Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stabile utlånsrenter

  Utlånsrenta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i februar, viser nye tall fra statistikken Renter i banker og kredittforetak.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før. 

  Artikkel
 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av januar 2017, ned fra 2,6 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder. 

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,6 prosent fram til utgangen av februar 2017, opp fra 6,5 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av januar. 

  Artikkel
 • Good annual results for banks

  Norwegian banks’ pre-tax profit amounted to NOK 54.3 billion in 2016. This is an increase of NOK 5.2 billion from 2015.

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før skatt i 2016 var på 54,3 milliarder kroner, en økning på 5,2 milliarder kroner fra 2015. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren

  Rapporter 2016/44

  Denne rapporten dokumenterer en nyutviklet finansiell delmodell og beskriver hvordan denne inkorporeres i SSBs makroøkonometriske modell, KVARTS, som gjør det mulig å fange opp finansielle akseleratormekanismer i samspillet mellom realøkonomien og...

  Publikasjon
 • Strongest growth in loans to employees in Sør-Trøndelag

  Total loans from banks and mortgage companies to employees in Norwegian counties increased by 6.9 per cent in 2015 to NOK 2 310 billion. Sør-Trøndelag county had the strongest growth at 8.7 per cent.

  Artikkel
 • Sterkest utlånsvekst til lønnstakere i Sør-Trøndelag

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,9 prosent i 2015 og kom opp i 2 310 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 8,7 prosent.

  Artikkel
 • Omlegging av pengemengdestatistikken

  Notater 2016/09

  Beholdningene, transaksjonene og vekstratene i pengemengden endret seg som følge av omleggingen av pengemengdestatistikken i 2014/2015. Dette notatet omtaler konsekvensene for beholdningsnivåer i pengemengden.

  Publikasjon
 • Fra gull til KPI. Pengepolitikken og prisutviklingen gjennom 100 år

  Økonomiske analyser 5/2014

  Det operative målet for pengepolitikken har siden 2001 vært en årsvekst i konsumprisene som er nær 2.5 prosent. Prisutviklingen over tid er dermed et resultat av pengepolitikken. Hvordan har KPI utviklet seg i lys av pengepolitikken gjennom tidene?

  Artikkel
 • «Markedet venter på KPI-JAE»

  Økonomiske analyser 5/2014

  For aktørene i rente- og valutamarkedet er utviklingen i konsumprisene det viktigste norske nøkkeltallet. Det reflekterer prisvekstens betydning for pengepolitikken. Avvik mellom anslag og utfall kan gi opphav til store markedsbevegelser.

  Artikkel
 • Pengemengdestatistikken

  Notater 2014/34

  Rapporten oppsummerer arbeidet med vurderingen av pengemengdestatistikken.

  Publikasjon
 • Låneopptaket på nivå med bruttorealinvesteringene

  Husholdningenes netto låneopptak de siste fire kvartalene frem til og med 2. kvartal 2013 er beregnet til 173 milliarder kroner. Samtidig er bruttorealinvesteringer beregnet til 169 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Effekter av finanspolitiske tiltak

  Rapporter 2010/53

  Det er lenge siden det har vært så stor enighet blant økonomer om bruk av finanspolitikk som virkemiddel for å stabilisere økonomien, som vi så vinteren 2008/2009.

  Publikasjon