Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (835)

Søkeresultat

 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Flere kvinnelige ledere

  kjønnslikestilling, likestilling, likestillingsindeks, kvinner og menn, indikatorer (for eksempel barnehagedekning, fedre med fedrekvote, kvinner i arbeidsstyrken), kommunerangering

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Lågaste talet på døde på 37 år

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Folkemengde

  Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap

  folketal, folkemengde, folketilvekst, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre

  Statistikk
 • Ekteskap og skilsmisser

  Stadig færre skilsmisser og separasjonar

  vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskap

  Statistikk
 • Historien om befolkningen i Norge

  En ny detaljert og søkbar tabell gir utvidet kunnskap om befolkningen i norske herreder og byer fra 1906 til 1968.

  Artikkel
 • Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968

  Notater 2015/14

  Dokumentasjon av nye kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 og samsvaret med publiserte tall i tidligere publisert statistikk (NOS Folkemengdens bevegelse).

  Publikasjon
 • Børn som kommer under uheldige Livsvilkaar

  Analysen "Om Børn, fødte udenfor Ægteskab" av Nicolai Rygg var et viktig faktagrunnlag for de Castbergske barnelover.

  Artikkel
 • Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

  Notater 2015/5

  Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART.

  Publikasjon
 • Navn

  Nora og Lucas tilbake på navnetoppen

  fornavn, babynavn, guttenavn, jentenavn, mellomnavn, etternavn

  Statistikk
 • Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

  Rapporter 2015/3

  I en ny rapport ser forskerne på foreldre som velger delt bosted for barna og om det i tiden 2002 til 2012 er endringer i hvilke foreldregrupper som velger denne ordningen.

  Publikasjon
 • Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

  Rapporter 2015/2

  Om lag halvparten av fedrene som ikke er registrert bosatt sammen med barna, har samvær med barna minst ti dager i måneden.

  Publikasjon
 • Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

  Rapporter 2015/1

  Samarbeidet mellom foreldre som bor hver for seg fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene, viser en ny rapport.

  Publikasjon
 • Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 var boken Folkemengdens bevegelse 1735–2014 – en tabellstudie. Nesten 300 års befolkningsutvikling blir skildret gjennom historien til en helt bestemt tabell, publisert for første gang i ...

  Artikkel
 • Stadig lavere andel som tar norsk statsborgerskap

  Selv om antallet overganger til norsk statsborgerskap har økt i perioden 1977-2013, er det en stadig mindre andel blant dem som kan skifte statstilhørighet, som faktisk gjør det. Arbeidsinnvandrerne fra EU søker i liten grad om norsk statsborgerskap.

  Artikkel
 • Familier og husholdninger

  Flere husholdninger

  husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.

  Statistikk