SSBs publikasjoner

Treff (6972)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Handlingsregelen og endringer i Statens pensjonsfond utland Økonomiske analyser 2/2017 Offentlig sektor
Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i makromodellen KVARTS Notater 2017/23 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt overskudd på driftsbalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Betydelig økte nettofordringer overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Reise- og ferieundersøkelsen 2016: Dokumentasjonsrapport Notater Transport og reiseliv
Nedgang i husholdningenes realinntekt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt driftsresultat for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en Artikler , Teknologi og innovasjon
Matjorda bygges ned i sentrale strøk Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Vi bor stadig tettere Artikler Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
Underskudd på 26 milliarder kroner Artikler Offentlig sektor
Nedbygging av jordbruksareal: En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal Rapporter 2017/14 Jord, skog, jakt og fiskeri, Natur og miljø
Vi klipper og styler oss for nesten 10 milliarder kroner Artikler Varehandel og tjenesteyting
Bygg og anlegg omsatte for nærmere 500 milliarder i 2015 Artikler Bygg, bolig og eiendom