313280
/priser-og-prisindekser/statistikker/naringutl/aar
313280
statistikk
2016-12-30T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
naringutl, Prisindeks for utleie av næringseiendomBoligpriser og boligprisindekser , Priser og prisindekser
true

Prisindeks for utleie av næringseiendom

Første publisering kommer 11. august 2017.

Oppdatert

Neste oppdatering

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/priser-og-prisindekser/statistikker/naringutl?id=4098