Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere nye boliger i juni

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 31 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Det var særlig byggetillatelser i Oslo som bidro til økningen.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 0,4 prosent

  Prisene på brukte boliger har sunket i mange regioner i 2. kvartal 2017. Nedgangen har vært størst i Oslo-området og lengst sør i landet viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Avskrivninger på boliger

  Rapporter 2017/20

  Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har for boligprisene.

  Publikasjon
 • Sterk start på 2017 for byggenæringene

  Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin året før.

  Artikkel
 • Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten

  Hyttekjøparane måtte i gjennomsnitt betale 2,1 millionar kroner for ei hytte i strandsona i perioden 2013-2016, men dei måtte ut med langt meir langs kyststripa frå svenskegrensa til Agder. I Vestfold var til dømes tilsvarande gjennomsnittspris 4,...

  Artikkel
 • Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane

  Kommunane brukte 5,6 milliardar kroner på brann- og ulukkesvern i 2016. Mesteparten av dette gjekk med til beredskap knytt til brannar og andre ulukker.

  Artikkel
 • Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger

  Kommunene disponerte litt flere boliger i 2016 enn året før. Flere flyktninger flyttet inn, slik at flyktningene nå er den største nyinnflyttede gruppen.

  Artikkel
 • Færre boliger, flere næringsbygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall. Samtidig økte næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger øker

  Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent.

  Artikkel
 • Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

  De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 2,4 prosent på landsbasis fra januar 2016 til januar 2017. I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kroner for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet, hadde i 2015 en nedgang i omsetningen på 8,5 prosent fra 2014. Dette er den største nedgangen siden tidsserien startet opp i 1999.

  Artikkel
 • Vi bor stadig tettere

  De siste ti årene har tallet på boliger økt med 273 000. Blokker står for 44 prosent av nettoveksten, som utelukkende har kommet i tettbygde strøk.

  Artikkel
 • Bygg og anlegg omsatte for nærmere 500 milliarder i 2015

  I 2015 omsatte virksomhetene innen bygg og anlegg for 489,1 milliarder kroner. Dette er en vekst på 5,8 prosent fra 2014. 

  Artikkel
 • Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

  Omsetningen innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk opp med 1,7 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel