276705
276705
innrapportering
2016-08-30T13:20:00.000Z
no

Pågår

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø

Måleperiodehvert 3. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Hvert år gjennomfører SSB levekårsundersøkelser som sier noe om viktige sider ved det å leve og bo i Norge. I tillegg utføres det levekårsundersøkelser som fokuserer på spesifikke temaer. I 2016 er temaet arbeidsmiljø. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge hvordan arbeidsforholdene er i Norge, sammenlikne mellom ulike grupper i samfunnet, og se utviklingen over tid.

Totalt 19 000 personer i alderen 18-70 år er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til å svare på spørsmål knyttet til

 • Arbeidssituasjon

 • Ansettelsesforhold

 • Fysisk og psykisk helse

 • Muligheter for utvikling på arbeidsplassen

 • Diskriminering på arbeidsplassen

  

Er du valgt ut til å delta?

Dersom du er trukket ut til å delta i undersøkelsen vil du motta informasjonsmateriell i posten eller på e-post fra oss.

  

Hvordan skal jeg svare?

Dersom du har mottatt brev i post eller på e-post om undersøkelsen, vil du i løpet av den nærmeste tiden bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et telefonintervju. Intervjuet varer i snitt i 30 minutter, men vil variere fra person til person, etter blant annet jobbsituasjon. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon. Intervjuet kan gjennomføres på norsk eller engelsk

Du kan gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål eller du selv ønsker å avtale når og eventuelt på hvilket språk intervjuet skal gjennomføres.

Du kan ringe oss på telefonnummer 800 83 028 eller sende e-post til arbmiljo@ssb.no

   

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

  

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue alle og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde av arbeidsforholdene i Norge er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvordan arbeidsforholdene blant unge er. Det er derfor viktig at både kvinner og menn, unge og eldre, og folk i alle livssituasjoner svarer.

  

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder opplysninger om fødeland og landbakgrunn fra folkeregisteret; yrke, arbeidssted, lønn, inntekt, trygder, stønader og sykefravær fra Skatteetaten og NAV; stipend, lån og støtte fra Lånekassen og Husbanken, samt utdanning fra skoler, fylker og lånekassen . Innen ett år etter at siste datainnsamling er avsluttet, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

 

 

Kontakt

 • E-post
  arbmiljo@ssb.no
  Telefon
  800 83 028
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler