SSBs publikasjoner

Treff (6791)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Godt år for hjortejakta Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hedmark ned fra jakttrona for første gang siden 1950-årene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Innvandring, innvandrere og livskvalitet: En litteraturstudie Rapporter 2017/03 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
Spania mest populære reisemål for nordmenn Artikler Transport og reiseliv
Labor supply analysis with non-convex Discussion Papers no. 857 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag Samfunnsspeilet 1/2017 Arbeid og lønn
Lederskapsundersøkelsen 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/17 Arbeid og lønn, Virksomheter, foretak og regnskap
Mot litt lysere tider Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene internasjonalt Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltning Økonomiske analyser 1/2017 Offentlig sektor
Husholdningene Økonomiske analyser 1/2017 Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økonomisk vekst Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer