CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Kredittindikatoren K2, juli 2015

Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Inntekter blant personer 62-66 år før og etter pensjonsreformen

Sterk inntektsvekst til dem som kombinerte jobb med alderspensjon

64 000 personer i aldersgruppen 62-66 år tok ut tidlig alderspensjon i kombinasjon med yrkesinntekt i 2013. Disse personene har hatt høyere yrkesinntekter og sterkere inntektsvekst enn resten av denne aldersgruppen.

Rapporter 2015/37

Evaluering av pensjonsreformen

Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

Valg - nøkkeltallsside

Hvordan har valgdeltagelsen utviklet seg de siste tiårene? Hvilke endringer ser vi i de politiske partienes oppslutning? Hvordan finansieres de ulike politiske partiene? Svarene på disse spørsmålene og flere finner du på SSBs nye nøkkeltallsside om valg.

Nyheter