SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Long term impacts of class size in compulsory school Discussion Papers no. 858 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017. En sammenligning med Miljødirektoratets beregninger Notater 2017/18 Natur og miljø
Mjølkeproduksjonen ikke det den en gang var Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Jordbruk og miljø 2016: Tilstand og utvikling Rapporter 2017/04 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen Artikler Energi og industri
The Economy of the North 2015 Statistiske analyser 151 Natur og miljø, Svalbard
Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Artikler Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Innvandring, innvandrere og livskvalitet: En litteraturstudie Rapporter 2017/03 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
Spania mest populære reisemål for nordmenn Artikler Transport og reiseliv
Labor supply analysis with non-convex Discussion Papers no. 857 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag SSB analyse 2017 Arbeid og lønn
Lederskapsundersøkelsen 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/17 Arbeid og lønn, Virksomheter, foretak og regnskap
Mot litt lysere tider Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer