267492
267492
innrapportering
2016-05-31T10:37:00.000Z
no

Pågår

ESU, Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2016

Måleperiodehvert 2. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge.

Spørsmålene dreier seg blant annet om:

• Tillit til andre

• Klimaendring og energi

• Hvordan du opplever din egen hverdag

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 3200 personer fra folkeregisteret. De som er trukket ut får et brev fra SSB. Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg og be om at opplysningene blir slettet. Vi kan derimot ikke erstatte de som er trukket ut med andre personer. For at undersøkelsen skal bli best mulig, er deltakelse fra så mange som mulig svært viktig for oss.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av kort tid vil vi i Statistisk sentralbyrå forsøke å kontakte deg og gjøre en avtale om intervju. Sammen blir dere enige om tid og sted for intervjuet. Selve intervjuet foregår ved at intervjueren leser opp spørsmålene fra en bærbar pc og taster inn svarene dine. Intervjuet varer om lag en time. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du har svart på spørsmålene.

Hvorfor skal jeg svare?

For å få et riktig bilde av det samfunnet i Norge og hva folk som bor her er opptatt av, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen gjennomføres i omtrent 20 europeiske land og gjør det mulig å sammenlikne landene med hverandre. Svarene som samles inn benyttes av forskere fra hele verden til å belyse viktige samfunnsspørsmål i Europa. Vi kan ikke erstatte personer som er trukket ut med andre personer. Utvalget er trukket slik at det skal representere det norske samfunnet. Du er viktig for oss!

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å øke kvaliteten på undersøkelsen, vil vi også bruke opplysninger om utdanning som Statistisk sentralbyrå årlig henter inn fra skoler, fylker og Lånekassen, samt opplysninger om inntekt, formue, trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og NAV. Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle opplysningene bli anonymisert.

 

Kontakt

 • E-post
  esu2016@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen