Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere tillatelser til nye bygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall. Det var også en økning for andre typer bygninger.

  Artikkel
 • Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

  Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent.

  Artikkel
 • Statistikk om boligpriser

  Boligprisindekser er viktige indikatorer for makroøkonomiske analyser. For å kunne sammenligne boligprisutviklingen på tvers av landegrenser er det nødvendig med internasjonale retningslinjer.

  Artikkel
 • Nesten alle hytter på norske hender

  Svensker er største utenlandske hytteeier i Norge, og eier hver fjerde utenlandsk eide hytte i Norge. 97,5 prosent av hyttene er imidlertid eid av nordmenn.

  Artikkel
 • I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger

  Hytter er et stort marked for mange kommuner. I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger. Hyttekonsentrasjonen er imidlertid høyest i Oslofjordkommunene.

  Artikkel
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Rapporter 2017/06

  Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad ...

  Publikasjon
 • Rekordmange nye byggetillatelser

  I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. 

  Artikkel
 • Flere nye studentboliger

  I 4. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 10 300 boliger med i alt 1 254 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 16 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2015. Blant annet bidrar bygging av studentboliger til veksten. 

  Artikkel
 • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016

  Notater 2017/07

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en metode for å beregne markedsverdier for boliger i Norge

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015

  Notater 2017/08

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Hvordan måle boutgiftsbelastning?

  Notater 2017/06

  Dette notatet viser hvordan ulike definisjoner slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen.

  Publikasjon
 • Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel

  Notater 2016/31

  Arbeidet som presenteres her tar utgangspunkt i analyser utført av SSB i 2013 og videreført av Asplan Viak, som i 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser av plandata»

  Publikasjon
 • Vi bygger om

  Noen bygger om garasjen til designbolig og noen kjøper en gammel kirke og gjør den om til drømmeboligen. Oftere gjøres det kanskje om til leiligheter i gamle kontorlokaler eller lagerbygninger. Det finnes mange muligheter når nye boliger blir til ...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Avtakende husleievekst i KPI

  Ifølge konsumprisindeksen har husleiene i snitt økt 3 prosent hvert år siden 2006. De tre siste årene har løpende 12-månedersvekst avtatt fra en topp på 4,5 prosent og er kommet under 2 prosent. Hvilke forhold påvirker utviklingen i husleienivået?

  Artikkel