CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

International Comparison Program 2011 - Europa-OECD

«Den rike verden» holder stillingen

De 47 landene som utgjør regionen Europa-OECD, har bare en femtedel av verdens befolkning. Likevel utgjør de over halvparten av verdens økonomi målt ved prisnivåjustert bruttonasjonal- produkt (BNP). Landenes velstandsnivå er generelt høyt.

Rapporter 2014/28

Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers.

Kredittindikatoren K2, juli 2014

Uendret gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Finansiering av politiske partier, 2013

Høyeste gavebidrag noen gang

Partienes inntekter utgjorde 622 millioner kroner i 2013. Det betyr en inntekstvekst på 74 millioner kroner sammenlignet med 2012. Veksten kom særlig fra frivillige bidrag, som økte fra 29 millioner i 2012 til 76 millioner kroner i 2013. Ved forrige stortingsvalg mottok partiene drøyt 53 millioner i bidrag.

Nyheter