CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2014

Høyt utdannede oftest på tur i skog og fjell

Nordmenn er aktive friluftsmennesker, og vi benytter oss av skog og fjell til både fotturer og skiturer. Men en lavere andel enn før bruker tid på fiske, jakt, bær- og sopptur. Åtte av ti går tur i skog og fjell, og fire av ti har vært på kortere skiturer. Personer med høyere utdanning er mest aktive.

Kommunale avløp

Les mer om status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, osv.

Fritid og kultur

Fritidsvaner i endring

Unge og eldre, menn og kvinner mosjonerer. Mens hver fjerde trente minst tre ganger i uka i 2001, var halvparten av oss fysisk aktive i 2013.

Folkemengde, 1. januar 2015, berekna

Like høg folkevekst i 2014 som i 2013

Det vil bu om lag 5 167 000 personar i Noreg 1. januar 2015. Folkeveksten for 2014 blir då på 57 900 personar. Dette vil vere 100 fleire enn året før, men om lag 7 500 færre enn i toppåret 2011. Veksten er likevel mykje høgare enn i åra før 2007, då arbeidsinnvandringa skaut fart.

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2013

Noe større inntekts- og formuesforskjeller

Husholdningene med de høyeste inntektene og de største formuene disponerte en noe større andel av inntektene og formuen i 2013 enn året før.

Holdninger til innvandrere og innvandring, 2014

Større vilje til å motta flyktninger

18. desember er FNs internasjonale migrasjonsdag. Flere enn tidligere mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet.

Nyheter