254074
254074
omssb
2016-01-28T09:31:00.000Z
no

Hva vi tilbyr

SSB er en kunnskapsorganisasjon med et sterkt fagmiljø og engasjerte medarbeidere. Vi legger til rette for at våre ansatte skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid.

Som ansatt i SSB tilbys du et bredt spekter av kurs og utviklingsprogrammer. I tillegg får du tilgang til ansattgoder som fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden.

Utviklingsmuligheter

Det er et mål at SSB skal ha ledende kompetansemiljøer innenfor våre kjerneområder, og at alle medarbeidere skal møte faglige utfordringer, god ledelse og kompetente kolleger.

Kompetanseutvikling

Som nyansatt i SSB blir du invitert til et fire dagers introduksjonsprogram, hvor du blir kjent med SSBs samfunnsoppgave, historie og kultur, og SSB som organisasjon. Det er også en fin måte å bli kjent med andre nyansatte i SSB.

Kompetanseutvikling i SSB foregår hovedsakelig i det daglige arbeidet. I tillegg har vi en intern Byråskole med kurs i blant annet språk og kommunikasjon, Office, IT-kurs og kurs i statistiske metoder.

SSB tilbyr også større utviklingsprogrammer som utviklingsprogram i prosjektledelse, prosessanalyse og teamarbeid som går over seks måneder. Det er høye forventinger til deltakerne, og programmet avsluttes med en presentasjon for ledelsen. Hektisk og krevende, men veldig lærerikt og moro, er tilbakemeldingen fra mange av deltakerne.

Internasjonalt arbeid

I SSB er det mulighet for å jobbe internasjonalt gjennom vårt samarbeid med organisasjoner som OECD, IMF og andre statistikkprodusenter.

Lederutvikling i SSB

I SSB satser vi på lederutvikling ved å tilby ulike former for kurs, veiledning og coaching. Nye ledere tilbys lederkurs.

Ledelse i SSB skal være fremtidsrettet og tydelig. Våre lederkriterier er at ledere skal:

 • Følge opp strategien
 • Arbeide for nyskapning og forbedring
 • Ta ansvar for helheten
 • Bygge kompetanse
 • Se hver enkelt medarbeider

God ledelse fremmer gode resultater, og godt samspill mellom ledere og medarbeidere driver frem utvikling. Ledere legger vekt på å skape resultater i felleskap – og legge til rette for at den enkelte skal prestere best mulig.

Ansattgoder

Som ansatt i SSB får du tilgang til:

 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo og i Kongsvinger
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Trening for helse (i arbeidstiden), samt et variert tilbud via Idrettsforeningen utenom arbeidstid som for eksempel innebandy, bedriftsfotball, intervalltrening, bordtennis, klatring, kondisgruppe osv. Vi stiller lag i Holmenkollstafetten og deltar i serier og i nordiske turneringer.