SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Konjunkturutviklingen i Norge Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturtendensene internasjonalt Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltning Økonomiske analyser 1/2017 Offentlig sektor
Husholdningene Økonomiske analyser 1/2017 Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økonomisk vekst Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Perspektiver Økonomiske analyser 1/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Befolkning og arbeidsinnsats Økonomiske analyser 1/2017 Arbeid og lønn, Befolkning
Kjønnslikestilling på kartet Artikler Befolkning
Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Flaggskip mot strømmen Artikler Energi og industri
Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert Artikler Natur og miljø
Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 Notater 2017/16 Natur og miljø
Fedrekvoten – mer populær enn noen gang SSB analyse 2017 Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
Norge og de ville dyrene SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Phasing out coal and phasing in renewables – good or bad news for arctic gas producers? Discussion Papers no. 856 Nasjonalregnskap og konjunkturer