251696
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/stbygganl/aar
251696
Bygg og anlegg omsatte for 462 milliarder i 2014
statistikk
2016-04-19T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
stbygganl, Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, byggevirksomhet, foretak, bedrifter, sysselsatte, omsetning, bruttoinvesteringer, lønnskostnader, næringer (for eksempel riving, VVS-arbeid, veibygging), foretaksstørrelse, nystartede foretak, opphørte foretak, oppføring av bygninger, anleggsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhetBygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom
true

Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk2014

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Bygg og anlegg omsatte for 462 milliarder i 2014

Omsetningen blant bygge- og anleggsbedriftene økte med 6,3 prosent fra 2013 til 2014 og fortsatte dermed veksten fra de foregående år. Størst økning var det i bedriftene innen anleggsvirksomhet med 13,9 prosent.

Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 41-43. Endelige tall
Antall/Mill. krProsent
20142013 - 20142010 - 2014
Foretak
Antall foretak55 1502,011,9
Antall sysselsatte225 7763,317,6
Omsetning456 315,65,745,8
Bearbeidingsverdi148 062,25,338,8
Brutto driftsresultat41 061,34,848,2
 
Bedrifter
Antall bedrifter56 1542,112,0
Antall sysselsatte227 3473,517,7
Omsetning462 273,76,346,3
Lønnskostnader108 079,25,835,4
Bruttoinvesteringer9 538,4-7,018,7

Både sysselsetting og omsetning for bygge- og anleggsbedrifter økte i 2014 med henholdsvis 3,5 og 6,3 prosent. Veksten i omsetning økte fra 5,4 prosent i 2013 til 6,3 prosent i 2014. Samtidig avtok veksten i sysselsetting noe og gikk fra 4,1 prosent økning i 2013 til 3,5 prosent i 2014. Til sammen var det 56 154 bedrifter i bygg og anlegg som sysselsatte i underkant av 227 347 personer i 2014.

Fortsatt anleggsbedriftene som øker mest

Bedriftene innen anleggsvirksomhet viste størst endring i 2014. Antall sysselsatte økte med 10,8 prosent og utgjorde 17 728 personer. Omsetningen endte på 51,2 milliarder kroner, en vekst på 13,9 prosent.

Bedriftene innen oppføring av bygninger hadde en vekst på 4,4 prosent i 2014 med en omsetning på 221 milliarder kroner. Dette tilsvarer 48 prosent av den totale omsetningen innenfor bygg og anlegg. Næringen sysselsatte 77 760 personer, 1,9 prosent flere enn i 2013.

Bedriftene innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet hadde flest antall sysselsatte med 131 859 personer, noe som tilsvarer en økning i antall sysselsatte på 3,6 prosent. Andelen sysselsatte i spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet utgjør 58 prosent av alle sysselsatte innen bygg og anlegg.

Bruttoinvesteringer avtar

Bruttoinvesteringene i bygg og anlegg var på 9 538 millioner kroner i 2014. Dette er en nedgang på 7,0 prosent fra 2013 og den første nedgangen i investeringer for bygg og anleggsnæringene samlet siden 2010 da de avtok med 31 prosent fra 2009. Som vist i figur 3 fikk bruttoinvesteringene igjen en oppgang i 2011 og de to siste årene har den vist en vekst på litt over fire prosent.

Størst omsetning i Oslo

Bygge og anleggsbedriftene i Oslo omsatte for 87,4 milliarder kroner i 2014, det vil si 18,9 prosent av den totale omsetningen i bransjen. Nest størst omsetning var i Rogaland med 10,7 prosent av omsetningen, tett etterfulgt av Hordaland og Akershus med 10,0 prosent av omsetningen.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april kl. 10.00

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB