262797
/utenriksokonomi/statistikker/portinvutl/aar
262797
Økte porteføljeinvesteringer etter turbulent år i finansmarkedene
statistikk
2016-07-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
portinvutl, Porteføljeinvesteringer i utlandet, fordringer, verdipapirer, aksjer, obligasjonerFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true
Statistikken viser Norges beholdninger av porteføljeinvesteringer i utlandet per 31.12. Statistikken er fordelt på sektor, objekt og land.

Porteføljeinvesteringer i utlandet2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økte porteføljeinvesteringer etter turbulent år i finansmarkedene

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 9 062 milliarder kroner ved utgangen av 2015, en økning på 15 prosent fra utgangen av 2014.

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet, etter sektor og objekt. Beholdninger per 31.12. Milliarder kroner.
2012201320142015
Porteføljeinvesteringer i alt4 9966 4137 9049 062
Sektor
Offentlig forvaltning3 8115 0486 3417 362
Banker226250237252
Forsikring og pensjonskasser394443494559
Verdipapirfond273362433457
Andre finansielle foretak191173236240
Ikke-finansielle foretak, husholdninger mv.102138162193
Objekt
Aksjer og andeler, for alle sektorer2 7933 7054 6005 310
Obligasjoner og sertifikater, for alle sektorer2 2032 7083 3033 752

2015 var et år preget av oljeprisfall, valutasvingninger og svak vekst i finansmarkedene. Norsk krone svekket seg kraftig gjennom året, og er således en vesentlig årsak til verdiøkningen av porteføljeinvesteringene, målt i norske kroner.

Offentlig forvaltning dominerer

Som i de senere år var offentlig forvaltning, dominert av Statens pensjonsfond utland, den klart største investorsektoren i 2015. Av de totale porteføljeinvesteringene sto offentlig forvaltning for 81 prosent, eller 7 362 milliarder kroner i 2015. Statens pensjonsfond utlands investeringsstrategi, der aksjeandelen er 60 prosent, er også godt synlig i de totale porteføljeinvesteringstallene. Ved utgangen av 2015 var 59 prosent av Norges totale porteføljeinvesteringer plassert i aksjer og andeler, mens 41 prosent var plassert i obligasjoner og sertifikater.

Størst investeringer i godt utviklede finansmarkeder

Investeringene i de ti største investeringslandene står for hele 73 prosent av de totale porteføljeinvesteringene. Beholdningsplasseringene i USA er størst med totalt 2 691 milliarder kroner, fordelt på 1 687 milliarder kroner i aksjer og andeler og 1 003 milliarder kroner i amerikanske obligasjoner og sertifikater. Storbritannia, Japan, Tyskland og Frankrike følger som de største investeringslandene. Det generelle bildet er at de største porteføljeinvesteringene er plassert i industriland med godt utviklede finansmarkeder.

RevisjonÅpne og lesLukk

Nye tall for årene 2012 - 2015 er publisert. Tallene for 2015 er foreløpige tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB