SSBs publikasjoner

Treff (6972)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Uendret varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
135 drept, 656 hardt skadd Artikler Transport og reiseliv
Nedgang i bankoverføringene Artikler Utenriksøkonomi
Norsk kulturbarometer 2016 Statistiske analyser 153 Kultur og fritid
Nytt rekordår for oppdrettslaks Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Færre sysselsatte i sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Bråstopp på grunn av togstreiken Artikler Transport og reiseliv
Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet Artikler Arbeid og lønn, Offentlig sektor
Avtalt lønn opp 0,7 prosent i industri Artikler Arbeid og lønn
Økt omsetning for overnattings- og serveringsvirksomhetene i 2015 Artikler Transport og reiseliv
Nasjonal statistikk skal måle global fremgang Samfunnsspeilet 2/2017 Natur og miljø, Sosiale forhold og kriminalitet
Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning SSB analyse 2017 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Økte utslipp av sterke klimagasser Artikler Natur og miljø
Life expectancy and claiming behavior in a flexible pension system Discussion Papers no. 859 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flest utenlandske overnattinger i private hytter og feriehus i 2016 Artikler Transport og reiseliv