CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Strukturen i jordbruket, 2014, foreløpige tall

Meir eng – mindre korn

Førebelse tal for 2014 viser at det fulldyrka engarealet auka med 25 600 dekar frå 2013 til 2014, til 4,78 millionar dekar. Samstundes gjekk kornarealet ned med 21 000 dekar, til 2,87 millionar dekar.

Rapporter 2014/37

Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

Formålet med rapporten er å gi tall for ungdom som verken er i arbeid, under utdanning eller i annen opplæring, og i tillegg se på utviklingen over tid for disse.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2014

Arbeidsløyse på 3,7 prosent

I september var det 100 000 arbeidslause, som utgjorde 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

25. november 2014 - Statistisk sentral- byrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en enkelt, men omfangsrik befolkningstabell. Med sin bok gir Espen Søbye et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

Nyheter