224428
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vov/hvert-2-aar
224428
Mat, drikke og tobakk tar en større del av kaken
statistikk
2015-07-02T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vov, Omsetning i varehandel, etter produktgruppe, butikkhandel, detaljhandel, engroshandel, agenturhandel, varegrupper (for eksempel næringsmidler, husholdningsvarer, drivstoff), salgsinntekter, foretak, næringsfordelingVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true
Oversikt over omsetning fordelt på ulike produktgrupper innen varehandel. Foretakene i agentur- og engroshandelen omsatte for 794 milliarder kroner i 2013.

ssb.no kan være ustabil i perioder mellom kl. 14 og 15 i dag pga. utbedringer av tjenesten. Beklager ulempene dette måtte medføre.

Omsetning i varehandel, etter produktgruppe2013

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Mat, drikke og tobakk tar en større del av kaken

Salget av nærings- og nytelsesmidler øker sammenlignet med andre varer innen engroshandel. I 2008 utgjorde dette salget 29 prosent av den totale engroshandelen, mens det i 2013 var steget til 34 prosent.

Omsetning for engroshandel, etter produktgruppe
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner2013
Omsetning (mill. kr)1Omsetning (prosent)
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
Omsetning i alt (mill. kr)794 255,3100,0
46.2-46.9 Total engroshandel, unntatt med motorvogner688 652,886,7
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr7 312,60,9
46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler236 387,829,8
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk112 962,014,2
46.5 Engroshandel med IKT-utstyr34 736,54,4
46.6 Engroshandel med maskiner og annet utstyr106 346,613,4
46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers190 851,424,0
46.9 Uspesifisert engroshandel55,60,0
45.1_45.3 Handel med motorvogner, deler og utstyr til motorvogner (unntatt motorsykler)551,50,1
47 Butikkhandel, unntatt med motorvogner og motorsykler19 622,42,5
Annen omsetning85 428,610,8

Foretakene i agentur- og engroshandelen omsatte for 794 milliarder kroner i 2013. Tilnærmet 87 prosent var engroshandel, og mer enn 34 prosent av dette var salg av nærings- og nytelsesmidler.

Mest fisk, skalldyr og bløtdyr

Engroshandelen omsatte nærings- og nytelsesmidler for 236 milliarder kroner i 2013. Dette utgjorde mer enn 34 prosent av den totale engroshandelen. I 2008, som var forrige gang en tilsvarende produktfordelingsundersøkelse ble gjennomført, var andelen nærings- og nytelsesmidler innen engroshandelen på vel 29 prosent. Salget av nærings og nytelsesmidler har dermed økt mer enn salget av andre produkter i perioden 2008 til 2013.

En produktgruppe som opplevde stor økning i omsetning fra 2008 til 2013 var salg av fisk, skalldyr og bløtdyr. Engrossalget av fisk, skalldyr og bløtdyr var på nesten 68 milliarder kroner i 2013 og utgjorde nesten 29 prosent av det totale salget av nærings- og nytelsesmidler. Til sammenligning utgjorde denne andelen 25 prosent i 2008.

Den produktgruppen innenfor salg av nærings og nytelsesmidler som hadde størst økning i perioden, var tobakksvarer. Økningen var på hele 63 prosent, fra 14 milliarder i 2008 til 23 milliarder i 2013. Salget utgjorde 10 prosent av det totale salget av nærings- og nytelsesmidler i engroshandelen i 2013. I 2008 var denne andelen på litt over 7 prosent.

Samtidig ble andelen for salg av frukt, bær og grønnsaker redusert fra 10 prosent i 2008 til 8 prosent i 2013.

Stadig mer klær og skotøy

Engroshandel med klær og skotøy økte fra 14 milliarder i 2008 til over 17 milliarder i 2013, en økning på nesten 25 prosent. Andelen klær og skotøy i forhold til andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk økte fra rundt 12 prosent i 2008 til over 15 prosent i 2013.

Med en andel på 29 prosent var det sykepleie- og apotekvarer som var den største produktgruppen innen husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Engrossalget økte med 19 prosent, fra 27 milliarder i 2008 til nesten 33 milliarder i 2013

Til tross for at disse to produktgruppene økte fra 2008 til 2013, ble engrossalget av husholdningsvarer og varer til personlig bruk totalt sett redusert med 5 prosent, fra 119 milliarder kroner i 2008 til 113 milliarder i 2013. Årsaken var nedgang i de fleste andre produktgrupper innen denne hovedgruppen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB