274839
/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond/aar
274839
Bedre resultat for pensjonskassene i 2015
statistikk
2016-09-06T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pensjonsfond, Pensjonskasser, private pensjonskasser, kommunale pensjonskasser, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Resultatet for pensjonskassene var på 2,8 milliarder kroner i 2015, mot 1,7 milliarder kroner i 2014. Hovedårsaken til økningen er lavere avsetninger til kursreguleringsfondet i 2015.

Pensjonskasser2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Bedre resultat for pensjonskassene i 2015

Resultatet for pensjonskassene var på 2,8 milliarder kroner i 2015, mot 1,7 milliarder kroner i 2014. Hovedårsaken til økningen er lavere avsetninger til kursreguleringsfondet i 2015.

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20142015
Forvaltningskapital290 629314 014
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis135 605154 128
Obligasjoner og sertifikater132 316137 875
Premieinntekter20 60022 940
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler19 44212 150
Resultat av ordinær virksomhet1 8142 883
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto6 8387 784
Verdijustert resultat12 2237 210
Figur 1. Pensjonskassenes allokering av eiendeler

Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle eiendeler var på 5 milliarder kroner i 2015, mens tilsvarende tall i 2014 og 2013 var på 12,1 milliarder kroner og 16,9 milliarder kroner.

Urealiserte gevinster på aksjer, andeler og egenkapitalbevis var på 2,7 milliarder kroner i 2015. I 2014 var dette tallet 6,3 milliarder kroner.

Avsetningene til kursreguleringsfondet var på 933 millioner kroner i 2015, mot 5 milliarder kroner i 2014.

Liten økning i premieinntektene

Premieinntektene i 2015 var på 22,9 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 11,4 prosent fra 2014. Overføring av premiereserve fra andre var på 7,6 milliarder kroner i 2015, en økning på 2,6 milliarder kroner fra 2014. Erstatninger og endringer i erstatningsavsetninger var på 8,2 milliarder kroner i 2015, opp fra 2014 hvor tilsvarende tall var 7,6 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen

Forvaltningskapitalen til pensjonskassene økte med 23,4 milliarder kroner til 314 milliarder i 2015. Dette er en oppgang på 8 prosent. Pensjonskassene hadde ved utgangen av 2015 plassert 93,1 prosent av forvaltningskapitalen i verdipapirer. Tilsvarende tall i 2014 og 2013 var henholdsvis 92,3 og 92,5 prosent.

Beholdningen av aksjer, andeler og egenkapitalbevis utgjorde 154,1 milliarder kroner i 2015, en oppgang på 13,7 prosent i forhold til året før. Andeler i verdipapirfond økte her med 13,7 milliarder kroner, mens aksjer og egenkapitalbevis økte med 4,8 milliarder kroner. I samme periode hadde beholdningen av obligasjoner og sertifikater en oppgang på 4,2 prosent, fra 132,3 milliarder kroner i 2014 til 137,9 milliarder kroner i 2015.

De forsikringsmessige avsetningene var 280,1 milliarder kroner i 2015. Dette er en oppgang på 20,4 milliarder kroner fra 2014. Premiereserve for egen regning stod for 19 milliarder kroner av denne økningen, og økte fra 206,6 milliarder kroner i 2014 til 225,6 milliarder kroner i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB