SSBs publikasjoner

Treff (7122)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Færre byggetillatelser Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Ordrereservene faller igjen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svak vekst i boligsalget Artikler Bygg, bolig og eiendom
Hvor mye påvirker enkeltgrupper den totale prisendringen i KPI? Artikler Priser og prisindekser
HKPI opp 0,2 prosent sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Gassprisen trakk ned PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
KPI opp 1,5 prosent siste 12 måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Livslang læring 2008-2017: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren Rapporter 2017/23 Utdanning
Energibruk til transportformål i Norge Artikler Energi og industri, Transport og reiseliv
Næringslivet sender 6 av 10 fakturaer elektronisk Artikler Teknologi og innovasjon
Snart i mål med transportmålet for 2020 Artikler Natur og miljø, Energi og industri, Transport og reiseliv
Energibruk til transportformål i Europa Artikler Energi og industri, Transport og reiseliv
Dette er Norge 2017: tall som forteller Faktahefter Befolkning, Inntekt og forbruk, Utdanning, Bygg, bolig og eiendom, Kultur og fritid, Transport og reiseliv, Valg, Sosiale forhold og kriminalitet, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri, Varehandel og tjenesteyting, Helse, Arbeid og lønn
Nesten 15 000 nye føretak Artikler
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri