SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet: Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser Notater 2017/14 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Et krevende år for industrien Artikler Energi og industri
Oljedrevet nedtur for industrien fortsatte i 2016 Artikler Energi og industri
Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep? SSB analyse 2017 Energi og industri
Vil snus overta for røyk? Samfunnsspeilet 1/2017 Helse
Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system Discussion Papers no. 855 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Karneval og oljestrid SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Frå attåtnæring til milliardindustri Samfunnsspeilet 1/2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisfall på olje og gass Artikler Priser og prisindekser
Changes in inventories in the Norwegian National Accounts: Accounting data as a source for changes in inventories Notater 2017/13 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene Artikler Utenriksøkonomi, Virksomheter, foretak og regnskap
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter: Dokumentasjonsnotat Notater 2017/12 Sosiale forhold og kriminalitet, Kultur og fritid
Innvandreres husholdningsstruktur: En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning Notater 2017/11 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Miljøøkonomiske virkemidler: Dokumentasjon av statistikken Notater 2017/10 Natur og miljø
Levekårsundersøkelsen om helse 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/09 Sosiale forhold og kriminalitet, Helse