Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting

Alt innhold for området varehandel og tjenesteyting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Salet av autodiesel passerte 3 milliardar liter i fjor

  Det vart selt 3,14 milliardar liter autodiesel i 2016, ein auke på 142 millionar (4,7 prosent) liter frå året tidligare. Det er første gang salet overstig 3 milliardar liter i løpet av eit år.

  Artikkel
 • Klar oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum økte 1,1 prosent fra januar til februar 2017 etter en oppgang også måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper utenom kjøp og drift av biler.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millio...

  Artikkel
 • Tre av fire har handlet på nett det siste året

  75 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har handlet på nett de siste tolv månedene. Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne.

  Artikkel
 • Vi handler for 11 000 kroner hver i desember

  Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil detaljhandelsbutikkene omsette for 56,6 milliarder kroner i desember. Det vil si at hver av oss i gjennomsnitt handler for nesten 11 000 kroner i julemåneden.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Vi handler for 10 600 kroner i desember

  Hvis utviklingen fortsetter ut året, blir det omsatt for 54,8 milliarder kroner i detaljhandelen i desember. Det betyr at hver nordmann i gjennomsnitt handler for 10 600 kroner.

  Artikkel
 • Langt mer enn oljeprisen påvirker bensinprisene

  I sommer steg bensinprisene kraftig: Prisen norske bilister måtte betale, økte med hele 6 prosent fra mai til juni og 1,6 prosent fra juni til juli, mens råoljeprisen falt nesten 6 prosent i samme periode. Hva skjedde med bensinprisen sommeren 2015?

  Artikkel
 • Nesten 50 milliarder kroner blir brukt på desemberhandel

  Hvis handletrenden fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene omsette for 49,5 milliarder kroner i desember. Det vil si at hver av oss i gjennomsnitt handler for 9 800 kroner i julemåneden. De fleste bransjer mer enn fordobler omsetningen d...

  Artikkel
 • Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2011

  Rapporter 2013/62

  I denne rapporten har SSB undersøkt energibruk i bygninger som skoler, kontorer, sykehus og forretninger. Gjennomsnittlig energibruk for alle bygningene i undersøkelsen var 229 kWh/m2 oppvarmet areal. Det er imidlertid store forskjeller i energibr...

  Publikasjon
 • Korttidsstatistikk for varehandel 2012

  Notater 2013/10

  Formålet med publikasjonen er å gi en samlet presentasjon av korttidsstatistikk innen varehandel som seksjon for bygg- og tjenestestatistikk i Statistisk sentralbyrå publiserer.

  Publikasjon
 • Særavgifter, grensehandel og modellen KONSUM-G

  Rapporter 2013/02

  Høye norske priser på for eksempel alkoholvarer medfører en skattelekkasje i form av omfattende grensehandel, tax-free handel og til dels også smugling. Når man skal vurdere endringer i særavgiftene på slike varer og de påfølgende effektene på avg...

  Publikasjon
 • Forbedret påskekorrigering for detaljomsetning

  Notater 2013/01

  Handelen blir redusert i påsken og øker i mange dager før, dvs at handelsmønsteret forskyves. Siden påsken ikke faller på samme dato hvert år, endres handelsmønsteret i mars og april fra år til år.

  Publikasjon
 • Handler for over 10.000 kroner før jul

  I desember vil detaljhandelsbutikkene i Norge samlet sett antakelig omsette for rundt 10 200 kroner per innbygger.

  Artikkel
 • Kalendereffekter

  Notater 2012/45

  Publikasjon