CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Konsumprisindeksen, november 2016

Konsumprisene svakt opp i november

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra oktober til november. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i november, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra oktober. Utviklingen i strømprisene er hovedårsaken bak KPI i november.

Faktahefter

Dette er Svalbard 2016

En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til SSBs egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.

Jobber man mindre etter å ha arvet penger?

9. desember 2017 - Forskning viser at jo større arven er, jo større er nedgangen i arbeidsinntekten. Personer som arver mer enn en gjennomsnittlig årslønn, har ofte en nedgang i arbeidsinntekten på 7-10 prosent i årene etter mottatt arv.

Hvor mange med bakgrunn fra Colombia bor i Norge?

Det bor 1 800 innvandrere fra Colombia i Norge. I tillegg er Colombia nest største adoptivland.

Overgang til norsk statsborgerskap siden 1977

Fallende andel tar norsk statsborgerskap

Det er en stadig mindre andel blant dem som kan skifte til norsk statsborgerskap, som faktisk gjør det. Arbeidsinnvandrerne bytter ikke i like stor grad som flyktninger.

Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte. Blant innvandrere har flyktninger den høyeste dødeligheten. Den er også høy for de som kommer som barn og ungdom og øker markant med botid. Innsikt i slike forskjeller kan brukes i folkehelsearbeidet.

Nyheter