SSBs publikasjoner

Treff (6972)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Skatteinnbetalingane på nivå med 2015 Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Flere innenlandsreiser Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Økt import av varer Artikler Utenriksøkonomi
Økte skatteinntekter gir kommunene lavere underskudd Artikler Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Høyest utdanningsnivå i Oslo Artikler Utdanning, Innvandring og innvandrere
Gode driftsresultater for fylkene også i 2016 Artikler Offentlig sektor
Immigration and the Dutch disease: A counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013 Discussion Papers no. 860 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre hotellovernattingar i påskemånaden Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Husholdningenes finansielle nettoformue passerte 1000 milliarder kroner Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Medieformidling via internett øker Artikler Varehandel og tjenesteyting
Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning Artikler Priser og prisindekser
Færre gifta seg Artikler Befolkning
En sjettedel av Fastlands-Norge er vernet Artikler Natur og miljø, Svalbard