SSBs publikasjoner

Treff (7122)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fortsatt vanskelig for leverandørindustrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fritid Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Flere nye boliger i juni Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Bolig og nærmiljø Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Første handelsunderskudd på snaut 20 år Artikler Utenriksøkonomi
Boligprisene ned 0,4 prosent Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Auka skatteinnbetalingar i første halvår Artikler Offentlig sektor, Svalbard
48 trafikkdrepte i første halvår Artikler Transport og reiseliv
Økte premieinntekter for livsforsikring Artikler Bank og finansmarked
Arbeidsgrupperapporter 2017: KOSTRA Notater 2017/29 Offentlig sektor
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016: Dokumentasjon Notater 2017/30 Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidsmiljø Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Prisfall på energi Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer