CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen, 2015

Eldre og enslige har minst sosial kontakt

De aller fleste har en nær fortrolig og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige mangler dette i større grad enn andre grupper.

Utenrikshandel med varer etter foretakskarakteristika - 2014

Store foretak eksporterer mest

I Norge stod de fem største foretakene, målt etter eksportverdi, for mer enn 40 prosent av eksporten i 2014. Dette utgjør 255 milliarder kroner. De fem største importørene stod samme år for 8,8 prosent av norsk import: 49 milliarder kroner.

Sykefravær, 1. kvartal 2016

Sykefraværsandelen noe ned

Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær (sykefraværsandelen) var 6,2 prosent i 1. kvartal 2016. Det er en liten nedgang sammenlignet med oppdaterte tall for 1. kvartal 2015, der andelen var 6,3 prosent.

Drosjetransport, 2015

Dyrest drosje i Oslo

I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. En drosjekilometer kostet mest i Oslo og minst i Hedmark. Folk i Sogn og Fjordane reiste minst med drosje.

Brann- og ulukkesvern, 2015

Færre bygningsbrannar

Talet på bygnings- og bustadbrannar i Noreg har minka frå 2014 til 2015. I 2015 brukte kommunane vel 5,2 milliardar kroner på brann- og ulukkesvern. Mesteparten av dette gjekk med til beredskap mot brannar og andre ulukker.

Overføringsflyktninger i Norge, 2014

Mindre kjønnsforskjeller i arbeid og utdanning

I 2014 var 65 prosent av alle overføringsflyktninger, også kalt FN-kvoteflyktninger, i arbeid eller utdanning. De fleste er menn, men kjønnsforskjellene er mindre blant overføringsflyktningene enn hos andre innvandrergrupper.

Nyheter