269261
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stvareh/aar-forelopige
269261
Største vekst på fem år for motorvogner
statistikk
2016-10-31T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stvareh, Varehandel, strukturstatistikk, butikkhandel, detaljhandel, engroshandel, agenturhandel, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringer, næringsfordeling, motorvogner, motorsyklerVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true
Strukturstatistikken for varehandel er en del av næringsstatistikken og gir detaljert informasjon om aktiviteten i sektoren på bakgrunn av regnskapstall.

Varehandel, strukturstatistikk2015, foreløpige tall

Foreløpige tall har færre variabler enn endelige tall, og publiseres bare på foretaksnivå. Les mer i Om statistikken.

Innhold

Publisert:

Største vekst på fem år for motorvogner

Omsetningen i næringen handel med og reparasjon av motorvogner vokste med 9,3 prosent fra 2014 til 2015. Dette er den sterkeste veksten i næringen siden 2010.

Strukturstatistikk for varehandel. Foreløpige tall
Foreløpige tallEndelige tall
20152014
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
Næringsområde G (næring 45-47)
Antall foretak50 60750 337
Antall sysselsatte390 760368 940
Omsetning (mill. kr)11 528 071,21 485 084,9
Figur Varehandel, 2015*. Klikk på bildet for større versjon.

Omsetningsutviklingen i næringen handel med og reparasjon av motorvogner har vært meget varierende i perioden 2008-2015. Etter to år med nedgang i omsetningen, som følge av finanskrisen i 2008 og 2009, opplevde næringen kraftig vekst både i 2010 og 2011, med henholdsvis 12,9 og 8,8 prosent. De siste tre årene har næringen derimot hatt en moderat og stabil vekst i omsetning på mellom 2 og 3 prosent i året. I 2015 opplevde næringen igjen kraftig vekst og endte med en omsetning på totalt 218 milliarder kroner.

Detaljhandel er den varehandelsnæringen som har hatt den mest stabile omsetningsutviklingen de siste årene. I 2015 omsatte næringen for 473 milliarder kroner, en økning på 2,5 prosent fra året før. I samme periode økte agentur- og engroshandelsnæringen med 1,6 prosent, til 837 milliarder kroner.

Generelt var det liten økning i antall foretak og sysselsatte innenfor de tre varehandelsnæringene fra 2014 til 2015. Til sammen bestod varehandelsnæringen av 50 607 foretak i 2015.

Nytt datagrunnlag for sysselsettingÅpne og lesLukk

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Avvik mellom foreløpige og endelige tallÅpne og lesLukk

For årene 2013 og 2014 var tallene for antall foretak i varehandelen henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent lavere ved publisering av endelige tall enn ved publisering av foreløpige tall. Omsetningstallene var nærmest like i 2013 ved publisering av endelige tall sammenlignet med foreløpige tall mens det var 1 prosent forskjell i 2014. Sysselsettingstallene var 0,4 prosent lavere ved publisering av endelige tall både for 2013 og 0,3 prosent lavere for 2014.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB