Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lågare driftsnivå utan barnehagedrift i Bergen

  På nasjonalt nivå har både driftsutgiftene og driftsinntektene gått ned i dei kyrkjelege fellesråda. Dette kjem i all hovudsak av at Bergen kyrkjelege fellesråd frå og med 2016 ikkje lenger driv barnehagar sjølv.

  Artikkel
 • Flere innenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte 3,5 millioner innenlandsreiser i 1. kvartal 2017. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

  Artikkel
 • Mediebruksundersøkelsen 2015

  Notater 2017/25

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport.

  Publikasjon
 • Kino fremdeles på kulturtoppen

  Fortsatt er det slik at det kulturtilbudet de aller fleste av oss har et aktivt forhold til, er kinoen. Nesten tre fjerdedeler av oss går på kino minst en gang i året.

  Artikkel
 • Norsk kulturbarometer 2016

  Statistiske analyser 153

  Folk med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav utdanning. Dette gjelder særlig for de tradisjonelle kulturtilbudene teater, opera, ballett og dans, kunstutstillinger og museer, men også for kino.

  Publikasjon
 • Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016

  Notater 2017/21

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016.

  Publikasjon
 • Auken i museumsbesøka held fram

  Både i 2015 og 2016 blei det registrert over 11 millionar besøk i dei norske musea. Auken det siste året var på 4 prosent.

  Artikkel
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Stabil andel TV-seere, flere leser nettaviser

  Færre leste trykte aviser og flere leste nettaviser per døgn i 2016 enn året før. Andelen TV-seere er stabil. Vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2016

  Statistiske analyser 152

  Det er fremdeles slik at det å spille TV- og PC-spill er mest populært blant de yngste, men nå slenger stadig flere godt voksne og eldre seg på. Hele 13 prosent av de mellom 67 og 79 år spiller nå jevnlig digitale spill.

  Publikasjon
 • Nordmenn elsker bøker, og ikke bare i ferien

  Enten du pakker sekken og setter kursen mot påskefjellet, eller ser fram til en mer folketom tilværelse i byen – Den stille uke er over oss, og mange bruker anledningen til å dykke ned i spenningslitteraturen.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter

  Notater 2017/12

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016.

  Publikasjon
 • Unge kvinner trener mest teknologisk

  Over halvparten i aldersgruppen 16-24 år har trent med tredemølle, romaskin eller andre treningsapparater. Det er særlig unge kvinner som har tatt treningsteknologien i bruk, viser SSBs siste levekårsundersøkelse.

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2015

  Statistiske analyser 150

  Oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Dette er ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon