260973
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/kommgeb/aar
260973
Kommunale gebyrer steg 1,8 prosent
statistikk
2016-06-22T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Offentlig sektor
no
kommgeb, Kommunale gebyrer, gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnaderBolig og boforhold, KOSTRA, Bygg, bolig og eiendom, Offentlig sektor
true
Kommunale gebyrer knyttet til bolig måler nivå på og utvikling sist år i gebyrene en standard husholdning har for vann, avløp, renovasjon og feiing. Økningen fra 2015 til 2016 var 1,8 prosent.

Kommunale gebyrer2016, januar

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kommunale gebyrer steg 1,8 prosent

De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 1,8 prosent på landsbasis fra januar 2015 til januar 2016. I gjennomsnitt vil hver husstand i år betale rett under 11 000 kroner for tjenestene vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til sin bolig.

Kommunale gebyrer knyttet til bolig. Endring i prosent fra forrige år. Vektede tall
2016
 
Alle tjenesteområderVannAvløpRenovasjonFeiing
Hele Landet1,80,92,51,34,5
Oslo og Akershus3,20,53,04,81,5
Hedmark og Oppland0,9-0,30,82,43,3
Sør-Østlandet1,6-0,52,71,74,7
Agder og Rogaland1,62,02,6-0,33,7
Vestlandet2,52,25,7-2,39,1
Trøndelag-2,10,5-7,11,14,4
Nord-Norge2,51,95,30,65,1

Gebyrene for de kommunaltekniske tjenestene gikk samlet sett opp 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Dette er klart lavere enn økningen har vært de siste årene, og lavere enn den generelle prisstigningen som var 3,0 prosent fra januar 2015 til januar 2016. For landet samlet var det feie- og tilsynsgebyret som steg mest med 4,5 prosent. Avløpsgebyret økte 2,5 prosent, mens gebyret for renovasjon steg med 1,3 prosent. Vanngebyret økte minst i perioden, med en oppgang på 0,9 prosent.

Størst økning av gebyrene i Oslo/Akershus

For alle tjenestene samlet hadde Oslo/Akershus også i år høyest økning – totalt steg gebyrene her drøye 3 prosent sist år, nesten det dobbelte av den gjennomsnittlige oppgangen for hele landet. I tillegg til i Oslo/Akershus, økte gebyrene mer enn gjennomsnittet i to andre regioner; både i Vest- og Nord-Norge var økningen 2,5 prosent. I regionene Sør/Øst og Agder/Rogaland var samlet stigning 1,6 prosent, dvs litt mindre enn gjennomsnittet, mens oppgangen i Hedmark/Oppland var akkurat halvparten av gjennomsnittet. Trøndelag hadde sist år en nedgang på rundt 2 prosent i gebyrene samlet sett.

Vestlandet hadde den høyeste prosentvise gebyrøkningen for tre av de fire tjenestene, men spredningen var stor. Feiegebyret steg mer enn 9 prosent, mens betalingen for renovasjonstjenestene gikk ned med over 2 prosent. Gebyret for sistnevnte tjeneste steg i år som i fjor klart mest i hovedstadsregionen, økningen fra 2015 til 2016 var på nesten 5 prosent.

Husholdningene i Vest-Norge har til tross for den kraftige økningen i 2016 fortsatt samlede gebyrer under gjennomsnittet for hele landet. Agder/Rogaland holder seg stadig under 10 000 kroner i året, mens Oslo/Akershus også trekker gjennomsnittet ned. Hedmark og Oppland ligger fortsatt på topp – der betaler innbyggerne nesten 13 000 kroner året for de samme tjenestene.

Høyest gebyrøkning for feie- og tilsynstjenesten

Blant de fire tjenestene var det feie- og tilsynsgebyret som hadde størst gebyrøkning i år, etter å ha steget minst i fjor. Fra 2015 til 2016 økte dette 4,5 prosent på landsbasis, og var eneste tjeneste der alle regionene hadde gebyroppgang sist år. Endringsratene svinger fortsatt mye for denne tjenesten. Grunnen til det er at den er den minst standardiserte av de fire tjenestene som måles, siden det varierer hvor ofte feiing/tilsyn utføres.

Gebyret ligger over gjennomsnittet i fem av syv regioner. Selv om Hedmark/Oppland hadde nest lavest økning i år, ligger fortsatt nivået høyest der, med 574 kroner. Oslo/Akershus hadde minst oppgang, og ligger også lavest med et årlig gebyr for feiing og tilsyn av ildsted på rett over 350 kroner.

Avløpsgebyret steg 2,5 prosent for landet sett under ett. I Vest- og Nord-Norge var økningen mer enn 5 prosent, mens Trøndelag hadde en solid nedgang på drøye 7 prosent.

Det er kun to regioner med avløpsgebyr høyere enn gjennomsnittet; Hedmark/Oppland topper med drøye 5 500 kroner, mens beløpet er nesten 4 900 på Sør-/Østlandet. Til tross for 3 prosent stigning i år, ligger fortsatt Oslo/Akershus lavest med noe mer enn 3 700 i årlig avløpsgebyr.

Renovasjonsgebyret opp 1,3 prosent

Renovasjonsgebyret økte i år som i fjor mest i Oslo/Akershus, med en oppgang på nesten 5 prosent. I to regioner, Vest-Norge og Agder/Rogaland, gikk beløpet ned fra 2015 til 2016.. Gebyret for avfallstjenesten er høyeste i Nord-Norge, og de er sammen med Oslo/Akershus eneste regioner med nivå over gjennomsnittet på drøye 3 300 kroner. Hedmark og Oppland har fortsatt det laveste nivået på dette gebyret, der er årlig sum godt under 2 700 kroner.

Lavest økning for vanngebyret

Fra 2015 til 2016 steg vannavgiften under 1 prosent på landsbasis. Det er også den kommunaltekniske tjenesten som har minst spredning i endringsratene. Størst økning hadde Vestlandet med en oppgang på 2,2 prosent, mens det var en liten nedgang på 0,5 prosent i Sør/Øst-Norge.

Hedmark/Oppland ligger også for vannavgiften øverst i nivå med 4 260 kroner. Her betaler dermed hver husstand akkurat en tusenlapp mer enn gjennomsnittet for hele landet, som er 3 260 kroner. Agder/Rogaland har det laveste gebyret på rett over 2 500 kroner.

Sammenlikbarhet med tidligere årgangerÅpne og lesLukk

I statistikkbankens tabell 10492 som er knyttet til denne statistikken er kun de to siste årgangene tilgjengelig. Det skyldes at tallene for fjoråret som benyttes i årets beregninger i noen tilfeller revideres, og derfor blir historiske serier ikke helt sammenliknbare. Dette gjøres for å få et mest mulig korrekt endringstall (ved revidering kan f.eks en endring i tjenesten eller manglende verdi gjøre at så mange tall som mulig kan være med i beregningene.) i årets publisering. Tallene publisert i fjorårets artikkel vil derfor enkelte steder avvike fra tallene som er brukt i årets beregning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB