SSBs publikasjoner

Treff (6791)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Uendret innenlandsk gjeldsvekst Artikler
Svakere samlet lånegjeldsvekst Artikler
Sterkere pengemengdevekst Artikler
Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter Artikler Offentlig sektor
60 prosent av innvandrerne er i arbeid Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Klar oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting
Stadig dyrere kollektivreiser? Artikler Transport og reiseliv
Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning Artikler Arbeid og lønn
Long term impacts of class size in compulsory school Discussion Papers no. 858 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017. En sammenligning med Miljødirektoratets beregninger Notater 2017/18 Natur og miljø
Mjølkeproduksjonen ikke det den en gang var Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Jordbruk og miljø 2016: Tilstand og utvikling Rapporter 2017/04 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen Artikler Energi og industri
The Economy of the North 2015 Statistiske analyser 151 Natur og miljø, Svalbard
Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Artikler Helse, Sosiale forhold og kriminalitet