CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Sterk økning i delt bosted blant unge og tidligere samboende fedre

26. januar 2015 - I tre ulike rapporter presenteres funn fra analyser av undersøkelser gjennomført i 2002, 2004 og 2012 blant foreldre som ikke bor sammen. Er det andre grupper av foreldre som har delt bosted for barna i dag enn tidligere, hvilke foreldre samarbeider godt og hvilke fedre har liten eller ingen kontakt med barn de ikke bor sammen med?

Byggeareal, desember 2014, foreløpige tall

Færre nye bygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 5 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Årsendringer i PPI

Fallende årsvekst i produsentprisindeksen

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri og bergverksdrift (PPI) gikk ned med 1,4 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2012 til 2013 var det derimot en prisoppgang på 0,6 prosent. Vi må tilbake til 2009 for å finne en negativ årsvekst i den totale indeksen.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2014

Svak nedgang i elvefisket

I alt blei det fiska 162 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i 2014. Det er 7000, eller 4 prosent, færre fisk enn året før. Av desse fiskane blei 80 prosent avliva og 20 prosent sleppt levande ut igjen.

Nyheter