SSBs publikasjoner

Treff (6791)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svakere samlet lånegjeldsvekst Artikler
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Bilkjøpene trakk ned varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svak vekst i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Arbeidsløysa på 4,3 prosent Artikler Arbeid og lønn
Markant økning i skoggjødslingen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi Rapporter 2017/09 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Bedret egenkapitalrentabilitet – redusert lønnsomhet Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Over 1,8 millionar medlemer i arbeidstakarorganisasjonane Artikler Arbeid og lønn
Lavere yrkesaktivitet Artikler Arbeid og lønn
Færre velger fagskoleutdanning Artikler Utdanning
Flere ombygde skogsveier Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Liten nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015 Rapporter 2017/08 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere