283076
/utenriksokonomi/statistikker/betalstr/kvartal
283076
Økning i bankoverføringene
statistikk
2017-02-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Utenriksøkonomi
no
betalstr, Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)Utenriksregnskap, Fordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økning i bankoverføringene

Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk opp med 81 milliarder kroner fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Samtidig steg overføringene inn til Norge med 43 milliarder kroner.

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner
4. kvartal 2016Endring i prosentEndring i prosent
Millioner kroner3. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Inngående verdi606 2737,70,0
Utgående verdi633 79014,75,4

Banktransaksjoner fra Norge til utlandet overstiger det som blir mottatt fra utlandet. Totalt ble det i 4. kvartal overført 28 milliarder kroner mer til utlandet i forhold til hva norske ikke-finansielle foretak og privatpersoner mottok fra utlandet via bankoverføringer.

I 4. kvartal 2016 ble det overført 606 milliarder kroner fra utlandet til bankkontoer tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge. Dette er en oppgang på 7,7 prosent fra foregående kvartal.

Banktransaksjoner tilhørende ikke-finansielle foretak og privatpersoner fra Norge til utlandet endte på 634 milliarder kroner i 4. kvartal 2016. Sammenlignet med 3. kvartal er det en økning i de utgående bankoverføringene på 14,7 prosent.

Sammenlignet med 4. kvartal i 2015 er de inngående banktransaksjonene uendret i verdi. I samme periode gikk utgående bankoverføringer opp med 32 milliarder kroner, noe som innebærer en oppgang på 5,4 prosent.

Økte bankoverføringer med EU

Veksten i de inngående transaksjonene fra 3. til 4. kvartal skyldtes i hovedsak økte overføringer fra EU. Fra EU-land unntatt Norden var oppgangen på 32 milliarder kroner eller 11,9 prosent, mens tilsvarende vekst fra Norden var på 15 milliarder og 7,3 prosent. Samtidig gikk utgående betalinger fra Norge til EU opp med 74 milliarder kroner, eller 15,7 prosent.

Industrien står for en fjerdedel av bankoverføringene

Foretak i næringsgruppen industri mottok 152 milliarder kroner fra utlandet i 4. kvartal 2016. De utgående transaksjonene for næringen endte på 157 milliarder. Industriens andel av den totale inngående verdien er 25,4 prosent og for utgående 25,3 prosent.

Norske foretak sendte totalt ut 619 milliarder kroner til utlandet i 4. kvartal 2016, 80 milliarder kroner mer enn i 3. kvartal. Det var spesielt for næringsgruppene elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, og industri at det var en oppgang i bankoverføringene ut av landet, på henholdsvis 30 og 16 milliarder kroner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB