CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter
/ajax/finn-statistikk?sprak=no

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Her kan du regne ut prisendring fra 1865 til i dag

Beregn prisendring

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

API

Hent ut og integrer SSBs data med egne systemer

Åpne data med API

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Skattestatistikk for personer, 2012

Utlignet skatt etter alder

Eldre med relativt lave inntekter har fått skattelette etter pensjonsreformen i 2011, mens eldre med høye inntekter har fått en skatteskjerpelse. I 2012 var 60 prosent av dem som betalte formuesskatt over 60 år, og disse betalte 46 prosent av samlet formuesskatt.

Kontantstøtte blant innvandrere 2013

Kontantstøtte – lite endring tross høyere sats

Den nye kontantstøtteloven fra 2012 innebærer blant annet større beløp til barn i aldersgruppen 13-18 måneder. De nye satsene har gitt lite utslag i bruk av kontantstøtte blant innvandrere. Andelen kontantstøttemottagere i denne gruppen er omtrent uendret.

Høyere utdanning i Europa – studenters bruk av tid

Norske studenter bruker minst tid på studiene

Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid per uke. En internasjonal sammenligning viser at studenter ellers i Skandinavia studerer noe mer og jobber mindre enn det norske studenter er vant til.

Gjennomstrømning i høyere utdanning, 2012/2013

Mange fullfører ikke en grad

Blant nye studenter som startet høyere utdanning i skoleåret 2001/2002 var det 42 prosent som ikke hadde fullført noen grad i løpet av ti år. For menn var andelen 48 prosent og for kvinner var den 37 prosent.

Nyheter