CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2015

Fortsatt vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen gikk opp 2,2 prosent i perioden mars til og med mai 2015 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai 2015 gikk imidlertid industriomsetningen ned med 0,5 prosent.

Renter i banker og kredittforetak, mai 2015

Høyere utlånsmarginer på boliglån

Utlånsmarginen på nye lån med pant i bolig til husholdninger økte med 0,04 prosentpoeng i mai, mens utlånsmarginen på utestående lån med pant i bolig økte med 0,03 prosentpoeng. Renta på nye fastrentelån med pant i bolig økte med 0,05 prosentpoeng.

Avfall frå hushalda, 2014

Materialattvinninga går ned

Renovasjonen tok hand om 2,3 millionar tonn hushaldsavfall i 2014. Sidan 2008 har det vore ein jamn nedgang i delen levert til materialattvinning. I 2014 blei om lag 37 prosent av avfallet utnytta anten til materialattvinning, kompostering eller biogassproduksjon, mot 44 prosent i 2008.

Økonomisk sosialhjelp, 2014

Høyeste antall sosialhjelpsmottakere på 10 år

Økningen i sosialhjelpsutbetalingene fortsatte i 2014. Utbetalt beløp var 5,6 milliarder kroner. Regnet i faste priser er dette 7 prosent mer enn året før. Antall mottakere økte med 4 prosent til 125 400 personer, som er det største tallet siden 2005.

Nyheter