SSBs publikasjoner

Treff (6972)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nærmare 2 millionar faste private breiband i Noreg Artikler Teknologi og innovasjon, Svalbard
Færre unge har deltidsjobb Artikler Arbeid og lønn, Inntekt og forbruk
11 omkom på veiene i mai Artikler Transport og reiseliv
Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg Artikler Teknologi og innovasjon, Virksomheter, foretak og regnskap
Slik har vi det – om målene på livskvalitet og levekår i Norge Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Livskvalitet Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017 Sosiale forhold og kriminalitet
Mediebruksundersøkelsen 2015: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/25 Kultur og fritid
Identifying fertility contagion using random fertility shocks Discussion Papers no. 861 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ungdom går mer til legen Artikler Helse
Sterkt forbedret årsresultat Artikler Bank og finansmarked
Auke i byggjekostnader Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Lavere utgiftsvekst Artikler Offentlig sektor
Norske og danske husholdninger har høyest gjeld i Norden Samfunnsspeilet 2/2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Sen påske ga nedgang i alkoholomsetningen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svak prisoppgang i mai Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk