SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere velger lærerutdanning Artikler Utdanning,
Vanskeligstilte på boligmarkedet: Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet? Rapporter 2017/06 Bygg, bolig og eiendom, Sosiale forhold og kriminalitet
Færre svensker, men flere polakker og litauere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Salet av autodiesel passerte 3 milliardar liter i fjor Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent Artikler
Reduserte inntekter i statsregnskapet Artikler Offentlig sektor
Uendret innenlandsk gjeldsvekst Artikler
Svakere samlet lånegjeldsvekst Artikler
Sterkere pengemengdevekst Artikler
Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter Artikler Offentlig sektor
60 prosent av innvandrerne er i arbeid Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Klar oppgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting
Stadig dyrere kollektivreiser? Artikler Transport og reiseliv
Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning Artikler Arbeid og lønn