242701
242701
Ledigheten økte mest for universitets- og høgskoleutdannede
statistikk
2016-01-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
regledig, Registrerte arbeidsledige, arbeidsmarkedstiltakArbeidsledighet, Arbeid og lønn
true

Registrerte arbeidsledige2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Ledigheten økte mest for universitets- og høgskoleutdannede

Antall registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning økte med 13 prosent fra november 2014 til november 2015. Veksten kom på Sør- og Vestlandet.

Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå1
November 2014November 2015November 2014 - November 2015
TotaltProsent
1SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 og nyere årganger inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv. Tallene på registrerte ledige etter utdanning må ikke forveksles med NAVs ledighetstall etter utdanning. NAVs tall viser arbeidssøkernes selvrapporterte høyeste påbegynte utdanningsnivå. SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av fullførte utdanninger. For mer informasjon, se Om statistikken på www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv
2Utdanningsnivå Videregående skole Videregående skole-nivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Hele landet71 00779 1588 15111,5
Grunnskole27 13928 2481 1094,1
Videregående skole227 25430 4863 23211,9
Universitets- og høgskoleutdanning, kort9 23810 4761 23813,4
Universitets- og høgskoleutdanning, lang3 8704 27140110,4
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning3 5065 6772 17161,9

Veksten i antall registrert ledige med høyere utdanning hang sammen med nedgangen i oljerelaterte næringer hvor utdanningsnivået blant de sysselsatte er relativt høyt. For de med utdanning på videregående nivå var veksten fra november 2014 til november 2015 på 12 prosent mens den var 4 prosent blant dem med grunnskole som høyeste utdanning.

Økt ledighet på Sør- og Vestlandet

Nedgangen i oljerelaterte næringer medførte at Rogaland hadde sterkest vekst i registrert ledighet. I Rogaland ble ledigheten mer enn doblet blant personer med lang universitets- og høgskoleutdanning. Blant dem med kort universitets- og høgskoleutdanning var veksten på 85 prosent. Ledige personer med utdanning fra videregående skole hadde en vekst på 92 prosent fra november 2014 til november 2015.

Hordaland var fylket med nest sterkest vekst i antall registrerte ledige. Den største økningen kom blant ledige med kort universitets- og høgskoleutdanning og var på 47 prosent. Ledige personer med utdanning fra videregående skole hadde en vekst på 39 prosent.

Nedgang i de andre landsdelene

Alle andre fylker med unntak av Telemark, Sør-Trøndelag og Nordland hadde en nedgang i ledigheten samlet sett. De fleste av disse fylkene hadde også nedgang i den registrerte ledigheten for de med høyere utdanning.

Endring i publisering av registrerte arbeidsledigeÅpne og lesLukk

Fra statistikkåret 2015 publiseres tall for registrerte arbeidsledige bare én gang i året, med november som referansemåned. NAV publiserer tall hver måned. SSB legger vekt på publisering av regionale tall, samt at det nå gis fordeling på den arbeidslediges høyeste utdanningsnivå. SSB publiserer månedlige tall for en bredere gruppe av arbeidsledige gjennom Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

To mål på arbeidsledighetÅpne og lesLukk

Det er to mål på arbeidsledighet: NAVs tall for registrerte arbeidsledige og SSBs tall for arbeidsledige basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Forskjellen mellom de to tallseriene er at AKU-tallene også inneholder arbeidsledige som ikke er registrert hos NAV, samt en del av dem som er registrert hos NAV som deltakere på arbeidsmarkedstiltak. En del av de registrerte arbeidsledige i NAV blir ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU. Særlig gjelder dette personer med lange ledighetsperioder som ikke lenger oppfatter seg selv som aktive jobbsøkere. Ufrivillig permitterte regnes også som sysselsatte i AKU. Registrerte arbeidsledige må derfor ikke forveksles med arbeidsledige i SSBs Arbeidskraftundersøkelse.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB