SSBs publikasjoner

Treff (7122)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
10 år med solid vekst Artikler Utenriksøkonomi
Sterkere samlet lånegjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Styrket vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Høge hytteprisar i 100-metersbeltet langs kysten Artikler Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Sterk vekst i bilkjøpene Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Mediebruksundersøkelsen 2014: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/27 Kultur og fritid
Mindre gods på sjøen Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Solgt produksjon betydelig ned Artikler Energi og industri
Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv Artikler Energi og industri
Stor vekst i utgifter til brann og ulukkesvern i kommunane Artikler Offentlig sektor, Bygg, bolig og eiendom
Monitor for sekundærflytting: Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014 Rapporter 2017/18 Befolkning, Innvandring og innvandrere
4 av 10 stortingskandidater er kvinner Artikler Valg
Et mer globalisert næringsliv Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Energi og industri