CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Lønnsindeks, 3. kvartal 2015, foreløpige tall

Avtalt lønn økte med 1,0 prosent i industri

Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 1,0 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2015.

Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015

Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

De aller fleste husholdninger eier sin egen bolig, og boligeiere har i 2015 i snitt over en million i boliglån. Tallene fra levekårsundersøkelsen viser en lavere boliggjeldsvekst blant boligeiere siste treårsperiode enn for tidligere perioder, og de totale bokostnadene for norske husholdninger har knapt økt de siste årene. Levekårsundersøkelsen viser også at vi bor stadig bedre.

Samboere, 2012-2014

Ett av fire par er samboere

Blant personer mellom 16 og 79 år lever nesten 70 prosent i samliv. Vel ett av fire par er samboere, mens resten er gift. Blant alle, både i og utenfor samliv, er andelen samboere 18 prosent og andelen gifte 49 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2015

Kraftig fall i leteanslagene for 2016

Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et fall i 2016. Dette skyldes hovedsakelig et klart fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen.

Nyheter