299552
/befolkning/statistikker/flyktninger/aar
299552
Fire prosent av Norges befolkning har flyktningbakgrunn
statistikk
2016-06-17T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flyktninger, Personer med flyktningbakgrunn, flyktninger, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetablering, landbakgrunnBefolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Personer med flyktningbakgrunn1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fire prosent av Norges befolkning har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2016 var det 199 400 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. Til sammen utgjorde de 3, 8 prosent av landets folketall, og 29 prosent av alle innvandrere i Norge. Samlet er det fremdeles flest med flyktningbakgrunn fra Somalia, etterfulgt av Irak og Eritrea.

Personer med flyktningbakgrunn per 1. januar
2016Endring i prosent2016
2015 - 2016Andel personer med flyktningbakgrunn av alle innvandrere. ProsentAndel personer med flyktningbakgrunn av totalbefolkningen. Prosent
I alt199 3936,028,53,8
 
Hovedperson flyktning146 0095,820,92,8
 
Asyltilfelle97 3506,713,91,9
Overføringsflyktning30 2097,84,30,6
Annen flyktning10 004-1,11,40,2
Flukt uspesifisert8 446-1,01,20,2
 
Familietilknyttet flyktning53 3846,47,61,0
 
Familieutvidelse15 9232,72,30,3
Familiegjenforening37 4138,15,40,7
Familie uspesifisert48-2,00,00,0

I løpet av 2015 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn, med 11 300 personer. Selv om statistikken ikke dekker asylsøkere som venter på oppholdstillatelse, stod personer med flyktningbakgrunn fra Syria for den største økningen i antallet, med 4 200 flere bosatte enn året før.

Tre av fire er primærflyktninger

146 000 personer har selv fått status som primærflyktning, 37 400 personer har kommet gjennom familiegjenforening med en primærflyktning, og 15 900 ved familieetablering med en primærflyktning. Personer med flyktningbakgrunn i Norge kommer fra hele 169 forskjellige land, flest fra Somalia (27 300), Irak (20 600) og Eritrea (16 900).

Av de 146 000 som selv er primærflyktninger, er 97 400 asylsøkere som har fått positivt vedtak på sin søknad eller har fått opphold på humanitært grunnlag, 30 200 er overføringsflyktninger, mens rundt 18 400 har kommet på annet eller uspesifisert grunnlag. Halvparten i denne gruppen er personer fra Bosnia-Hercegovina som ble gitt kollektiv beskyttelse tidlig på 1990- tallet.

De fleste innvandrerne kommer ikke til Norge som flyktninger. Finn ut mer om dette i vår statistikk om innvandrere etter innvandringsgrunn.

Mange familieinnvandrere fra Sri Lanka, Somalia og Irak

Blant de store gruppene med flyktningbakgrunn er det Sri Lanka som skiller seg ut med den høyeste andelen familietilknyttede, hele 43 prosent. Somalia og Irak har også en betydelig andel som kommer gjennom familieinnvandring, med henholdsvis 39 og 36 prosent.

Over 9 000 bosatte med flyktningbakgrunn fra Syria

Personer med flyktningbakgrunn fra Syria har hatt den kraftigste tilveksten blant flyktninggruppene. Per 1. januar 2016 var det registrert 9 100 personer med flyktningbakgrunn fra Syria, mens det tilsvarende tallet var 4 900 året før. Syrerne er nå den åttende største gruppen med flyktningbakgrunn i Norge. De fleste har kort botid i Norge, hele åtte av ti har bodd i landet under tre år. Rundt 28 prosent i denne gruppen er barn under 18 år og det er en overvekt av menn, med 64 prosent.

Personer med flyktningbakgrunn i nesten alle kommuner

Det bodde personer med flyktningbakgrunn i 416 av landets 428 kommuner. I 34 av kommunene utgjorde de en gruppe på minst 1 000 personer. Flest bodde det i Oslo, med 46 600, Bergen med 10 300, og Trondheim med 6 800.

23 prosent av alle med flyktningbakgrunn er bosatt i hovedstaden, og de utgjør 7 prosent av den totale folkemengden i Oslo. Den høyeste andelen med flyktningbakgrunn per 1. januar 2016 finner vi i Vadsø kommune hvor personer med flyktningbakgrunn utgjør 11 prosent av folkemengden.

Statistikk over personer med flyktningbakgrunnÅpne og lesLukk

Statistikk over personer med flyktningbakgrunn omfatter alle personer med flyktningbakgrunn som var bosatt per 1. januar inneværende år. Personer med flyktningbakgrunn består av alle som selv har innvandringsgrunn flukt, samt alle med innvandringsgrunn familie som er familietilknyttet til en av disse. En person med flyktningbakgrunn vil være med i statistikken for alle årganger den har vært bosatt. Statistikken er publisert siden 1998.

Se Om statistikken for mer informasjon.