285686
285686
Økt andelskapital i aksjefond
statistikk
2017-02-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økt andelskapital i aksjefond

Markedsverdien av andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 35,5 milliarder kroner i 4. kvartal 2016. Størst økning i andelskapitalen var det i aksjefond som alene økte med 45,6 milliarder kroner, mens obligasjonsfond trakk ned.

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Alle sektorer
Andelskapital959 517977 4851 010 8261 046 331
Netto kjøp/salg24 9369 11014 812-177
Offentlig forvaltning
Andelskapital12 75013 32213 49713 807
Netto kjøp/salg395549-52-26
Finansielle foretak
Andelskapital614 714633 714655 427670 034
Netto kjøp/salg26 15010 86211 202-5 059
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital61 71662 84365 49869 812
Netto kjøp/salg2 2441 1311 8931 510
Husholdninger
Andelskapital139 457139 594144 518153 659
Netto kjøp/salg-150-2301 1561 215
Ideelle organisasjoner
Andelskapital31 55031 48532 63632 994
Netto kjøp/salg-1 139-238592-505
Utlandet
Andelskapital99 20296 41199 148105 744
Netto kjøp/salg-2 538-2 961242 696
Ufordelt sektor
Andelskapital128116102281
Netto kjøp/salg-26-3-3-8

I løpet av fjerde kvartal 2016 steg markedsverdien av andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond med 3,5 prosent til 1046,3 milliarder kroner. Størst økning i andelskapitalen hadde aksjefond som steg med 9,4 prosent til 531,3 milliarder kroner. Mye av økningen for aksjefond kan forklares med verdistigning av aksjer i perioden. På den andre siden gikk andelskapitalen i obligasjonsfond ned med 3,9 prosent til 305,4 milliarder kroner. De andre fondstypene hadde mindre endringer, og av disse var det kun pengemarkedsfond som opplevde en liten nedgang i andelskapitalen. 

Utlendinger var største nettotegner i perioden med nettokjøp av verdipapirfondsandeler til 2,7 milliarder kroner. Dette skjer etter at utlendinger har nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en samlet markedsverdi på 44 milliarder kroner de foregående åtte kvartalene. 

Nettotegner aksjefond og nettoinnløser obligasjonsfond

Selv om fondenes andelskapital steg med 3,5 prosent i kvartalet var samlet nettotegning i perioden om lag null. Størst nettotegning ble gjort i aksjefond, hvor det ble nettokjøpt fondsandeler for 8,2 milliarder kroner. I motsatt ende ble det nettoinnløst fondsandeler i obligasjonsfond for 9,2 milliarder kroner. I begge fondstypene er det de finansielle foretakene som dominerer. De finansielle foretakene har i løpet av fjerde kvartal nettotegnet aksjefondsandeler for 6 milliarder kroner og nettoinnløst obligasjonsfondsandeler for 12,1 milliarder kroner. 

Fondenes aksjeportefølje økte

Verdien av fondenes aksjeporteføljer og verdipapirfondsandeler steg med henholdsvis 41,8 og 6,4 milliarder kroner. Ved utgangen av 4. kvartal 2016 utgjør fondenes samlede aksjeportefølje 41 prosent av fondenes totale eiendeler. Fondenes obligasjons- og sertifikatporteføljer gikk ned med henholdsvis 3,9 og 5,2 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB