SSBs publikasjoner

Treff (6791)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Liten auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri
Industriomsetningen økte i 1. kvartal Artikler Energi og industri
14 prosent har mer enn en halv kilometer til nærmeste hyttenabo Artikler Natur og miljø
Flere nye bygg Artikler
Bedringstegn tross reduserte ordrereserver Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Auken i nyetableringar held fram Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016 Rapporter 2017/11 Arbeid og lønn, Energi og industri
Barnetilsynsundersøkelsen 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/09 Utdanning
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nok en rekord i fjernvarme-bruk Artikler Energi og industri
Færre medlemmer i Den norske kirke Artikler Kultur og fritid, Offentlig sektor
6 av 10 høyere utdanninger fullføres av kvinner Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Halvparten av fritidsbyggene har mindre enn 75 meter til naboen Artikler Natur og miljø
Salget av boligeiendommer økte igjen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Innvandrere og kommunestyrevalget 2015: Valgatferd og representasjon blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere Rapporter 2017/10 Valg, Innvandring og innvandrere