283765
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
283765
statistikk
2017-06-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Varehandel og tjenesteyting
true

Varekonsumindeksen

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1,7 %

sesongjustert vekst i husholdningenes varekonsum

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Januar 2017Februar 2017Mars 2017April 2017Mai 2017
Totalt varekonsum0,71,0-0,60,11,7
Mat, drikkevarer og tobakk1,31,60,20,0-0,1
Elektrisitet og brensel-0,63,0-1,01,3-0,6
Kjøp og drift av biler1,5-3,0-3,5-2,77,0
Andre varer0,12,10,01,21,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Varekonsumindeksen. Volumindekser. Ujustert. 2005=100

Varekonsumindeksen. Volumindekser. Ujustert. 2005=100
Totalt varekonsumMat, drikkevarer og tobakkElektrisitet og brenselKjøp og drift av bilerAndre varer
Juni 2015135,4121,782,5138,3156,7
Juli 2015129,5119,071,2133,9148,1
August 2015125,7115,875,1128,9142,9
September 2015120,7111,585,3122,3134,8
Oktober 2015126,5117,7108,9121,6139,9
November 2015126,9111,1126,4115,6146,7
Desember 2015156,1142,6143,2111,5193,1
Januar 2016118,0103,1173,8109,6123,7
Februar 2016115,4107,7148,6115,1114,7
Mars 2016121,9122,2133,9124,3116,4
April 2016123,6113,6114,0128,4131,4
Mai 2016126,3122,888,7126,9135,8
Juni 2016134,5126,474,1133,1154,1
Juli 2016122,9116,469,2123,6138,8
August 2016128,3117,177,6132,1146,3
September 2016121,0113,582,5126,7132,1
Oktober 2016121,9112,7113,3116,2134,1
November 2016131,6115,0141,5119,1150,7
Desember 2016154,6141,5144,9112,4189,1
Januar 2017118,9104,4153,7120,1123,9
Februar 2017112,6106,6142,9111,1111,7
Mars 2017126,6122,7137,7128,7125,5
April 2017116,7115,7112,6109,4121,0
Mai 2017131,2123,191,9133,6144,5

Tabell 2 
Varekonsumindeksen. Prosentvis volumendring fra samme måned året før. Ujustert. 2005=100

Varekonsumindeksen. Prosentvis volumendring fra samme måned året før. Ujustert. 2005=100
Totalt varekonsumMat, drikkevarer og tobakkElektrisitet og brenselKjøp og drift av bilerAndre varer
Juni 20155,30,310,610,36,0
Juli 20152,6-0,97,11,35,1
August 20150,11,42,75,3-3,3
September 20150,10,05,81,5-0,8
Oktober 20150,31,20,6-2,0-0,1
November 20151,10,11,82,41,3
Desember 2015-1,41,1-3,60,7-3,0
Januar 2016-0,7-1,412,81,5-4,5
Februar 20164,24,97,78,30,6
Mars 2016-4,9-1,91,8-3,8-9,6
April 20165,15,65,53,15,7
Mai 20161,15,3-8,92,1-1,3
Juni 2016-0,73,8-10,2-3,8-1,6
Juli 2016-5,0-2,2-2,8-7,7-6,3
August 20162,01,13,42,52,3
September 20160,31,9-3,33,5-2,0
Oktober 2016-3,7-4,24,1-4,4-4,1
November 20163,73,511,93,02,7
Desember 2016-1,0-0,81,20,9-2,1
Januar 20170,81,2-11,69,60,2
Februar 2017-2,4-1,0-3,8-3,5-2,7
Mars 20173,90,42,83,57,9
April 2017-5,51,8-1,2-14,8-7,9
Mai 20173,90,23,65,36,4

Tabell 3 
Varekonsumindeksen. Volumindeks. Sesongjustert. 2005=100

Varekonsumindeksen. Volumindeks. Sesongjustert. 2005=100
Totalt varekonsumMat, drikkevarer og tobakkElektrisitet og brenselKjøp og drift av bilerAndre varer
Juni 2015128,3115,3123,0125,3142,1
Juli 2015128,3116,0114,1121,9145,0
August 2015128,2118,6110,5127,0140,2
September 2015126,5116,6112,6121,6140,0
Oktober 2015127,5118,0109,9122,8141,2
November 2015128,0117,2109,3123,2143,4
Desember 2015126,7117,9108,1122,3139,9
Januar 2016128,7118,7120,5124,9140,5
Februar 2016127,2118,0112,0123,7139,5
Mars 2016126,9116,9109,0124,6139,8
April 2016126,5117,8111,0122,5138,8
Mai 2016127,4120,4105,3123,8139,1
Juni 2016127,1118,7108,5122,7139,7
Juli 2016126,1116,8110,8121,4139,1
August 2016126,7117,2114,2122,2139,3
September 2016126,5118,0110,1124,7137,5
Oktober 2016127,0117,4113,7122,7139,8
November 2016128,4117,7122,5122,5141,4
Desember 2016126,0116,3110,2125,9137,3
Januar 2017126,9117,9109,5127,8137,4
Februar 2017128,3119,8112,8124,0140,3
Mars 2017127,4120,0111,7119,7140,3
April 2017127,6120,0113,1116,5142,0
Mai 2017129,8119,8112,4124,7144,1

