276032
276032
Ytterligere fall i ordrereservene
statistikk
2017-02-10T08:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
osi, Ordreindeks for industri, ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarkedIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
true

Ordreindeks for industri4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Ytterligere fall i ordrereservene

Ordrereservene falt med 25 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 og har nå falt sammenhengende siden starten av 2015. Også ordretilgangen viste en liten nedgang i samme periode.

Ordreindeks. 2005=100
Endring i prosentVerdiindeks
4. kvartal 2016 / 3. kvartal 20164. kvartal 2016 / 4. kvartal 20154. kvartal 2016
Ordretilgang:
Ordrebasert industri i alt5,4-3,0106,7
Hjemmemarked-4,21,289,5
Eksportmarked13,5-5,9123,6
 
Kjemisk og farmasøytisk industri-1,4-15,0142,1
Metallindustri66,210,4156,2
Maskinindustri-1,4-33,471,1
Bygging av skip og oljeplattformer-42,8-9,251,2
 
Ordrereserve:
Ordrebasert industri i alt-3,0-24,5143,0
Hjemmemarked-6,4-18,6114,9
Eksportmarked-0,4-28,2173,2
 
Kjemisk og farmasøytisk industri-0,4-14,5101,2
Metallindustri26,140,5137,5
Maskinindustri-11,7-55,8190,1
Bygging av skip og oljeplattformer-7,1-15,5128,4

Fallet i ordrereservene i den ordrebaserte industrien gjorde seg gjeldende både i hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Størst var fallet i eksportmarkedet der nedgangen var på 28 prosent.

Ordretilgangen falt med 3,0 prosent i samme periode. Det var eksportmarkedet som trakk ned med en nedgang på 5,9 prosent. Fallet i ordretilgangen ble imidlertid moderert av en oppgang i hjemmemarkedet på 1,2 prosent i perioden.

Stadig tommere ordrebøker

Som i foregående kvartal, er det innenfor næringene som leverer varer og tjenester til olje og gassektoren at reservene faller mest. Maskinindustriens ordrereserver faller ytterligere, og fallet fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 var på 56 prosent. Nedgangen er størst innenfor eksportmarkedet.

Andre næringer som bidro til de reduserte ordrereservene var:

  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Annen verkstedsindustri

Kansellerte skipskontrakter var en medvirkende årsak til reduksjonen i ordreservene i industrien. Samtidig bidro metallindustrien bidro til å dempe fallet i den ordrebaserte industrien med sin oppgang på 41 prosent.

Ordrereservene i den ordrebaserte industrien ble redusert med 3,0 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016 Det var næringen for bygging av skip og oljeplattformer som bidro mest til nedgangen tett fulgt av næringen for maskinindustri.

Metallindustrien, med sin oppgang på 26 prosent i perioden, bidro til å dempe nedgangen i ordreindustriens ordrereserver noe.

Redusert ordretilgang

Den ordretilgangen falt 3,0 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Innenfor maskinindustrien gikk ordretilgangen ned med 33 prosent og det var eksportmarkedet som trakk mest ned.

Øvrige næringer som også meldte om redusert ordretilgang, var:

  • Kjemisk og farmasøytisk industri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Annen verkstedindustri

Ser man på næringer som bidro til å dempe nedgangen i ordretilgangen i industrien, var det:

  • Metallindustrien
  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • Maskinreparasjon og installasjon
  • Metallvareindustrien

Innenfor metallindustrien bidro blant annet økte råvarepriser på sink med tilhørende høyt produksjonsvolum til den positive utviklingen innenfor næringen.

Ordretilgangen i industrien steg med 5,4 prosent fra 3.kvartal 2016 til 4.kvartal 2016. Metallindustrien stod for mesteparten av oppgangen med en oppgang på 66 prosent. En annen næring som også meldte om økt ordretilgang i samme periode, var dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, hvor oppgangen var på 20 prosent.

Tallene er basert på regnskapsførte kontrakterÅpne og lesLukk

Det er regnskapsførte kontrakter som registreres i ordrestatistikken, slik at alle annonserte kontrakter ikke nødvendigvis kommer med i statistikken før etter en stund. Det kan også variere noe når disse kontraktene blir rapportert som effektuert i statistikken. Som oftest vil en ferdigstilt kontrakt, eller del av en kontrakt, bli rapportert som effektuert samtidig som den blir fakturert mot kunde.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB