SSBs publikasjoner

Treff (6632)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
«Skam»-par på navnetoppen Artikler Befolkning
Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016 Notater 2017/07 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2015 Notater 2017/08 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Hvordan måle boutgiftsbelastning?: En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig Notater 2017/06 Bygg, bolig og eiendom
Hvor mye bidrar skoler til elevers læring? Artikler Utdanning
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?: En kvantitativ studie Rapporter 2017/02 Utdanning
Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Arbeid og lønn, Energi og industri
Flest med alderspensjon og barnetrygd i utlandet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Manual for the DHIS2 quality tool: Understanding the basics of improving data quality Notater 2017/04 Helse
The health management Information system in Malawi: Assessment of data quality and methods for improvement Notater 2017/03 Helse
Improving health data quality: Recommendations and guidelines. Based on the case of the Health Management Information System in Malawi and DHIS2 Notater 2017/05 Helse
Vi er kanskje ikke så overvektige likevel? Artikler Helse
Eksporten av våpen ned 20 prosent i fjor Artikler Utenriksøkonomi
Prisindeks for utleie av næringseiendom: Dokumentasjon av metode Notater 2017/01 Priser og prisindekser
FoU i norsk næringsliv 1970-2014: En historisk reise Rapporter 2017/01 Teknologi og innovasjon