SSBs publikasjoner

Treff (7122)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Bruk av biodrivstoff i transport Artikler Natur og miljø, Transport og reiseliv
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Sterkere samlet lånegjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Flere jaktet småvilt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Godt rypeår i Sør-Norge Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Økonomiske ressurser Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Industriomsetningen falt i 2. kvartal Artikler Energi og industri
Liten auke i industriproduksjonen i 2. kvartal Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Avgifter knyttet til transport Artikler Offentlig sektor, Transport og reiseliv, Natur og miljø
Prisvekst på all veitransport Artikler Priser og prisindekser, Transport og reiseliv
Skog, fjell og vidde dominerer Artikler Natur og miljø, Svalbard
Vann- og grunnforurensning fra samferdsel Artikler Natur og miljø
Flere nordmenn utsatt for støy Artikler Natur og miljø
Samferdsel og naturpåvirkninger Artikler Natur og miljø