SSBs publikasjoner

Treff (6791)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Prisvekst for juridisk tjenesteyting Artikler Priser og prisindekser, Virksomheter, foretak og regnskap
Lavere energibruk i industrien Artikler Energi og industri
Auka grønsaksproduksjon Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815 SSB analyse 2017 Valg
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Prisfall på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
HKPI opp 0,1 prosent sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Høyere matvarepriser Artikler Priser og prisindekser
Påsken preget konsumprisene Artikler Priser og prisindekser
Økt byggeaktivitet Artikler Bygg, bolig og eiendom
Fleire nye føretak Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
166 000 tapte arbeidsdagar Artikler Arbeid og lønn
IKT-investeringer vil redusere bemanningen i staten Artikler Teknologi og innovasjon
Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten Artikler Arbeid og lønn
Økt nasjonal godstransport Artikler Transport og reiseliv