Tabell 4 
Varekonsumindeksen. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100

Varekonsumindeksen. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Totalt varekonsumMat, drikkevarer og tobakkElektrisitet og brenselKjøp og drift av bilerAndre varer
Juni 20151,81,56,43,30,7
Juli 20150,00,6-7,3-2,72,0
August 2015-0,12,2-3,14,2-3,3
September 2015-1,3-1,71,9-4,2-0,1
Oktober 20150,71,2-2,41,00,8
November 20150,4-0,7-0,60,31,6
Desember 2015-1,00,6-1,1-0,7-2,4
Januar 20161,60,711,52,10,4
Februar 2016-1,2-0,6-7,1-0,9-0,7
Mars 2016-0,2-0,9-2,60,80,3
April 2016-0,20,81,8-1,7-0,7
Mai 20160,72,2-5,11,10,2
Juni 2016-0,3-1,43,0-0,80,4
Juli 2016-0,8-1,62,1-1,1-0,4
August 20160,50,33,10,70,1
September 2016-0,20,7-3,62,0-1,3
Oktober 20160,4-0,53,3-1,61,7
November 20161,10,37,7-0,21,2
Desember 2016-1,8-1,2-10,12,7-2,9
Januar 20170,71,3-0,61,50,1
Februar 20171,01,63,0-3,02,1
Mars 2017-0,60,2-1,0-3,50,0
April 20170,10,01,3-2,71,2
Mai 20171,7-0,1-0,67,01,5

Om statistikken

Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer. Statistikken bygger på detaljomsetningsindeksen, førstegangsregistrerte biler, elektrisitetsstatistikk og tilsvarende statistikker, og beregnes på indeksform.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Ikke relevant

Standard klassifikasjoner

Ved utarbeidinga av varekonsumindeksen ligg den internasjonale konsumklassifikasjonen COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) til grunn.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Varekonsumindeksen
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for nasjonalregnskap

Regionalt nivå

Vert berre laga på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Månadleg

Vert normalt publisert den 27 - 28 i månad m + 1.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Varekonsumindeksen har vorte publisert frå januar 1998. Indeksen måler utviklinga i hushalda sine kjøp av varer, både varige og ikkje-varige. Ein nyttar dei same definisjonane og metodane som i den kvartalsvise nasjonalrekneskapen. Varekonsumindeksen kan difor tolkast som ein indikator for hushalda sine varekjøp.

Ein av grunnane til at varekonsumindeksen vart etablert, skyldast ei omlegging av detaljomsetjingsindeksen. Frå og med 1996 vart detaljomsetjingsindeksen publisert etter ny standard for næringsgruppering. Overgangen til den nye næringsstandarden førte til at detaljomsetjingsindeksen ikkje lenger inkluderte sal frå bensinstasjonar og sal av motorkjøretøy. Frå brukarhald kom det ynskje om å få ein varekonsumindikator som i tillegg til detaljomsetjingsindeksen kunne ta omsyn til omsetjing av bensin, bilar og motorsyklar. Hushalda sitt forbruk av elektrisk kraft og fyringsolje vart og inkludert i varekonsumindeksen.

Varekonsumindeksen, som vert utarbeida ved Seksjon for nasjonalrekneskap, er ein volumindeks. Den vert publisert både sesongjustert og ujustert i slutten av kvar månad saman med detaljomsetningsindeksen.

Brukere og bruksområder

Statistikken vert i stor grad nytta av offentlige aktørar (departementa, Noregs Bank m.m.) samt finans- og analysemiljøa.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Sammenheng med annen statistikk

Varekonsumindeksen, som har som mål å talfeste hushalda sitt vareforbruk, vert publisert samstundes med detaljomsetningsindeksen , som er ein omsetningsindeks for detaljhandelsnæringa. Samanlikna med detaljomsetningsindeksen har varekonsumindeksen eit meir omfattande innhald. Dette kan føre med seg noko ulik utvikling i dei to indeksane.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Varekonsumindeksen måler utviklinga i norske hushald sine kjøp av varer, både varige og ikkje-

varige. Indeksen dekkjer ikkje hushalda sine varekjøp i utlandet, som til dømes grensehandel.

