252973
/natur-og-miljo/statistikker/stvar/aar-endelige
252973
Gode penger i avfallshåndtering
statistikk
2016-04-19T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
stvar, Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifterVann og avløp, Natur og miljø
true
Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet var på 22,8 milliarder kroner i 2014, opp 2 prosent fra 2013.

Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet2014, endelige tall

Strukturstatistikk blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Gode penger i avfallshåndtering

Den totale omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet gikk opp med 2 prosent fra 2013 til 2014. Avfallshåndtering stod for nesten 92 prosent av omsetningen på 22,8 milliarder kroner i 2014.

Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet. Endelige tall
2014Endring i prosent
2013 - 20142012 - 2014
Foretak
Foretak (antall)1 1562,16,6
Sysselsatte (antall)8 3894,45,4
Omsetning (mill. kr)22 4871,61,6
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr)6 9622,5-1,6
Brutto driftsresultat (mill. kr)2 389-0,3-15,1
 
Bedrifter
Bedrifter (antall)1 3804,18,2
Sysselsatte (antall)8 4934,34,9
Lønnskostnader (mill. kr)4 6484,17,0
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr)7 1012,5-3,1
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr)1 317203,5-21,6

Innenfor avfallshåndtering kom 9,9 milliarder av omsetningen fra materialgjenvinning. Innsamling av avfall stod for 8,8 milliarder, mens 2,1 milliarder kom fra behandling og disponering av avfall.

 

Den totale verdiskapningen, målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser for vann, avløp og renovasjon, var på om lag 7,1 milliarder kroner i 2014. Dette er en oppgang på 2,5 prosent fra året før. Avfallshåndteringen var fortsatt største hovednæring med en verdiskapning på 6,2 milliarder, noe som tilsvarer om lag 86,8 prosent av den totale verdiskapningen for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet.

Bruttoinvesteringene økte tilsynelatende voldsomt fra 2013 til 2014, men dette skyldes i all hovedsak lave tall i 2013 på grunn av salg av driftsmidler fra datterselskap i populasjonen til morselskap utenfor populasjonen.

Flest sysselsatte innenfor innsamling av avfall

Totalt var det nesten 8 500 sysselsatte innenfor vann, avløp og renovasjon i 2014. De fleste av disse arbeidet med avfallshåndtering. Av de som jobbet med avfallshåndtering, drev drøye 4 100 med innsamling av avfall og nesten 2 500 med materialgjenvinning.

Flere foretak i 2014

Antall foretak gikk svakt opp fra 2013 og endte på 1 156 i 2014. Disse foretakene hadde nesten 8 400 sysselsatte. Foretakene endte opp med et brutto driftsresultat på 2,4 milliarder kroner, om lag uendret fra året før.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april kl. 10.00.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB