SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition Rapporter 2016/31 Arbeid og lønn, Utdanning
Over 60 prosent av menn i privat sektor kombinerer jobb og alderspensjon Artikler Inntekt og forbruk, Arbeid og lønn
Flest barn bor med gifte foreldre i Rogaland og Vest-Agder Artikler Befolkning
Norsk standard for utdanningsgruppering 2016: Revidert 2000 Dokumentasjon Oppdatert 2016 Notater 2016/30 Utdanning
Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel: Metode for identifisering av ledige områder Notater 2016/31 Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Carbon dynamics related to tree planting on new areas in Norway Discussion Papers no. 848 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vi bygger om Artikler Bygg, bolig og eiendom
Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2016: Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Notater 2016/29 Offentlig sektor
KOSTRA-rapportering 2016: Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap Notater 2016/28 Offentlig sektor
Drosjetakstane auka nesten tre gonger meir enn generell prisvekst Artikler Priser og prisindekser, Transport og reiseliv
Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 Rapporter 2016/30 Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet,
Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro Notater 2016/27 Befolkning
Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Sosiale forhold og kriminalitet
Decomposition of growth in real disposable income Notater 2016/26 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Ap står støtt blant innvandrere fra sør Samfunnsspeilet 3/2016 Valg, Innvandring og innvandrere