Datakilder og utvalg

Den viktigaste kjelda for å utarbeide varekonsumindeksen er opplysningar om detaljomsetjingsindeksen etter næring. Kjøp av motorkøyretøy vert utvikla ved hjelp av Opplysningsrådet for vegtrafikk sine opplysningar om førstegongsregistrerte personbilar, medan petroleumsstatistikken vert nytta som kjelde for kjøp av bensin og fyringsoljer. Hushalda sitt konsum av elektrisitet nyttar fyrst SSB sine førebelse overslag på det månadlege straumforbruket i alminneleg forsyning, og vart seinare bytta ut med endelege tal frå den månadlege elektrisitetsstatistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Varekonsumindeksen nyttar berre offisielle statistikkjelder og har ingen eigen datainnsamling.

Ein legg til grunn dei same metodane og definisjonane når ein lagar varekonsumindeksen som når ein bereknar hushalda sitt varekonsum i det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR).

Den generelle formelen for å berekne konsumet av ei varegruppe i laupande prisar er:

vki_om-28

1)

der

VC i m er konsumet av varegruppe i, månad m i laupande priser

VC i basisår er konsum av varegruppe i i basisåret

I i m er "detaljomsetningsindeks" vekta saman for varegruppe i, månad m

Formel 1 definerar konsumet i laupande prisar og vert nytta for alle konsumgrupper der detaljomsetningsindeksen er kjelde. Indeksen for gruppe i vil normalt være ei samanvekting av ulike detaljerte næringsindeksar som ein får frå detaljomsetningsindeksen. Samanvektinga er basert på informasjon frå avanseundersøkinga og tek utgangspunkt i kor mykje av den enkelte varegruppa som er kjøpt i ulike næringar (butikktypar). Konsumet i faste prisar finn ein ved å deflatere med konsumprisindeksen for tilsvarande konsumgruppe:

vki_om-29

2)

der

C i m er konsumet av varegruppe i, månad m i faste priser

KPI i m er konsumprisindeksen for konsumgruppe i, månad m

Volumindikatorar som inngår i berekningane, vert bruk på same måten som detaljomsetningsindeksen. Formelen kan skrivast:

vki_om-30

3)

der

C i m er konsumet av varegruppe i, månad m i faste priser

X i m er volumindikatoren (f.eks. tall på biler) for konsumgruppe i, månad m

Totalt varekonsum i faste priser er definert som summen av fastpristala for alle dei ulike konsumgruppene:

vki_om-31

4)

Resultata frå formel 4 vert deretter brukt for å lage indeksserien.

Månadleg konsum av ei konsumgruppe målt i laupande eller faste priser vert altså utrekna ved å ta utgangspunkt i nivået på ulike konsumgrupper i basisåret og utvikle desse med relevante indikatorar. Det betyr at det er samansetninga av varekonsumet i basisåret som dannar utgangspunkt tala i dei ulike månadane. Sidan berekningsopplegget for varekonsumindikatoren er så nær knytt til kvartalsregnskapet, har vi valt å bruke same basisår for kvartalsregnskapet og varekonsumindikatoren. Basisåret vert oppdatert kvart år.

Ingen avstemming mot årstal i nasjonalregnskapet

Fastpristala som dannar utgangpunktet for varekonsumindeksen vert ikkje avstemt mot nasjonalregnskapet sitt nivåtal på årsbasis. Det betyr at summen av fastpristala for 12 månader ikkje tilsvarar nasjonalrekneskapen sitt nivå på årsbasis for ei gitt varegruppe. Grunnen til at vi har valt dette, er at det er sesongmønsteret i indeksen vi er mest interessert i. Dersom ei serie må avstemmast over årsskifta, kan vi miste noko av det opphavlege sesongmønsteret som ein har i indikatoren. Varekonsumindikatoren vil på bakgrunn av dette ikkje verte publisert som nivåtal (i faste priser), men berre verte publisert som ein indeksserie.

Sesongjustering

Varekonsumindeksen vert sesongjustert etter dei same metodane som nyttast i det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Den er justert både for kalender- og normale sesongeffektar. Kalendereffektane omfattar korrigeringar både for handledagar og for påske. Sjå fane "om sesongjustering". For ein utdypande dokumentasjon, sjå Sesongjustering av varekonsumindeksen.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Indeksen har vore publisert sidan januar 1998.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant

Revisjon

Månadlege tal for varekonsumet vert endra når ny informasjon førelegger. Normalt er det berre elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjer at føregåande månad endras. Ein gang i året, ved publisering av tal for september månad, endras basisåret for berekningane. Dette fører også til revisjon av tidlegare publiserte tal.

Sjølv når 12-måneders vekstratar ikkje endras bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte talene bli endrast som følgje av at vi har fått tal for ein ny månad.

 

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB