Alt innhold for området priser og prisindekser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Boligprisene ned 0,4 prosent

  Prisene på brukte boliger har sunket i mange regioner i 2. kvartal 2017. Nedgangen har vært størst i Oslo-området og lengst sør i landet viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Prisfall på energi

  Nedgangen i produsentprisindeksen fra mai til juni 2017 kommer av prisfall på energivarer på 5,6 prosent. Lavere priser på olje, petroleumsprodukter og elektrisitet var årsaken til fallet.

  Artikkel
 • KPI opp 0,4 prosent i juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mai til juni, hovedsakelig som følge av høyere priser på passasjertransport med fly. Tolvmånedersendringen i KPI var 1,9 prosent i juni, mens KPI-JAE steg 1,6 prosent de siste tolv månedene.

  Artikkel
 • Byggekostnadene for veganlegg opp 3,5 prosent

  Kostnadene for bygging av veganlegg økte med 3,5 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. I samme periode økte kostnadene for drift og vedlikehold av veger med 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger øker

  Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent.

  Artikkel
 • EFTA-land dyrest i Europa

  Ifølge EUs statistikkontor var Norges prisnivå, særlig alkohol- og tobakksprisene, blant Europas høyeste i 2016. EFTA-landene og Norden hadde de høyeste prisene, mens Øst-Europa er billigst, og da spesielt landene på Balkan.

  Artikkel
 • Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning

  De nyeste tallene for bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert, viser at Norge ligger 49 prosent over det europeiske gjennomsnittet. 

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Svak prisoppgang i mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av høyere priser på matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • HKPI opp 0,3 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) viste ein oppgang på 0,3 prosent frå april til mai. Tolvmånadersveksten var 2,2 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng frå april.

  Artikkel
 • Oppadgående trend i industriprisene

  PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Høyere strømpriser for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,3 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er 20 prosent mer enn i samme kvartal året før. Årsaken til prisveksten er lite vann i de norske magasinene og høyere kullpriser p...

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,5 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene steig med 1,0 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Ingen 17. mai uten is

  Hvert år inntar nordmenn store mengder iskrem – nok til at vi trygt kan kalle oss en iskremnasjon. Men hvordan har egentlig prisene på iskrem utviklet seg de siste årene?

  Artikkel
 • Billigere flyreiser

  Prisene for Lufttransport med passasjerer var i 1. kvartal 2017 10,6 prosent lavere enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med 4. kvartal 2016 minket prisene 4,5 prosent.

  Artikkel