274811
274811
Sterkere samlet lånegjeldsvekst
statistikk
2017-02-28T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
k3, Kredittindikatoren K3, samlet bruttogjeld, utenlandsgjeld, gjeld, kreditt, samlet gjeldFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
true

Kredittindikatoren K3desember 2016

Det er foretatt revisjoner på beholdninger tilbake til 2012. Dette medfører endringer i transaksjoner og vekstrater fra tidligere publisert statistikk.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Sterkere samlet lånegjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,6 prosent fram til utgangen av desember 2016, opp fra 2,3 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

Publikums samlede bruttogjeld (K3). Tolvmånedersvekst. Prosent
Juli 2016August 2016September 2016Oktober 2016November 2016Desember 2016
Samlet bruttogjeld (K3)4,04,94,32,82,32,6
Samlet bruttogjeld, olje- og sjøfart2,54,92,4-11,1-10,3-5,9
Samlet bruttogjeld, Fastlands-Norge4,34,94,75,24,44,0
Innenlandsk bruttogjeld (K2)5,05,05,15,25,04,9
Utenlandsk bruttogjeld1,14,72,0-4,9-6,4-4,8
Utenlandsk bruttogjeld, olje- og sjøfart4,06,93,8-12,8-11,5-6,8
Utenlandsk bruttogjeld, Fastlands-Norge-1,72,50,13,3-1,4-2,8
Figur 1. Kredittindikatoren K3. Tolvmånedersvekst

Publikums samlede bruttogjeld utgjorde 6 567 milliarder kroner ved utgangen av desember, opp fra 6 538 milliarder kroner måneden før.

Ved utgangen av desember utgjorde Fastlands-Norges bruttogjeld 88 prosent av publikums samlede bruttogjeld. Dette tilsvarer 5 752 milliarder kroner.

Sterkere vekst i gjeld til utlandet

Publikums utenlandske brutto lånegjeld, hvorav størsteparten er tatt opp av ikke-finansielle foretak, utgjorde 1 426 milliarder kroner ved utgangen av desember. Dette er en oppgang fra 1 400 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten i utenlandsgjelden gikk opp fra -6,4 prosent fram til utgangen av november til -4,8 prosent fram til utgangen av desember. 

Fastlands-Norges andel av publikums utenlandsgjeld utgjorde 51 prosent, eller 734 milliarder kroner, ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten gikk ned fra -1,4 prosent fram til utgangen av november til -2,8 prosent fram til utgangen av desember. 

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart stod for resten av publikums utenlandsgjeld. Denne delen av utenlandsgjelden var 692 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten for disse næringenes utenlandsgjeld gikk opp fra -11,5 prosent fram til utgangen av november til -6,8 prosent fram til utgangen av desember. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB