlige låneinstitutter..........
Banker60 94271 46573 56655 82452 533
Kredittforetak58 93268 71070 96556 12557 505
Finansieringsselskaper....55805
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak715401555
Livsforsikringsselskaper mv.374366352415122
Skadeforsikringsselskaper......5978
Finansielle hjelpeforetak..1 3311 3101 299791
 
Offentlig forvaltning56 94362 48174 77847 74746 855
Stats- og trygdeforvaltningen34 47940 02242 43630 52628 773
Fylkeskommuner22 46422 45932 34217 22118 082
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet213 725211 133231 808245 978270 316

Tabell 10 
Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20112012201320142015
I alt49 04251 53760 04479 62692 722
 
Ikke-finansielle foretak13 33314 40416 42515 70923 450
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..........
Kommuneforetak532469470447288
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)9 3509 51111 0969 49316 062
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål10221631546
 
Finansielle foretak2 9401 1354 39211 3952 346
Statlige låneinstitutter..........
Banker982857 379..
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak2 8621 1041 1981 6371 786
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak69-2401791 935560
 
Offentlig forvaltning13 89915 65719 10423 91427 962
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner13 89915 65719 10423 91427 962
Kommuner00000
 
Husholdninger10 24613 33111 5898 80028 163
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende....000
Lønnstakere o.l.10 24613 16211 4058 59628 020
Ufordelt sektor..-1-2....
 
Utlandet8 3836 7898 19519 49410 414

Tabell 11 
Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20112012201320142015
I alt40 59541 25945 61948 79849 584
 
Ikke-finansielle foretak7 9515 1675 0355 4494 892
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak220333268271206
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)7 5434 5164 3404 6804 128
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 08117 49518 01717 02217 191
Statlige låneinstitutter..........
Banker9411 1001 1361 6081 170
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond9 07910 41711 05811 57812 079
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak6 338225255323330
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper3643609710889
Finansielle hjelpeforetak357368527550406
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltning..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet15 56318 59722 56726 32727 501

Tabell 12 
Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20112012201320142015
I alt79 41885 05087 19989 06497 586
 
Ikke-finansielle foretak7 40010 59611 67911 41112 501
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 5692 3221 8671 4301 418
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)2 9954 5884 9984 9345 361
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak31 02134 89837 40037 81339 338
Statlige låneinstitutter..........
Banker19 59419 29019 50618 23819 104
Kredittforetak11 26015 57217 74319 32520 000
Finansieringsselskaper....253347
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak123..184
Livsforsikringsselskaper mv.4312132524
Skadeforsikringsselskaper......4554
Finansielle hjelpeforetak......12
 
Offentlig forvaltning17 21215 23813 19914 41014 005
Stats- og trygdeforvaltning13 16110 4588 0477 2697 146
Fylkeskommuner4 0514 7805 1527 1416 859
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet23 78524 31724 92225 43031 742

Tabell 13 
Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20112012201320142015
I alt7911 0593 4164 3782 451
 
Ikke-finansielle foretak13402 4073 4971 586
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..........
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)12392 4063 4971 586
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0........
 
Finansielle foretak265550565443485
Statlige låneinstitutter..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsforetak..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak265364335377412
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper..5121213
Finansielle hjelpeforetak..1812185461
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger510468437437380
Personlige foretak00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende226191156126101
Lønnstakere o.l.282277280311278
Ufordelt sektor2........
 
Utlandet3282..

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar?id=2072

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB