SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Arbeid – mål og arena for integrering Samfunnsspeilet 4/2016 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Deltar flyktningene i lokalpolitikken? Samfunnsspeilet 4/2016 Valg, Innvandring og innvandrere
UDI og utlendingsforvaltningen Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Statsløse: mange i verden, få i Norge Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år Samfunnsspeilet 4/2016 Inntekt og forbruk, Innvandring og innvandrere
Hvor mange får familien til Norge? Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Kvinner og menn – Please, mind the gap! Samfunnsspeilet 4/2016 Utdanning, Innvandring og innvandrere
Bosniere – integreringsvinnerne? Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Rekordmange mennesker på flukt Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Fra asylsøker til flyktning – før og etter kriseåret 2015 Samfunnsspeilet 4/2016 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 Rapporter 2016/39 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Kulturstatistikk 2015 Statistiske analyser 150 Kultur og fritid
Ny beregning letter sammenligning Artikler Arbeid og lønn
Klare forskjeller i nordisk eksportindustri Artikler Utenriksøkonomi
Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud Rapporter 2016/38 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere