244787
244787
Flyreiser senket KPI
statistikk
2016-09-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenaugust 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Flyreiser senket KPI

Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,5 prosent fra juli til august, primært som følge av prisfall på flybilletter. Tolvmånedersendringen i KPI var 4,0 prosent i august, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i juli.

Konsumprisindeks 1998=100
Månedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)Indeks
Juli 2016 - August 2016August 2015 - August 2016August 2016
KPI Totalindeks-0,54,0145,3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer-1,03,3139,4
Bolig, lys og brensel-0,35,5177,3
Transport-2,52,0154,8
Kultur og fritid0,34,9129,5
Klær og skotøy-0,55,555,5
 
KPI-JAE (juli 1999 = 100)-0,53,3135,8
 
KPI etter leveringssektor
(desember 2014 = 100)
Varer-0,75,1105,9
Tjenester-0,62,9104,8
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer0,22,7105,3
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste også en nedgang på 0,5 prosent fra juli til august, og hadde en tolvmånedsendring på 3,3 prosent i august. Det var 0,4 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersendringen var i juli. KPI var 145,3 (1998=100) i august 2016, mot 139,7 i august 2015, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 4,0 prosent.

Månedsendring: Prisnedgang på flyreiser og matvarer

Fra juli til august gikk KPI ned 0,5 prosent. KPI har tradisjon for å falle fra juli til august, men årets nedgang er omtrent dobbelt så stor som gjennomsnittet de siste ti årene for måneden.

Hovedårsaken til nedgangen i august var et kraftig prisfall på flybilletter. Det er normalt at prisene på flyreiser faller fra juli til august, men årets prisfall på 25,8 prosent er større enn det har vært de siste årene. Prisfallet bør sees i sammenheng med at flybillettene har hatt tre måneder på rad med prisoppgang. Både innenlands- og utenlandsbillettene falt i pris, men utenlandsturene hadde klart størst prisnedgang.

Matvareprisene har også tradisjonelt gått ned fra juli til august, blant annet som følge av økt tilbudsaktivitet og større tilsig av varer. I år var nedgangen 1,0 prosent, noe som er på linje med nedgangen i august de siste årene. Prisnedgangen for matvarene denne måneden kommer etter fire strake måneder med prisoppgang. Alle undergruppene, unntatt sukkervarer og oljer og fett, hadde prisnedgang. Samlet falt prisene på importerte jordbruksvarer 1,0 prosent fra juli til august, mens de norske jordbruksvarene gikk ned 0,7 prosent i pris i samme periode. For alkoholfrie drikkevarer var prisnedgangen 1,2 prosent fra juli til august.

Prisnedganger på møbler, drivstoff, elektrisk kraft, samt klær bidro også til nedgangen i KPI.

Økte priser fra juli til august på sjøtransport, bøker og overnattingstjenester bidro til å dempe augustfallet i KPI.

Tolvmånedersendring: Høyere kraftpriser, lavere bensinpriser

Høyere kraftpriser og økt nettleie var de viktigste årsakene til at KPI i august i år var 4,0 prosent høyere enn den var i august i fjor. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var i august 31,5 prosent høyere enn de var i august i fjor. Energivarene trakk dog KPI i hver sin retning, da oppgangen i KPI primært ble dempet av lavere drivstoffpriser. Prisen på bensin var i august i år 5,0 prosent lavere enn i samme måned i fjor. Samlet sett hadde likevel energivarene i KPI en solid prisstigning på 14,1 prosent fra august 2015 til august 2016.

Økte priser på klær, møbler, samt fritids- og kulturtjenester var andre viktige grupper som gjorde at KPI var opp 4,0 prosent siste tolv måneder.

Endring i tolvmånedersveksten: Fall i KPIs veksttakt

Tolvmånedersveksten i KPI sank fra 4,4 prosent i juli til 4,0 prosent i august. Nedgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig forårsaket av prisutviklingen på flyreiser. Billettprisene falt nesten 26 prosent fra juli til august 2016, mens de i samme periode i fjor gikk ned omlag 8 prosent. Prisutviklingen på elektrisitet og klær trakk også veksttakten nedover. Begge disse gruppene hadde prisnedgang i august i år, mot prisoppgang i august i fjor.

I motsatt retning trakk særlig prisutviklingen på sjøtransport, bensin, samt boligtekstiler.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE sank 0,4 prosentpoeng fra 3,7 prosent i juli til 3,3 prosent i august.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostat sin konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)