229962
229962
Mer skogplanting
statistikk
2016-04-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogkultur2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Mer skogplanting

Ikke siden 2001 har det blitt plantet mer skog enn i 2015. Totalt ble 172 000 dekar tilplantet dette året, en oppgang på 14 000 dekar fra 2014. Samlet ble det plantet 30,9 millioner skogplanter i fjor.

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20152014 - 20152011 - 20152015
Skogplanting172 0818,830,7163 125
Ungskogpleie276 2002,41,9107 289
Markberedning72 4868,567,721 167
Gjødsling7 06141,420,81 972
Kjemisk rydding og ugrasskontroll0-100,0-100,00

Som i 2014 skyldes mye av oppgangen økt skogplanting i Hedmark. Her ble 44 000 dekar tilplantet, noe som er en økning på 3 500 dekar fra 2014. I Oslo og Akershus ble det til sammen tilplantet 9 800 dekar, 35 prosent mer enn i 2014.

Mer markberedning

Til sammen ble 72 000 dekar markberedt sist år. Det er en økning på 7 prosent fra 2014. Mye av denne oppgangen skyldes mer markberedning i Oppland. I 2015 ble 11 100 dekar markberedt i dette fylket, en økning på 57 prosent sammenlignet med 2014. I Hedmark ble 47 000 dekar markberedt, som utgjør 65 prosent av alt markberedt areal i 2015.

I 2015 ble det utført ungskogpleie på 276 000 dekar. Det er 6 100 dekar mer enn i 2014. I Oppland økte arealet det ble utført ungskogpleie på med 5 500 dekar. I alt ble det utført ungskogpleie på 31 000 dekar i Oppland.

324 millioner til skogkultur

I alt ble det investert 324 millioner kroner i skogkultur i 2015, en økning på 29 millioner fra 2014. Av dette utgjorde investeringer i skogplanting 163 millioner kroner og ungskogpleie 107 millioner. De resterende 54 millionene ble investert i skogkulturtiltak som markberedning, rydding, gjødsling og lignende. I alt ble det gitt 72 millioner kroner i offentlige tilskudd til skogkultur i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB