CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Den norske kirke, 2015

Færre til gudstjeneste

I 2015 var det totalt 5,8 millioner til stede på om lag 62 000 gudstjenester i Den norske kirke. Tilsvarende tall for 2005 var 6,7 millioner besøkende og 70 000 gudstjenester. De tre siste årene har antall deltakere på gudstjenestene ligget under 6 millioner.

Ordreindeks for industri, 1. kvartal 2016

Fallende ordrereserver i industrien

Fallet i ordrereservene var på hele 18 prosent fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Ordretilgangen viste et fall på 20 prosent i samme tidsrom.

Mangel på grunnskolepoeng 2009-2015

Stadig flere mangler grunnskolepoeng

4 prosent av elevene ved norske skoler manglet grunnskolepoeng da de gikk ut tiende trinn i 2015. Hva kjennetegner denne gruppen, og hvorfor uteblir grunnskolepoengene?

Nytt API mot Statistikkbanken

5000 tabeller er nå tilgjengelig som åpne data. Det gjør det mulig å integrere SSBs data med egne systemer.

Nyheter