CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Pensjonsreformen styrker de offentlige finansene – men ikke nok

8. oktober 2015 - Hovedmålet med pensjonsreformen er å styrke offentlige finanser på lang sikt uten store kutt i pensjonsytelsen. Dette målet er realistisk, men det offentlige vil likevel måtte stramme inn på sikt for å holde seg innenfor handlingsregelen.

Hvordan bruker staten pengene?

Statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram 7. oktober. Her er en visualisering av statsforvaltningen i 2014 som viser totale utgifter etter formål.

Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2015

Høyere karaktersnitt i alle fylkene

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng har økt fra 39,5 til 40,8 poeng på seks år. Snittet har økt i alle fylker, men det er variasjoner både mellom fylker og kjønn. Jentene i Akershus og Hordaland har det høyeste snittet, mens guttene i Finnmark har det laveste.

Energibalanse, 2013-2014, endelige tall

Stor nedgang i bruk av strøm og biobrensel i 2014

I 2014 gikk netto innenlands energibruk i Norge ned med 4 prosent fra året før. Det var en særlig stor nedgang i energibruk i husholdninger og tjenesteyting, noe som har klar sammenheng med rekordvarme i 2014.

Rapporter 2015/41

Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD

Utdanner vi nok lærere? I denne rapporten er behovet for lærere i framtiden beregnet.

Mindre fall i produktivitetsveksten siden 2005 enn tidligere antatt

5. oktober 2015 - Måler vi produktiviteten riktig?

Nyheter