SSBs publikasjoner

Treff (6695)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester SSB analyse 2017 Helse
Dokumentasjon av «LOTTE-Barn»: En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage Notater 2017/15 Utdanning
Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet: Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser Notater 2017/14 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Et krevende år for industrien Artikler Energi og industri
Oljedrevet nedtur for industrien fortsatte i 2016 Artikler Energi og industri
Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep? SSB analyse 2017 Energi og industri
Vil snus overta for røyk? SSB analyse 2017 Helse
Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system Discussion Papers no. 855 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekordmange nye byggetillatelser Artikler
Karneval og oljestrid SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Good annual results for banks Articles Bank og finansmarked
Godt årsresultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Frå attåtnæring til milliardindustri SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisfall på olje og gass Artikler Priser og prisindekser