SSBs publikasjoner

Treff (6791)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vi kjører mer i stadig flere biler Artikler Transport og reiseliv
7 millioner behandlinger på norske sykehus Artikler Helse
Økte kostnader for asfaltarbeid Artikler Priser og prisindekser
Stabile utlånsrenter Artikler Bank og finansmarked
Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016 Rapporter 2017/05 Arbeid og lønn
Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Hvor er el-biltettheten størst? Artikler Transport og reiseliv
Meir kjøt til middagsborda Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Energi og industri
Flere velger lærerutdanning Artikler Utdanning,
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet? Rapporter 2017/06 Bygg, bolig og eiendom, Sosiale forhold og kriminalitet
Færre svensker, men flere polakker og litauere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Salet av autodiesel passerte 3 milliardar liter i fjor Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent Artikler
Reduserte inntekter i statsregnskapet Artikler Offentlig sektor