224849
224849
innrapportering
2015-04-19T21:30:00.000Z
no

Ikke aktiv

Lederskapsundersøkelsen

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører for tiden Lederskapsundersøkelsen på oppdrag fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Undersøkelsen er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse som ble gjort i 2000 og som da var en del av Makt- og demokratiutredningen.

Å kartlegge norske toppledere og deres holdninger er viktig for å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer, hva det er enighet om, og hvor de største konfliktlinjene går. Lederskapsundersøkelsen fra 15 år siden viste at det var en kombinasjon av enighet og uenighet mellom ledergruppene om viktige saker. Mye har endret seg siden begynnelsen av 2000-tallet.

Forskerne ønsker nå å undersøke om økende globalisering, finanskrisen, klimaendringer, økende internasjonal migrasjon, kvoteringsloven og EU-krisen har påvirket topplederes holdninger til det norske samfunn.

Prosjektet har tre hovedtemaer: forholdet mellom de ulike elitegruppene, forholdet mellom den norske eliten og befolkningen, og elitenes holdninger til likestilling og etniske minoriteter.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av kort tid vil vi i Statistisk sentralbyrå forsøke å kontakte utvalget og gjøre en avtale om intervju. Sammen blir dere enige om tid og sted for intervjuet. Selve intervjuet foregår ved at intervjueren leser opp spørsmålene fra en bærbar pc og taster inn svarene dine. Intervjuet varer i snitt i 45 minutter. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du har svart på spørsmålene.

Hvorfor skal jeg svare?

For å få et riktig bilde av toppledere i Norge, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte posisjonen du er trukket ut på grunnlag av. Personer med topposisjoner innen politikk, næringsliv, organisasjonsliv, forvaltning, kulturliv, ordensmakt, kirken, media og forsvar vil bli intervjuet. Din deltakelse er viktig for å få god informasjon om norske topplederes holdninger til ulike sentrale samfunnsspørsmål. I 2000 deltok nesten 90 prosent av dem som ble trukket ut til undersøkelsen.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre intervjuet kortere vil vi i tillegg til opplysninger om husholdningen hentet fra folkeregisteret, koble svarene med opplysninger SSB har tilgang til om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, og opplysninger om inntekt og formue fra Skatteetaten og NAV. Vi har også tilgang til opplysninger om virksomhetenes struktur og økonomi fra Virksomhets- og foretaksregisteret. Institutt for samfunnsforskning vil få tilgang til avidentifiserte opplysninger hvor fødselsnummer, navn og adresser er fjernet, for bruk i forskning. Senest 30. november 2017 vil alle opplysningene bli anonymisert, slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig.

Kontakt

  • Telefon
    62 88 56 08
    Telefontid
    Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler