CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunetall

Samlet inngang til statistikk om Norges 428 kommuner

Finn kommunetall

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Familier og husholdninger, 1 januar 2016

Andelen husholdninger med barn synker

Andelen husholdninger med barn i alderen 0–17 år synker sakte, men sikkert. Per 1. januar 2016 var det barn i 27 prosent av de i alt 2 348 800 privathusholdningene i Norge. For 25 år siden var andelen 32 prosent.

Nordisk helsestatistikk

Nordisk medicinalstatistisk komités årlige rapport gir et tverrsnitt av helsevesenet i de nordiske landene. Lurer du på hvor mange leger det er i Sverige eller om færøyingene lever lenger enn nordmenn, er dette rapporten som gir deg svarene. Rapporten er på engelsk.

Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet

27. oktober - I Norge publiseres det hver måned to tall for antall arbeidsledige: Det ene gjelder dem som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det andre er tall over både registrerte og ikke registrerte ledige basert på intervjuundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå – kalt AKU-ledigheten.

Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2016

Pessimisme i leverandørindustrien

Norske industriledere melder om en produksjonsnedgang i 3. kvartal 2016. Det er spesielt leverandører til olje- og gassektoren som melder om nedgang. Tross leverandørenes problemer er det en viss optimisme å spore i bedømmelsen av 4. kvartal for industrien sett under ett.

Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2015, foreløpige tall

Formidabel vekst for overnatting og servering

Foretakene i overnattings- og serveringsvirksomhet økte omsetningen fra 2014 til 2015 med 5,4 prosent, til 75 milliarder kroner.

Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2016

Flere langtidsledige

Det var en markant økning i tallet på langtidsledige mellom 3. kvartal 2015 og 3. kvartal 2016. Tallet økte med 18 000, og de langtidsledige utgjør nå 37 prosent av de ledige.

Nyheter