263842
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar
263842
Økte premieinntekter for skadeforsikring
statistikk
2016-06-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økte premieinntekter for skadeforsikring

Skadeforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Livsforsikringsselskapenes premieinntekter ble redusert med 1,1 prosent i samme periode.

Hovedtallstabell. Bransjestatistikk forsikring
Totalt
20142015
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto92 80991 794
Utbetalte erstatninger, brutto46 78349 242
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter63 46565 702
Erstatningskostnader42 63746 057

Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter gikk opp 2,2 milliarder kroner i 2015. I samme periode steg erstatningskostnadene med 3,4 milliarder kroner, som innebærer en økning på 8 prosent.

Nedgang i premieinntekter for motorvognforsikringer

Motorvognforsikringer, som er den største bransjen, har hatt en nedgang på 1,1 prosent i premieinntekter i løpet av 2014. Samtidig har erstatningskostnadene for denne bransjen gått ned med 3,8 prosent.

Nedgang i livsforsikringsselskapenes brutto premieinntekter

Fra 2014 til 2015 hadde livsforsikring en nedgang i brutto premieinntekter på 1,1 prosent til 91,8 milliarder kroner. Samtidig gikk erstatningsutbetalingene opp med 5,3 prosent og endte på 49,2 milliarder kroner ved utgangen av 2014.

Nedgang i premieinntektene for kollektiv rente og pensjonsforsikring

Kollektiv rente og pensjonsforsikring har den største andelen av både premieinntektene og erstatningsutbetalingene for livsforsikring. Fra 2014 til 2015 var det en nedgang i premieinntektene for denne type forsikring med 4,7 prosent. Samtidig steg erstatningskostnadene med 3,2 prosent. Størst økning i premieinntektene hadde individuell kapitalforsikring med en oppgang på 21,1 prosent. Samtidig økte erstatningsutbetalingene for individuell kapitalforsikring med 18,8 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB