SSBs publikasjoner

Treff (7109)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økning i fastlandseksporten Artikler Utenriksøkonomi
Politiske ressurser og deltakelse Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Luftforurensning fra samferdsel Artikler Natur og miljø
Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk? Artikler Natur og miljø
Klimagassutslipp fra samferdsel Artikler Natur og miljø
Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016: Statistikk om tjenester og tjenestemottakere Rapporter 2017/26 Helse
Stabil økning i prisene for utleie av næringseiendom Artikler Priser og prisindekser
Færre byggetillatelser Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Ordrereservene faller igjen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak vekst i boligsalget Artikler Bygg, bolig og eiendom
Hvor mye påvirker enkeltgrupper den totale prisendringen i KPI? Artikler Priser og prisindekser
HKPI opp 0,2 prosent sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Gassprisen trakk ned PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
KPI opp 1,5 prosent siste 12 måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Livslang læring 2008-2017: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren Rapporter 2017/23 Utdanning