301902
301902
friartikkel
2017-03-24T14:56:00.000Z
no

Data til forskning

Utlån av data om utenrikshandel

Publisert:

Oppdatert:

Trenger du data om eksport og import av tjenester og varer eller data fra valutaregisteret? Her får du en oversikt over data og variabler fra utenrikshandelsstatistikken som du kan låne av SSB.

For å bestille data fra utenrikshandel, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for utenrikshandel. Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data. Data leveres som hele årganger, og gjøres tilgjengelig etter årets slutt.

Utenrikshandel med tjenester

Data er hentet fra en utvalgsundersøkelse blant ikke-finansielle foretak. Foreløpige tall for foregående år er tilgjengelige rundt juni. Endelige tall er tilgjengelige 15 måneder senere.

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Data er hentet fra valutaregisteret, og omfatter alle grensekryssende bankoverføringer der den norske parten er et ikke-finansielt foretak eller en privatperson. Data er tilgjengelige ca 50 dager etter årets slutt.

Utenrikshandel med varer

Statistikken er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner, men det innhentes også data fra andre registre og direkte fra oppgavegivere. Siste tilgjengelige versjon av årlige datasett tilbys for utlån. Foreløpige tall for statistikkåret frigis i januar året etter. En revisjon av årgangen frigis i mai samme år, før tallene publiseres som endelige i mai to år etter statistikkåret.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variable og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de ulike statistikkene for utenrikshandel.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.

Kontakt