Alt innhold for området teknologi og innovasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Næringslivet sender 6 av 10 fakturaer elektronisk

  62 prosent av fakturaene som næringslivet sendte i løpet av 2016, var på elektronisk format. I norske kommuner var 59 prosent av behandlede fakturaer elektroniske.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel
 • Nærmare 2 millionar faste private breiband i Noreg

  Det var 1 976 000 private breiband i Noreg første kvartal 2017, ein auke på 62 000 det siste året. Eit typisk privat breiband er 23 prosent raskare enn for eit år sidan. 

  Artikkel
 • Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

  Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.

  Artikkel
 • Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en

  Seks av ti nordmenn mellom 16 og 34 år har gode digitale ferdigheter. I aldersgruppen 55-74 år er andelen under halvparten så stor. Kvinner har mer erfaring med sosiale medier som Facebook, mens menn er mer vant til å løse oppgaver digitalt.

  Artikkel
 • Omsetningsvekst for informasjon og kommunikasjon

  Bedriftene i næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon omsatte for 228,3 milliarder kroner i 2015, som er 4 prosent mer enn i 2014. Verdiskapningen, målt ved bearbeidingsverdi, var 103,2 milliarder samme år.

  Artikkel
 • Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter

  Nesten halvparten av oss har gode digitale ferdigheter. I Europa er bare Danmark og Luxembourg bedre. Ni av ti nordmenn sender regelmessig e-post, og like mange bruker nettbank.

  Artikkel
 • Hvert femte norske foretak har ansatt egne IKT-spesialister

  19 prosent av de norske foretakene har én eller flere IKT-spesialister ansatt i 2016. Dette er på nivå med gjennomsnittet i EU. Andelen er betydelig større blant de store foretakene.

  Artikkel
 • IKT-investeringer vil redusere bemanningen i staten

  I 2017 svarte én av tre statlige virksomheter at de planlegger å redusere antall ansatte som følge av investeringer i IKT. Særlig innenfor sykehustjenester forventes denne effekten.

  Artikkel
 • Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

  Gjennomsnittshastigheten på private faste bredbånd har økt fra 5,0 Mbit/s i 4. kvartal 2008 til 47,0 Mbit/s i samme kvartal 2016. Antall bredbånd per 100 husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84.

  Artikkel
 • FoU i norsk næringsliv 1970-2014

  Rapporter 2017/01

  Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og fre...

  Publikasjon
 • Tre av fire har handlet på nett det siste året

  75 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har handlet på nett de siste tolv månedene. Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne.

  Artikkel
 • Growth for motion picture, video and television

  The turnover in ‘motion picture, video and television programme activities’ increased by 8 per cent to NOK 7.3 billion from 2014 to 2015.

  Artikkel
 • Vekst for film, video og fjernsyn

  Omsetningen i næringshovedgruppen ‘virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer’ økte med 8 prosent til 7,3 milliarder kroner fra 2014 til 2015.

  Artikkel
 • Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

  Utover tallet på husholdninger har antall hytter, inntekt og lokale leverandører betydning for utbredelse av bredbånd. For kvaliteten spiller andel husholdninger i tettbygd strøk, barnefamilier og inntekt inn. Markedsforholdene har liten betydning...

  Artikkel