SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Good annual results for banks Articles Bank og finansmarked
NOK 466 billion in assessed taxes Articles Inntekt og forbruk
Strongest growth in loans to employees in Sør-Trøndelag Articles Bank og finansmarked
Unikt valgmateriale på Internett Artikler Valg
Finnene skiller seg hyppigst Artikler Befolkning
Misforståelse om husholdningsstatistikk og singelliv Artikler Befolkning
Nordmenn på flyttetopp Artikler Befolkning
Få fødsler, mange unnfangelser Artikler Befolkning
Å gjete kongens harer Artikler Befolkning
Økt generasjonskløft for boligeiere Artikler Bygg, bolig og eiendom
Færre konflikter mellom lærere og elever Artikler Arbeid og lønn
Prisnivået nærmer seg fastlandet Artikler Priser og prisindekser
Israelsk okkupasjon av Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) Artikler Offentlig sektor