274837
274837
Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene
statistikk
2017-02-20T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Livsforsikringsselskapene hadde en nedgang i verdijustert resultat på 19,4 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. En av årsakene er økte erstatningskostnader på 1,9 milliarder kroner.

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
4. kvartal 20154. kvartal 2016
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 288 2671 379 847
Premieinntekter106 117104 472
Erstatningskostnader50 06351 980
Resultat før tildeling til kunder og skatt28 06913 359
Verdijustert resultat34 10427 472
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler50 21565 347
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital239 806239 528
Premieinntekter66 33866 597
Erstatningskostnader53 33252 663
Resultat av ordinær virksomhet15 29015 721
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring11 5029 887
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler6 6796 160

Resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene sank med 14,4 prosent, fra 8,3 milliarder til 7,1 milliarder kroner, når vi sammenlikner 4. kvartal 2016 med samme periode i 2015.

Økning i andeler i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har økt med 7,1 prosent i 4. kvartal 2016 i forhold til tilsvarende kvartal i 2015. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 5 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 37,8 prosent. Andeler i verdipapirfond økte med 10,7 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 36,1 prosent.

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring

Resultat av teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 4. kvartal i fjor og endte på 9,9 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 2,8 prosent, og endte på 15,7 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring steg med 0,4 prosent. Brutto betalte erstatninger gikk ned med 1,3 prosent.

Økning i obligasjoner og sertifikater

Skadeforsikringsselskapenes forvaltningskapital ble redusert med 0,1 prosent i 4. kvartal 2016 i forhold til tilsvarende kvartal i 2015. Andeler i verdipapirfond har gått ned 4,2 prosent siden 4. kvartal 2015. Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde verdipapirfond 13,4 prosent. Dette er en nedgang på 0,2 prosentpoeng når vi ser på tilsvarende kvartal i 2015. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater økte med 0,1 prosent. Som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 40,7 prosent en oppgang på 0,1 prosentpoeng sammenliknet med samme tidspunkt i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB