SSBs publikasjoner

Treff (7122)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Veien til en vellykket integrering? SSB analyse 2017 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Hva er nytt i tallene fra og med 2010? Artikler Energi og industri
Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff Artikler Energi og industri
Energiforbruket økte mest i tjenesteyting Artikler Energi og industri
Stadig godt vann fra springen Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Meir til kultur Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
Industrien trakk ned energiforbruket i norsk økonomi Artikler Energi og industri
Størst eksport fra bergverk og utvinning tross lave oljepriser Artikler Utenriksøkonomi
Færre byggesøknader behandlet Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Energiregnskap og -balanse: Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover Notater 2017/26 Energi og industri
Antall deltakere fra Syria mer enn doblet Artikler Innvandring og innvandrere
Flere dispensasjoner for utmarkskjøring Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si Artikler Utdanning
Kraftig økning i jobbusikkerhet for oljearbeidere Artikler Arbeid og lønn