232273
/offentlig-sektor/statistikker/kommregnfy/aar
232273
Bedring i netto driftsresultat
statistikk
2017-03-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnfy, Fylkeskommuneregnskap, fylkeskommunal økonomi, fylkeskommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, fylkeskommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, fylkeskommunale tjenester, fylkeskommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, FKF, IKS , interkommunalt samarbeidKommunale finanser, KOSTRA, Offentlig sektor
true
Regnskapsstatistikken viser årsregnskapet over inntekter og utgifter for fylkeskonsernene.

Fylkeskommuneregnskap2016

Landstall for fylkeskonsernene bygger på regnskapstall fra samtlige 18 fylkeskommuner, og 10 av 15 tilknyttede fylkeskommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Tall for Oslo presenteres sammen med kommunene.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Bedring i netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene ble på 5 prosent i 2016, en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Dette er forårsaket av en sterkere vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene for 2016. En bedret skatteinngang bidro vesentlig til dette.

Nasjonale tall. Fylkeskonsern. Millioner kroner
Beløp (mill.kr)Prosent endring
201612015 - 20162011 - 2016
1Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Finansielle hovedtall
Brutto driftsinntekter i alt75 6464,123,7
Brutto driftsutgifter i alt72 9793,523,8
Netto driftsresultat3 807....
Brutto investeringsutgifter i alt14 2101,614,0
 
2016120152011
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,53,03,6
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt5,04,65,7
Frie inntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt76,876,774,9
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt4,64,65,3
Brutto driftsutgifter vidergående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter45,245,346,5
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av brutto driftsutgifter4,44,44,4
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av netto driftsutgifter33,433,130,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB