284765
284765
Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom
statistikk
2017-01-30T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
eiendomsoms, Eiendomsomsetning, tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)Eiendom, Bygg, bolig og eiendom
true

Eiendomsomsetning4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom

Samlet verdi av tinglyste omsetninger økte med 10 prosent i 4. kvartal 2016 sammenlignet med 4. kvartal 2015, mens antall omsetninger steg med 2 prosent.

Tinglyst omsetning av fast eiendom. Foreløpige tall
4. kvartal 2016Endring i prosent
OmsetningerAndel4. kvartal 2015 - 4. kvartal 20164. kvartal 2011 - 4. kvartal 2016
Omsetninger i alt53 995100,01,93,9
Etablering av feste512118,26,0
Festeovergang3 62974,3-6,4
Hjemmelsoverføring i alt49 854921,64,7
Hjemmelsoverføring, fritt salg31 551582,3-0,9
Hjemmelsoverføring, gave4 31882,059,3
Hjemmelsoverføring, tvangssalg2390-2,09,6
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling og skifteoppgjør7 68414-1,82,4
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt6 062112,614,1
Figur 1. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 4. kvartal
Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg
Figur 3. Antall fritidseiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 4. kvartal
Figur 4. Antall fritidseiendommer med bygning på festet tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 4. kvartal
Figur 5. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 4. kvartal

* = foreløpige tall

I alt ble det tinglyst 54 000 omsetninger av fast eiendom i 4. kvartal 2016. Det er 1 000 flere enn i samme kvartal i 2015. Samlet verdi for de omsatte eiendommene i 4. kvartal 2016 utgjorde 120,3 milliarder kroner. Dette er den høyeste omsetningsverdien som er registrert i løpet av et kvartal og en stigning på 11 milliarder kroner fra samme kvartal 2015.

Flere boligsalg

Det ble tinglyst i alt 24 800 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 4. kvartal 2016. Dette er en økning på 2,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Størst vekst var det i Sør-Trøndelag og Oslo med henholdsvis 17 og 16 prosent. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning var 3,5 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 4. kvartal: 6,3 millioner kroner. Deretter fulgte Akershus og Sør-Trøndelag med henholdsvis 4,6 og 3,5 millioner kroner.

Økt salg av fritidseiendommer

I 4. kvartal ble det totalt omsatt 4 200 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenlignet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 1,7 prosent. Det ble omsatt 3 200 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 1 000 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,7 millioner, mens gjennomsnittet for fritidsbolig på festet tomt var 1,6 millioner kroner.

Statistikken er ingen prisstatistikkÅpne og lesLukk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom , se Boligprisindeksen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB