SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Betydningen av en finansiell akselerator i foretakssektoren: Estimeringsresultater og virkningsberegninger med den makroøkonometriske modellen KVARTS Rapporter 2016/44 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Mer hogst tross lavere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015: Årsaker til ulik andel sysselsatte Rapporter 2016/42 Arbeid og lønn, Helse
Dagaktivitetstilbud i omsorgstjenesten: Målgrupper og innhold Rapporter 2016/43 Helse
Benefit Analysis: Documentation for the benefit analysis component of the OECD data table delivery Notater 2016/37 Sosiale forhold og kriminalitet
Færre bløte pakker under treet? Artikler Utenriksøkonomi
Holdninger til innvandrere og innvandring 2016 Rapporter 2016/41 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Unge kvinner trener mest teknologisk Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Vi handler for 11 000 kroner hver i desember Artikler Varehandel og tjenesteyting
Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen: Om ulike datakilder og yrkesstandarder Notater 2016/36 Arbeid og lønn
Kommunale avløp 2015: Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2015. Gebyrer 2016 Rapporter 2016/40 Natur og miljø
Fakta om utdanning 2017: Nøkkeltall fra 2015 Faktahefter Utdanning
Flyktninger som får familien til Norge Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Med utdanning i bagasjen Samfunnsspeilet 4/2016 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Irakere i Norge – et demografisk portrett Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere