283971
283971
omssb
2016-11-09T12:37:00.000Z
no

Kurs for samfunnsfagelever i videregående skole

SSB holder kurs for elever i videregående skole. Kurset passer best for elever med programfagene samfunnsøkonomi, sosiologi/sosialantropologi. Elevene lærer om SSB og offisiell statistikk og å finne fram til statistikk på ssb.no. I tillegg kan man velge ett av tre faste opplegg innen følgende tema:

 •  Økonomisk statistikk (samfunnsøkonomi)
 •  Likestilling (kjønnslikestilling)
 •  Innvandring og integrering

Kurset arrangeres klassevis, i hovedsak i SSBs lokaler i Akersveien 26 i Oslo. Vi bruker et PC-rom med plass til inntil 25 elever. Det legges opp til diskusjon med elevene og de får oppgaver underveis. Se nærmere beskrivelse under.

Kommunikasjonsavdelingen i SSB holder kursene og de er gratis.

Kursene er lagt opp til å vare i inntil to skoletimer med en kort pause. Man kan velge mellom følgende tidspunkt.

 •  Kl. 09.00-10.30
 •  Kl. 10.00-11.30
 •  Kl. 12.00-13.30
 •  Kl. 13.00-14.30

Dato og klokkeslett er avhengig av at en kursholder og kursrommet er ledig på det ønskede tidspunktet. Lærere bes ta kontakt god tid i forveien.

Kontaktperson: Aleksander Hagen, e-post: lex@ssb.no, tlf.: 40 90 25 39.

Skal skolen du jobber på ha et større arrangement for flere klasser hvor SSB og statistikk er et relevant innslag, ta kontakt med oss, så ser vi på muligheter.

 

MER OM KURSET:

Felles for alle kursene er en kort presentasjon av SSB og et kurs vi kaller «Finn tallene» som viser hvordan finne fram til tall og analyser på SSBs nettsider. I tillegg er det mulig å velge et foredrag på ca. 30 minutter tilpasset programfagene samfunnsøkonomi og sosiologi/sosialantropologi i videregående skole.

Om SSB og «Finn tallene» (obligatorisk)

 1. Om SSB. Fem-ti minutters introduksjon om hva SSB er, hva offisiell statistikk er og hva slags rolle SSB har i samfunnet. 
 2. «Finn tallene». I dette kurset viser vi elevene strukturen på nettsidene og hvordan finne fram ved hjelp av søk og emnestrukturen på ssb.no. Vi viser de mest sentrale og mest brukte statistikkene som navnestatistikken, folkemengde og konsumprisindeksen. Hvilke statistikker vi viser, kan i noe grad tilpasses den enkelte klasse. Elevene vil få oppgaver underveis som de løser sammen på PCen. Vi viser også fram nyttige sider som nøkkeltallssider for ulike temaer som kan være til hjelp i skolearbeidet. 

Valgfrie foredrag med ulike temaer:

I tillegg til den faste delen beskrevet over, kan klassen få en presentasjon på ca. 30 minutter. Man kan for tiden velge mellom tre presentasjoner, mens en fjerde er under planlegging. Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål og diskutere underveis i presentasjonen.

a) Samfunnsøkonomi. Dette er en utvidet versjon av «Finn tallene», hvor vi viser frem og forteller om SSB-statistikkene som er viktig for norsk økonomi, slik som Arbeidskraftundersøkelsen, konsumprisindeksen og nasjonalregnskapet. Hva sier disse statistikkene om norsk økonomi? Hvorfor er disse tallene viktig? 

b) Likestilling. Vi ser på SSBs statistikk på likestilling for kjønn. Hva er likestilling? Hvordan kan vi måle ulikheter mellom kjønn? Hva sier statistikken om likestillingen i Norge? 

c) Innvandring og integrering i Norge. Vi ser på ulik statistikk som viser hvor mange innvandrere det er i Norge og hvordan de blir integrert. Hvor stor andel tar utdanning, hvor mange er i jobb? Hvordan er disse tallene viktig?

Kontakt

 • E-post
  lex@ssb.no
  Telefon
  21 09 47 17