237459
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/srjakt/aar
237459
Tilbakegang for rypejakta
statistikk
2016-08-11T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
srjakt, Småvilt- og rådyrjakt, felte dyr, rypejakt, rypejegere, rådyrjakt, småvilt (for eksempel ringdue, hare, ender)Jakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Småviltjaktstatistikken viser antall felte rådyr og småvilt som skogsfugl, duer og ender. Jegerne skjøt 175 000 ryper i jaktåret 2015/2016, 21 prosent færre enn året før.

Småvilt- og rådyrjakt2015/2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Tilbakegang for rypejakta

Etter to år med oppgang ble utbyttet av rypejakta redusert i jaktåret 2015/2016. Totalt felte jegerne 175 000 ryper – 21 prosent færre enn i forrige jaktår. Foruten Troms og Finnmark, som hadde et godt rypeår, var det nedgang i alle fylker.

Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
AntallProsent
2015-20162014-2015 - 2015-20162010-2011 - 2015-2016
Lirype111 450-20,4-12,8
Fjellrype63 500-23,0-5,0
Storfugl4 600-49,9-67,2
Orrfugl13 150-34,6-58,2
Ringdue39 460-1,3-24,9
Stokkand13 470-11,4-8,7
Hare15 560-11,4-21,8
Rødrev21 280-5,25,5
Rådyr27 7004,2-3,8

I alt ble det skutt 111 000 liryper og 64 000 fjellryper. Det utgjør en nedgang på henholdsvis 20 og 23 prosent fra jaktåret 2014/2015.

I de fylkene hvor det tidligere har blitt felt ryper av et visst omfang, var nedgangen størst i Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nordland. I disse fylkene var rypa mange steder fredet. Det var også innført begrensning av antall jegere og hvor mye som kunne felles per dag. Reduksjonen var størst i Hedmark, der antall felte ryper gikk ned med 79 prosent fra jaktåret før. Totalt ble 3 000 ryper felt i Hedmark, og det er 11 000 færre enn foregående jaktår. I Sør-Trøndelag ble uttaket redusert med 71 prosent. I alt ble det felt 6 000 ryper der sist jaktår mot 22 000 året før. I Nordland var det samlede utbyttet på 22 000 ryper. Det er en nedgang på 39 prosent.

Bra rypeår i Troms og Finnmark

I Finnmark ble til sammen 51 000 ryper felt, og det representerer en økning på 74 prosent. Finnmark var det fylket hvor det ble felt flest ryper i 2015/2016, og en må tilbake til jaktåret 2009/2010 forrige gang Finnmark var det største rypefylket. I løpet av to jaktår har utbyttet fra rypejakta blitt mer enn doblet i vårt nordligste fylke. I Troms felte jegerne til sammen 46 000 ryper, en økning på 22 prosent fra 2014/2015, som også var et bra år i dette fylket.

De siste jaktårene har det blitt felt flest ryper på Karlsøy i Troms, men i 2015/2016 ble Karlsøy forbigått av Guovdageaidnu Kautokeino i Finnmark hvor til sammen 12 600 ble felt. Deretter fulgte Karlsøy med 10 200 felte ryper og Alta med 7 600.

Rypejegeren jaktet seks dager i snitt

Rypejegerne jaktet i gjennomsnitt seks dager sist jaktår. Gjennomsnittlig utbytte per jaktdag var 0,8 ryper. 69 prosent av jegerne jaktet mellom én og fem dager, mens 5 prosent jaktet mer enn 15 dager.

Markert nedgang for skogsfugl

Utbyttet av orrfugl og storfugl gikk ned med henholdsvis 35 og 50 og prosent fra 2014/2015 til 2015/2016. Det var nedgang i alle fylker for begge arter med unntak av Troms, hvor utbyttet av orrfugl gikk opp. Til sammen ble 4 600 storfugl og 13 200 orrfugl skutt. I Hedmark ble 950 storfugl og 1 050 orrfugl felt, en tilbakegang på henholdsvis 62 og 65 prosent. Tidligere har det blitt felt både flest orrfugl og storfugl i Hedmark, men for orrfugl var nedgangen så stor at Hedmark ble forbigått av fem andre fylker i antall felte fugl. Av jerpe, som er den minste av skogsfuglene, ble 1 100 felt. Det er det laveste fellingstallet som er registrert for denne arten. For 10 år siden ble det årlig skutt om lag 3 000 jerper, men siden den gang har fellingstallet gradvis blitt redusert.

Færre ærfugl ble skutt

Om lag 6 500 ærfugl ble felt i 2015/2016, og det er en nedgang på 41 prosent fra 2014/2015. De siste årene har det årlig blitt felt om lag 10 000 ærfugl. Mye av nedgangen skyldes redusert utbytte i Fredrikstad, hvor antall felte ærfugl ble mer enn halvert. Dessuten hadde Hvaler en nedgang på om lag 50 prosent. Om lag halvparten av all ærfugl som ble skutt, ble likevel felt i disse to kommunene. Det samme gjelder for svartand. Av en total fangst på 1 600 ble 300 ble felt i Fredrikstad og 800 i Hvaler. Det samlede utbytte av svartand gikk ned med 29 prosent.

Blant de jaktbare andefuglene er stokkand den arten det felles mest av. I 2015/2016 ble det skutt 13 500 stokkender, som er 1 700 færre enn jaktåret før.

Flere grågjess felt

Til sammen 19 000 grågjess ble felt i 2015/2016. Både av grågås og særlig kortnebbgås blir forholdsvis mange felt i noen trøndelagskommuner ettersom den stopper her på høsttrekket sørover. Av grågjess ble det i hver av kommunene Levanger og Ørland felt om lag 1 800. Det samme gjelder for kortnebbgåsa, hvorav 600 ble felt i Steinkjer og 1 500 i Levanger.

Flere rådyr ble felt

I alt ble 27 700 rådyr felt i 2015/2016, en oppgang på 1 100 dyr. Flest rådyr ble felt i Sarpsborg med 510 dyr og i Rakkestad med 470 dyr. På Vega i Nordland ble det skutt 420 rådyr, og det gjør øykommunen til den femte største rådyrkommunen i 2015/2016.

39 000 ringduer ble skutt

Etter rype er ringdue den småviltarten det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 39 000 ringduer. I hvert av fylkene Østfold og Akershus ble om lag 8 000 ringduer felt.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB