250615
250615
Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016
statistikk
2017-01-13T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom;Transport og reiseliv
no
bkianl, Byggekostnadsindeks for veganlegg, byggekostnader, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, maskinkostnader, drift av veg, vedlikehold, vinterdrift, asfaltering, veganlegg, tunneler, bruerLandtransport, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Transport og reiseliv, Priser og prisindekser
true

Byggekostnadsindeks for veganlegg4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

Byggekostnadsindeksen for veganlegg steg med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016, mens den gjennomsnittlige økningen i 2016 var 1,7 prosent.

Byggekostnadsindeks for veganlegg. 1. kvartal 2004=100
4. kvartal 2016Endring i prosent
3. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Veganlegg, i alt159,80,42,2
Veg i dagen158,40,41,7
Betongbru166,10,12,7
Fjelltunnel157,10,63,2
 
Drift og vedlikehold av veger, i alt159,01,32,8
Asfaltering av veger170,92,34,4
Vinterdrift av veger150,51,32,0

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader . 

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene for bygging av betongbru og veg i dagen. Disse steg med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent. Veksten kan ses i sammenheng med økte kostnader knyttet til blant annet arbeidskraft. Materialkostnadene for bygging av veganlegg gikk derimot ned for alle delområder fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016 og bidro til å dempe veksten . I tilknytning til bygging av betongbru hadde materialkostnadene en nedgang på 1,0 prosent, mens de for både veg i dagen og fjelltunnel viste en nedgang på 0,1 prosent i perioden. 

Økte kostnader for drift og vedlikehold av veger

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 1,3 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Kostnadene for asfaltering av veger økte med 2,3 prosent i perioden, mens de for vinterdrift av veger økte med 1,3 prosent. Materialkostnadene for vinterdrift av veger økte med 7,3 prosent i samme periode. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB