251628
/energi-og-industri/statistikker/indenergi/aar
251628
Lavere energikostnader for industrien
statistikk
2016-06-17T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
indenergi, Energibruk i industrien, industrinæringer, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsoljer, fjernvarme), energipriser, energikostnader, kraftintensiv industri, egenprodusert energi, innkjøpt energi, egentilvirket energiEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
true

Energibruk i industrien2015

Statistikken omfatter både foreløpige og endelige tall. Begge finnes i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Lavere energikostnader for industrien

De samlede energikostnadene for industri og bergverk var over 1 milliard kroner lavere i 2015 enn i 2014, viser foreløpige tall. Energibruken økte i samme periode med rundt 1,6 prosent. Nedgangen i kostnadene skyldes i hovedsak lavere energipriser.

Energibruk og kostnader for bedrifter i industri og bergverk1
Total energibrukEnergikostnader
GWhProsentMill.krProsent
201522014 - 2015201522014 - 2015
1Publisert på bakgrunn av SN07.
2Foreløpige tall.
05,07,08,09.9,10-33 Industri og bergverk76 8971,618 045-5,9
05,07,08,09.9 Bergverk1 383-15,5777-16,5
10-33 Industri75 5142,017 268-5,4
10-12 Nærings- og nytelsesmidler4 96713,02 2453,7
16 Trelast- og trevareindustri1 7001,7425-2,1
17 Papir- og papirvareindustri4 410-1,71 1570,7
19-21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri25 5794,73 684-8,4
22-23 Gummi-, plast- og mineralsk industri4 3851,01 246-5,5
24 Metallindustri31 6141,27 032-3,4
13-15,18,25-33 Annen industriproduksjon2 858-17,91 479-21,4

Energikostnadene for industri og bergverk var på 18 milliarder kroner i 2015. Nedgangen fra 2014 kan sees i sammenheng med lavere energipriser.

Innkjøpt elektrisk kraft utgjør over 70 prosent av energikostnadene i industri og bergverk. Til tross for en økning i forbruket av innkjøpt strøm på 1 prosent fra 2014, bidro nedgangen i strømprisen på 4 prosent til at de totale energikostnadene sank med nesten 400 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen for petroleumsprodukter benyttet til stasjonært bruk sank med 11 prosent fra 2014, mens prisen på gass sank med 13 prosent

Økning i total energibruk

Den totale energibruken økte med 1200 GWh og var 76 900 GWh i 2015. Det meste av denne økningen kommer fra økt bruk av egentilvirkede energiprodukter. Forbruket av egentilvirket gass økte med hele 850 GWh fra 2014 og var på 10 500 GWh i 2015. En stor andel av økningen i egentilvirket gass kommer fra anlegg som hadde produksjonsstans i deler av 2014, men som var tilbake i full produksjon igjen i 2015. Det ble til gjengjeld innkjøpt 11,7 prosent mindre energi fra fjernvarme og damp, og det ble i 2015 totalt brukt rundt 1 030 GWh av disse energiproduktene.

Svak økning i energiforbruket i kraftintensiv industri

Kraftintensiv industri står for nærmere 70 prosent av energibruken i industri og bergverk. Forbruket i disse næringene økte med 1,1 prosent fra 2014 og var på 52 500 GWh i 2015.

Av de kraftintensive næringene, var det produksjonen av ikke-jernholdige metaller som hadde størst vekst i energibruken. Det var en økning på 640 GWh fra 2014 til 21 000 GWh. Tilnærmet hele økningen var økt forbruk av kjøpt elektrisk kraft.

Energibruken i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer endte på 10 450 GWh i 2015, som var en nedgang på 2,5 prosent fra 2014. Mindre bruk av kull og kullprodukter bidro mest til nedgangen.

Økt energibruk i produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Produsentene innen nærings- og nytelsesmidler hadde en kraftig oppgang i energibruken på 13 prosent fra 2014. Energibruken økte med nesten 600 GWh, og endte på 4 700 GWh i 2015. Denne økningen kan henge sammen med at omsetningen i næringen økte med 6 prosent i 2015. Det var spesielt forbruk av elektrisk kraft og petroleumsprodukter som økte.

Mindre energibruk i produksjonen av skip og plattformer

I næringene som produserer andre transportmidler, som blant annet innbefatter bygging av skip og plattformer, gikk energibruken ned fra 2014 med over 16 prosent. Produksjonsindeksen for industrien viser en nedgang i verdiskapningen for næringene innen bygging av skip og oljeplattformer på 17,3 prosent i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB