287499
287499
Oppdaterte tall
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Energi og industri
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri
true

Elektrisitetfebruar 2017

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. Se årsstatistikken for mer detaljerte tall.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdaterte tall

Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for februar er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

Produksjon og forbruk av elektrisitet. GWh
Februar 2017ProsentandelerEndring i prosent fra samme måned året før
Total produksjon av elektrisk kraft13 156100,0-6,6
Vannkraft12 66896,3-6,9
Varmekraft2822,1-3,3
Vindkraft2071,69,9
 
Nettoforbruk av elektrisk kraft11 749100,0-3,6
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass6165,2-3,0
Forbruk i kraftintensiv industri i alt2 86024,3-3,2
Forbruk i alminnelig forsyning8 27370,4-3,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB