SSBs publikasjoner

Treff (6972)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Ein av fire 18-åringar har aldri hatt hol i tennene Artikler Helse, Offentlig sektor
30 000 landbrukseiendommer fraflyttet Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Auka sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
30 prosent av innvandrerne har flyktningbakgrunn Artikler Innvandring og innvandrere
Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent Artikler Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
Helse Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester: En kartlegging Rapporter 2017/16 Helse
Sørtrønderne har sterkest utlånsvekst Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i utanrikshandelen med tenester Artikler Utenriksøkonomi
Svært få kommuner med fritak for eiendomsskatt på hytter Artikler Offentlig sektor
Arbeidsinnvandringen fortsetter å falle Artikler Innvandring og innvandrere
EFTA-land dyrest i Europa Artikler Priser og prisindekser
11 000 fra Syria fikk opphold i fjor Artikler Innvandring og innvandrere
Oppgang for landtransport Artikler Transport og reiseliv, Teknologi og innovasjon
Netthandelen opp 9,9 prosent Artikler Varehandel og tjenesteyting