244696
244696
Oppgang i matvareprisene
statistikk
2016-05-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorForbruk, Konsumpriser, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenapril 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppgang i matvareprisene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mars til april, hovedsakelig som følge av høyere matvarepriser. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,2 prosent i april, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn i mars.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Mars 2016 - April 2016April 2015 - April 2016April 2016
KPI Totalindeks0,33,2143,8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer3,03,8135,3
Bolig, lys og brensel0,23,2176,0
Transport-1,92,0153,0
Kultur og fritid0,83,8127,9
Klær og skotøy1,34,856,7
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)0,43,3134,6
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer1,13,8105,0
Tjenester-0,42,8103,7
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,12,7104,2
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 0,4 prosent fra mars til april, og hadde en tolvmånedsendring på 3,3 prosent i april. KPI var 143,8 (1998=100) i april 2016, mot 139,3 i april 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 3,2 prosent.

Månedsendring: Økte matvarepriser, lavere flybillettpriser

Fra mars til april steg KPI med 0,3 prosent. Hovedårsaken var en 3,0 prosents økning i prisene på matvarer. Denne nokså kraftige oppgangen kommer dog etter en omtrent like stor prisnedgang i mars, og prisnivået er lavere i april enn det var før påskesalget i mars. Alle undergruppene av matvarer hadde prisoppgang, størst økning var det for gruppene der det var stort innslag av priskutt forrige måned; sukkervarer, frukt og grønnsaker, samt kjøtt. Prisene på importerte jordbruksvarer steg 3,4 prosent, mens de norske jordbruksvarene hadde en prisoppgang på 2,1 prosent.

Klesprisene steg for tredje måned på rad, fra mars til april var økningen 1,2 prosent. Dette bidro sammen med blant annet en økning i prisene på alkoholfrie drikker til oppgangen i KPI i april.

Prisene på flyreiser gikk som ventet kraftig ned i april etter forrige måneds påskedrevne prisoppgang. Fallet i flybillettprisene var 22,2, prosent, noe som mer enn reverserer oppgangen i mars. Både innenriks- og utenriksbilletene viste kraftig prisnedgang.

Tolvmånedersendring: Høyere priser på matvarer og elektrisitet

KPI økte med 3,2 prosent fra april 2015 til april 2016. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var høyere priser på matvarer. Prisene var i april i år 3,9 prosent høyere enn de var i samme måned i fjor. Alle undergruppene har steget i pris siste tolv måneder, men kjøtt, sukkervarer og gruppen matvarer ellers bidrar klart mer til oppgangen enn de andre undergruppene.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie lå i april i år 12,3 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Vi må tilbake til november 2013 for å finne en høyere tolvmånedersendring.

Høyere priser på klær, kultur- og fritidstjenester, samt restauranttjenester, møbler og flyreiser bidro også til at KPI steg siste år.

Tolvmånedersendringen i KPI på ble hovedsakelig dempet av lavere drivstoffpriser. Bensin- og dieselprisen har de siste tolv måneder falt henholdsvis 5,3 prosent og 9,9 prosent.

Endring i tolvmånedersveksten: Svak nedgang i veksttakten

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned fra 3,3 prosent i mars til 3,2 prosent i april. I samme periode var tolvmånedersveksten i KPI-JAE uendret på 3,3 prosent. Nedgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser. Prisene på passasjertransport med fly viste fra mars til april i år en nedgang på 22,2 prosent, mens de i samme periode i fjor falt med 8,7 prosent. Prisutviklingen på pakketurer, drivstoff og møbler trakk også veksttakten nedover.

I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen på mat- og alkoholfrie drikkevarer og elektrisitet. Prisene på mat- og drikkevarer samlet steg 3,0 prosent fra mars til april i år, som var betydelig mer enn prisoppgangen på 0,5 prosent i samme periode i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 0,3 prosent sist måned i år, mens de falt 1,5 prosent fra mars til april i fjor.

 

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostat sin konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker.

 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)