CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2016

Én av tre lastebiler er norskregistrert

En tredel av alle lastebilene som krysset norskegrensen i 1. kvartal 2016, var norskregistrerte. De norske bilene er fortsatt dominerende selv om de over tid taper markedsandeler.

Sysselsetting, registerbasert, 2015, 4. kvartal

Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning størst i Nord-Norge

Prosentvis var det flest sysselsatte i offentlig forvaltning i de tre nordligste fylkene. Den laveste andelen finner vi i Oslo.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2016

Nedgang i investeringene i 2017

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2017. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang for olje- og gassvirksomhet og industri.

Kortsiktige virkninger av tre finanspolitiske motkonjunkturtiltak

Hvordan stimulere arbeidsmarkedet på kort sikt?

Norsk økonomi har vært inne i en konjunkturnedgang siden 2014 og finanspolitiske stimuleringstiltak står på menyen.

Varetransportundersøkelsen, 2014

En tredel av godstransporten fra Oslo og Akershus

Vareleveranser på 21,8 millioner tonn ble i 2014 sendt internt i Oslo og Akershus og til andre deler av landet.

Avfallsregnskapet, 2014

Avfallsmengdene fortsetter å øke

Den totale avfallsmengden i Norge økte med 7 prosent fra 2013 til 2014, og har ikke vært større siden SSB begynte med avfallsstatistikk. Dette er en videreføring av trenden for de siste fem årene, med en økning på flere prosent i året.

Nyheter